Nieuws, Lokaal, Antwerpen, Nationalestraat, Woonhaven Antwerpen, Antwerpen stadsonwikkeling, Nieuw zuid, Fierenscomplex -

Sociale huurders moeten wijken voor megaproject Nieuw Zuid

ANTWERPEN - Nieuw Zuid is de projectnaam voor het gebied tussen de Scheldekaaien, de Namenstraat, de Jan van Gentstraat, de Brusselstraat en de Ring. Het plangebied strekt zich daarmee uit van de Schelde tot en met de Konijnenwei. De sociale wooncomplexen aan de Van der Sweepstraat worden afgebroken zodat voor een duizendtal bewoners elders een onderkomen moet worden gezocht.

vrijdag 24 mei 2013 17:24
Spread the love

Bij Woonhaven Antwerpen zit men met de handen in het haar omdat er een oplossing gezocht moet worden om de 1.500 sociale huurders van het Fierensgebouw aan de Nationalestraat te herhuisvesten. Dat gebouw wordt straks wegens haar architecturale waarde immers gerestaureerd. Na de voorziene afwerking in 2018 zullen er in het complex echter minder sociale woningen zijn als gevolg van een publiek-private samenwerking. Er zijn winkelruimten en huurappartementen voor de reguliere markt voorzien in het gebouw zodat het aanbod aan sociale woningen in het centrum van Antwerpen fel zal verminderen.

Nood

Woonhaven ondervindt grote moeilijkheden om al deze huurders elders een plaats aan te bieden en nu ze op zoek moet gaan naar nog duizend extra wooneenheden worden de problemen alleen maar groter. Terwijl de Vlaamse regering heeft ingezien dat er grote nood is aan meer sociale woningen, dreigt er in Antwerpen een tijdelijk tekort aan woningen te ontstaan voor de sociale huurders die er al zijn.

Hiaat

Er worden op dit ogenblik wel sociale woningen bijgebouwd op de gronden van het voormalig militair hospitaal aan de Lange Leemstraat, maar die zijn nog lang niet opgeleverd. En in de nieuwe woonwijk op het Antwerpse Zuid zijn 500 sociale woningen voorzien, maar dit project is pas in 2028 voltooid. Bij de stadsuitbreiding op het Eilandje werd geen sociale woningbouw voorzien en ook het Regattaproject op Linkeroever, waar een volledig nieuwe wijk wordt uitgebouwd, komen er geen sociale woningen.

In afwachting tot de projecten waar wel sociale woningbouw komt zijn afgewerkt is er een verontrustend hiaat ontstaan in het aanbod, zeker wat de kernstad betreft: “We trachten onze huurders plaatsten aan te bieden op Linkeroever, het Kiel, de Luchtbal of de randgemeenten,” zegt men bij Woonhaven, “maar voor mensen die al lange tijd in het centrum wonen is dat niet zo evident. Vooral ouderen hebben het er erg moeilijk mee hun vertrouwde omgeving te verlaten.”

Langere wachtlijsten

Woonhaven heeft, wat de Van der Sweepstraat betreft, tijd tot de herfst van 2014 om voor al deze mensen een oplossing te vinden. “Dat zal ons uiteindelijk wel lukken,” zegt men daar, “maar het is duidelijk dat we voor enkele jaren met langere wachtlijsten zullen zitten voor mensen die een sociale woning in Antwerpen stad aanvragen. Er moest sowieso iets met de gebouwen aan de Van der Sweepstraat gebeuren. Restauratie bleek echter duurder dan nieuwbouw en bovendien moesten we die mensen dan ook verkassen. Nieuwe sociale woningen in dit project incalculeren leek ons dan ook de beste oplossing.”

Konijnenwei

Sinds het voorjaar van 2010 is privaat ontwikkelaar Triple Living eigenaar van een groot deel van de gronden van Nieuw Zuid. Voor de stad Antwerpen was dit de uitgelezen kans om een visie op te maken voor het volledige plangebied en ook stedelijke voorzieningen te integreren in deze nieuwe ontwikkeling.

Met de herontwikkeling van het gebied streeft de stad samen de projectontwikkelaar ook een naar een groen stadsdeel aan het water. Op de kaaien wordt er een ruim buurt- en wijkpark voorzien en er komen groene verbindingen doorheen de nieuwe stadswijk die zorgen voor een verbinding tussen het park Nieuw Zuid en de Schelde. Ook de Konijnenwei achter het Justitiepaleis wordt in het project opgenomen. Wie dus nog denkt dat de Sinkensenfoor naar de Konijnenwei kan verhuizen slaat de bal mis. Want de eerste spadesteek voor de aanleg van Nieuw Zuid wordt nog voor het bouwverlof gestoken.

Planning

De stad Antwerpen en ontwikkelaar Triple Living lieten samen een masterplan opmaken dat als kader zal dienen voor de toekomstige ontwikkeling van Nieuw Zuid. Eind 2012 leverde het Italiaanse ontwerpteam Studio Associato Secchi-Viganò dat masterplan op. Architectbureau Bureau Bas Smets werkt in samenwerking met studiebureau Arcadis op basis van dit masterplan aan de opmaak van het ontwerp voor de publieke ruimte en het park. Vanaf eind 2013 starten de eerste bouwwerken aan Nieuw Zuid. De ontwikkeling zal gefaseerd gebeuren van noord naar zuid, zodat de eerste delen die klaar zijn meteen aansluiten op de stad. Belangrijk daarbij is dat elke fase een afgerond en leefbaar geheel oplevert dat op alle vlakken degelijk ontsloten is en op een goede manier aansluit bij de bestaande wijken. De volledige realisatie van Nieuw Zuid zal minstens 15 jaar in beslag nemen.

Gemengde woonwijk

Met ongeveer 2 000 nieuwe woningen, waaronder 500 sociale woningen, nieuwe voorzieningen en een groot park zal Nieuw Zuid niet enkel anticiperen op het huidige tekort aan groen en openbare voorzieningen in de buurt, maar ook op de verwachte bevolkingsaangroei in de komende 15 jaar. Het wordt een gemengde woonwijk met onder andere twee scholen, twee kinderkribbes, een sporthal en een dienstencentrum. Daarnaast komen er voldoende winkels, horeca en andere voorzieningen om de wijk en de omgeving levendig te maken.

take down
the paywall
steun ons nu!