Antwerpen – Massamoord op meeuwen

maandag 20 mei 2013 13:22
Spread the love

Meeuwen worden tot veertig jaar en ouder. De beestjes die ik aan de Antwerpse Schelde waar ik woon voeder (verboden!) zijn beschermde vogels. Het zijn goed georganiseerde, intelligente, brutale, linke gasten die uitkijkposten inzetten en collectief ‘aanvallen’. Het zijn ‘Sinjoren’ die de omgeving na er decennia wonen, als hun broekzak kennen.

Ze hebben de oude havenbuurt op het Zuid zien verloederen tot de speeltuin van het corrupte grote geld dat de stad en de gemeenschap financieel met 45.000€ oplicht in de zaak van de Sinksenfoor. De Sinksenfoor honderd meter van mijn bed op het Zuid is open. Net als mijn buren, gewone mensen, verwelkomen wij dit jaarlijks volksfeest en het foor volkje met haar roedel honden en waanzinnige attracties. Laat deze waanzin bloeien… 

Zes projectontwikkelaars trachten dit cultureel erfgoed om zeep te helpen. Een afkoopsom van 45.000€ door de stad aan hen betaald bevestigt de corrupte praktijken die rijke ‘Vlaamse allochtonen’ – die de buurt terroriseren – als ingeweken vertegenwoordigers van de 1%, als ‘normaal’ aanwenden. Dit bevestigd dat de N-VA de partij van het grote, corrupte geld is.

Ook de vliegende proleten onder de vogels worden in Antwerpen nu met razzia’s aangepakt. Net als de één miljoen gewone mensen die de Sinksenfoor jaarlijks om mijn hoek bezoeken, zijn ze ‘overlast’ wegens ‘lawaai’ en onguur. De klassen politiek en klassen justitie worden hier caricaturaal duidelijk.

Met de natuur aan de stroom leven is er niet bij. ‘Opgekuist’ moet dat gebroed. De stad moet ‘proper’, gezuiverd. Nu niet met GAS-boetes – dat is voor hen die restjes brood voederen – maar aan de bron : het ei !

Deze vliegende vlegels zijn niet te disciplineren of te ‘normaliseren’. Dat verontrust ‘het gezag’. De agressie van de politieke meerderheid tegen meeuwen ligt in het verlengde van die tegen gewone mensen. Tegen oposanten die het vrij spreken op het openbaar domein belet wordt met censuur.

In navolging van Blankenberge en Oostende wordt deze luidruchtige ‘plaag’ verjaagd, uitgemoord. Met een naald. Meeuwen zijn dan wel beschermde vogels, maar Europa zou de stad de toestemming gegeven hebben om in de eieren te prikken zodat er geen jongen uit komen. Gedwongen abortus.

Wie was er eerst ? De meeuw, het ei of de het ecologisch systeem vernietigende mens ? Waarmee de mens zichzelf vernietigd als prooi van de vrije markt. Wie waren er eerst, de enkele rijke projectontwikkelaars, ‘beton boeren’ die Antwerpen-Zuid, de stad en de Sinksenfoor terroriseren of ‘de mensen’.

De Antwerpse rechtse stedelijke overheid vervolgd racistisch en discriminerend alles wat ‘vreemd’ is. Alhoewel een niet inheemse vogel in ‘Vliegt den Blauwvoet’ centraal staat, één der lijfliederen van de Vlaams-nationalisten, moet de simpele meeuw van hier, als vertegenwoordiger van de 99% er aan. Brul mee ‘Vlamingen’…

Nu het lied der Vlaamse zonen,
Nu een dreunend kerelslied,
Dat in wilde noordertonen
Uit het diepste ons herten schiet.

Ei ! het lied der Vlaamse zonen,
Met zijn wilde noordertonen,
Met het oude Vlaams Hoezee
Vliegt de blauwvoet ? Storm op zee !

‘Ei… !’ Het ‘Schoon verdiep’ kiest als vijand weer de zwakste. ‘ Hoezee !’ tegen de natuur van de zee afkomstig. Ik ben solidair met de rebelse meeuwen die voor mijn raam krijsend de voedsel restjes opkuisen. Ze zijn een symbool van de vrijheid, recht op leven en het democratisch verzet dat in Antwerpen bedreigt wordt.

Lees ‘Antwerpen – Rebelse Sinksenfoor’ :

https://www.dewereldmorgen.be/blogs/koen-calliauw/2013/04/22/antwerpen-rebelse-sinksenfoor

take down
the paywall
steun ons nu!