Ongeloof is een mensenrecht
Opinie, Nieuws, Wereld -

Ongeloof is een mensenrecht

Open brief aan de Marokkaanse ambassadeur over Imad Iddine Habib.

dinsdag 14 mei 2013 20:09
Spread the love

Hooggeachte heer ambassadeur, 

Met ontzetting vernamen wij in de krant dat Imad Iddine Habib opgejaagd wordt door de politie en vervolgd zal worden omdat hij zich openlijk bekend heeft tot het atheïsme. Dat is een land dat zich democratisch wil noemen onwaardig. Wij willen met u geen theologische of filosofische discussie aangaan over atheïsme, omdat het gaat om het recht op vrije meningsuiting. Ook al zou atheïsme een verkeerde mening zijn, het is een mening en het recht op vrije meningsuiting is het recht op de verkeerde mening. Want het recht op de juiste mening heeft men ook in totalitaire staten (de officiële mening).

Daarom vragen wij u om alles in het werk te stellen om de moedige Imad Iddine Habib te beschermen. Het imago van uw land lijdt mogelijk grote schade door deze kwestie. Wij herinneren u aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 18: “Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden (…)’. Als de Marokkaanse wet daarmee in tegenspraak is, dan is de Marokkaanse wet fout en maakt Marokko zich dus schuldig aan mensenrechtenschendingen.

Wij roepen de Marokkaanse overheid dan ook op om werk te maken van een dringende aanpassing van die wet. Op korte termijn vragen wij u om Habib te beschermen. Aan de Belgische overheid vragen wij deze zaak met u te bespreken en op te volgen. Onze overheid kan eventueel deze moedige jongen politiek asiel aanbieden. Aan u en uw land vragen wij, indien nodig, Imad Iddine Habib te helpen bij een asielaanvraag.  

Hoogachtend

prof. dr. Lieven De Cauter, cultuurfilosoof, KU Leuven

mede-ondertekend door:
prof dr. Jan Blommaert, sociolinguist, Tilburg University
prof. dr. Eva Brems, hoogleraar mensenrechten UGent en volksvertegenwoordiger
Geertrui Daem,  auteur
prof. dr. Patrick Deboosere, demograaf, VUB
Dr. Herman De Ley, professor emeritus, UGent
Lydia Deveen-De Pauw, em.prof. VUB, ex-staatssceretaris, ex -senator
Mark Elchardus, prof. em. Vrije Universiteit Brussel
Eric Goeman, woordvoerder Attac Vlaanderen, voorzitter Democratie 2000
Francine Mestrum, Global Social Justice
prof. dr. Robrecht Vanderbeeken, filosoof, VUB
Lukas van der Taelen, parlementariër Groen!
Johan Van Hoorde  
Koen Van Synghel, architect & criticus, gastdocent KU Leuven
Nordine Saïdi, antikolonialistisch militant en zegsman van Egalité
prof. dr. Karim Zahidi, filosoof UA

take down
the paywall
steun ons nu!