"De overheid produceert toch ook geen tabak, alcohol of medicijnen? Het voorstel om de overheid cannabis te laten kweken is de wereld op zijn kop zetten!" aldus de vzw Trekt uw Plant.
Nieuws, België, Cannabis, War on Drugs, Volksgezondheid, Cannabis Social Club, Trekt uw plant, Cannabis-bevrijdingsdag, Cannabisteelt, Gedoogbeleid, Jan Tytgat -

Het voorstel om de overheid cannabis te laten kweken is achterhaald

ANTWERPEN - De Leuvense toxicoloog Jan Tytgat pleitte onlangs om een proefproject op te starten waarbij de overheid zelf cannabis gaat kweken om zo de illegale cannabisteelt de pas af te snijden. "Een achterhaald idee," zegt de vzw Trekt uw Plant: "Er is in het Antwerpse al 3 jaar lang een door de overheid gedoogd experiment met legale wietteelt bezig."

vrijdag 10 mei 2013 14:22
Spread the love

Sinds januari 2010 kweekt de vzw Trekt Uw Plant, opgericht in 2006, cannabis voor haar leden in een aantal niet-openbare toegankelijke kweekplaatsen in en rond Antwerpen. Het belangrijkste doel van de vzw bestaat erin om op overtuigende wijze en in alle openheid aan te tonen dat het zeer goed mogelijk is in België de cannabiskweek voor persoonlijk gebruik door volwassenen te reguleren.

Biologisch

De vzw staat in voor de verzorging van de uitsluitend biologisch geteelde planten, door een intensieve begeleiding van een aantal plantenverzorgers. Leden kunnen elke twee à drie maanden de oogst van één plant komen afhalen. Ze verwerven zo 20 tot 40 gram cannabis en krijgen het knipafval erbij zodat ze kunnen aantonen dat het om één plant gaat en dus niet strafbaar zijn, want het is toegestaan wiet voor eigen gebruik in bezit te hebben. De aankoop van een plant wordt door de vzw geboekt als werkingskosten en lidgelden. Na de de invoering van de wietpas in Nederland is het ledenaantal van Trekt Uw Plant flink gestegen en bedraagt nu ruim 300 leden.

Parket

In september 2012 lanceerde de vzw het voorstel van de stadstuin: een cannabisplantage voor de leden van Trekt Uw Plant in een door de overheid gecontroleerde kweekruimte: “Tot vandaag hebben we echter geen antwoord mogen ontvangen op ons voorstel, maar we blijven cannabis kweken voor onze leden en zijn ten alle tijde bereid om de dialoog met de overheid aan te gaan. Het voorstel van professor Tytgat is trouwens absurd! De overheid brouwt geen bier, produceert geen tabak, geen medicijnen en zou dus ook geen cannabis moeten telen. Wat ze wel moet doen is zorg dragen voor de volksgezondheid en veiligheid van allen die met de keten van productie, distributie en consumptie van een product te maken hebben. Een legaal kader voor de teelt van cannabis voor eigen gebruik en in collectief verband is van groot belang. De bestuurders van onze vzw zijn in het verleden verscheidene malen opgepakt door het parket. Maar het gerecht in België heeft de vzw Trekt Uw Plant tot nu toe twee keer vrijgesproken. Sindsdien worden we met rust gelaten.”

Stadstuin

In België wonen naar schatting 300.000 cannabisconsumenten. Trekt Uw Plant wil voor haar 300 leden, ofwel 0,1 % van deze groep, een stadstuin inrichten: “Als wij uitgaan van een gemiddeld gebruik van een cannabisconsument op 1 gram per dag, zal de stadstuin dus jaarlijks 110 kilo cannabis moeten produceren.”

De stadstuin zou bestaat uit een aantal optimaal ingerichte serres van in totaal 600 vierkante meter, waarin gebruik wordt gemaakt van zonlicht en zo min mogelijk kunstlicht. Bij de inrichting en werking van deze stadstuin zou dan – in samenwerking met de brandweer – alle aandacht uitgaan naar aspecten inzake veiligheid, milieu-eisen, duurzaamheid en discretie.

Politie

“Er zal alleen gebruik worden gemaakt van veilig en degelijk materiaal en elke vorm van visuele of geur-overlast wordt uitgesloten. De stadstuin zal worden onderhouden door een team van werknemers die zullen instaan voor het onderhoud en – in samenwerking met de politie – de beveiliging van de tuin. Er zal gebruik worden gemaakt van een soort lopende band waarbij voortdurend beperkte hoeveelheden geoogst worden die elders kunnen worden opgeslagen en aan de leden van Trekt uw Plant overhandigd. Op deze manier zouden er nooit grote hoeveelheden geoogste cannabis in de tuin aanwezig zijn.”

Wetenschappelijk onderzoek

Naast het verminderen van de vraag van 300 cannabisconsumenten op de illegale markt levert de stadstuin volgens de vzw ook enkele directe sociale en financiële voordelen op. De overheid krijgt met dit experiment toezicht op de volledige keten van teelt, distributie en consumptie van cannabis, inclusief de geldstromen. Wetenschappelijk onderzoek zal mogelijk zijn om de evaluatie van dit experiment te volgen en mogelijke ongewenste gevolgen te signaleren en te voorkomen.

Drugshulpverlening

“Op basis van 40 werkuren per jaar per m2 worden 24.000 werkuren of 10 voltijdse banen gecreëerd aangevuld met eventueel langdurig werklozen die in een tewerkstellingsproject werkzaam zijn. Daarnaast kan, in samenwerking met de drugshulpverlening, werk worden gemaakt van een sociaal medisch begeleidingsprogramma voor cannabisconsumenten die daar behoefte aan hebben. Tevens kan dit programma voorzien in informatie en preventie van gezondheidsproblemen door middel van workshops en een medisch spreekuur. Dit programma kan dan door de opbrengst van de stadstuin worden gefinancierd.”

Opbrengst

“Tenslotte brengt de stadstuin een jaarlijks bedrag aan huur op dat door de overheid kan worden aangewend voor sociale doeleinden. Een korte berekening leert het volgende: Als de 300 Antwerpse Trekt Uw Plant-leden 5 euro per gram betalen voor hun biologisch geteelde cannabis, ofwel 40 % van de prijs voor vergelijkbare kwaliteit cannabis in de Nederlandse coffeeshops, zou de jaarlijkse huur 110.000 euro bedragen.”

“Het oprichten van een stadstuin voor cannabis zou een win-winsituatie zijn voor alle betrokken.”, zegt de vzw: “De gebruiker wordt beter beschermd en krijgt een veilig en hoogstaand kwalitatief product aangeboden. De overheid kan er iets aan verdienen en verwerft totale controle van productie tot gebruiker en de illegale handel wordt gefnuikt.”

Laurette Onkelinx

Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) sluit een proefproject naar het voorstel van professor Tytgat niet uit. Ze zegt dat het cannabisbeleid in ons land gefaald heeft en dat er zeker over alternatieven moet worden nagedacht. “We moeten daarover nadenken met deskundigen want er is een zekere mislukking van onze politiek, met gevaarlijke effecten”, stelt Onkelinx vast.

De vzw Trekt uw Plant hoopt nu dat haar voorstel door het kabinet Onkelinx mee wordt bekeken en blijft ondertussen verder onder een gedoogbeleid cannabis voor haar leden kweken.

take down
the paywall
steun ons nu!