Jurgen Slembrouck

Jurgen Slembrouck

donderdag 2 mei 2013 22:09
Spread the love

http://neutraliteit.blogspot.be/

Het neutraliteitsprincipe.
Laten we dat principe eens neutraal analyseren.
“Neutraal” is etymologisch afgeleid van “ne-uter”.
“Niet – één van beide”.
Onzijdig, niet-van-één-zijde.
In dat opzicht past het perfect in de logica van het denken.
Het is waar of het is niet waar.
Waar zouden we anders over schrijven?
“Onzijdig” mag niet begrepen worden als een derde partij.
Je hebt mannelijke, vrouwelijke en onzijdige woorden.
Maar dat is taal, met taal kan je aan alles een draai geven.
Niet met logica.
In de logica is het “één van beide”.
Met “wie van de drie” houden we ons niet bezig, dat is een spelletje.

Het neutraliteitsprincipe staat uiteraard nooit op zichzelf.
“Niet – één van beide” allemaal goed en wel, maar “niet-één van beide” wat?
Dat moet altijd blijken uit de context.
Ofwel wordt het specifiek gebruikt ofwel algemeen.
Eén van beide dus, wat had u gedacht.

De specifieke context is “u bent voor het verbod” of “u bent tegen het verbod”.
Een keuze is uiteraard niet neutraal.
“Neutraal” betekent immers “niet-één van beide”.
Van zodra u zich tot één van beide kampen bekent bent u niet langer neutraal.
Uit de specifieke context zou ik dus voorzichtig durven besluiten dat de ondertekenaars het neutraliteitsprincipe opgeven.

De algemene context van het neutraliteitsprincipe is “goed noch slecht”.
Ik ben voor (of tegen) het verbod, ik ben per slot van rekening geen Zwitser, maar aan de eventuele invoering of afschaffing van dat verbod verbind ik geen ethische consequenties, het is “goed noch slecht”.
Nu wil het toeval dat ik een slecht karakter heb.
Hoe herken je iemand met een slecht karakter?
Hij speelt met de omkering van alle waarden.

Door zijn levensbeschouwelijke en ideologische overtuigingen niet tussen haakjes te plaatsen, betuigt de overheidsambtenaar intercultureel geen respect ten aanzien van de vrijheid van de burger.

Met taal kan je niet aan alles een draai geven.
Een woord als “respect” is een woord dat in de categorie “goed” thuis hoort.
Een regeling over het neutraliteitsprincipe an sich dring zich op!

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!