“We willen het onderwijs hervormen”

“We willen het onderwijs hervormen”

woensdag 1 mei 2013 20:41
Spread the love

Op de 1 mei-viering van de Kempense Sp.a in Mol, heeft Vlaams parlementslid Kathleen Deckx nog eens het belang onderstreept van een hervorming van het secundair onderwijs.

Voor een publiek van een 250-tal Sp.a- en ABVV-militanten en leden van De Voorzorg pleitte het Molse kopstuk ervoor om te blijven investeren in het onderwijs. De hervorming, waarmee de Vlaamse regering momenteel worstelt, moet de sociaal-economische achterstand van bepaalde bevolkingsgroepen wegwerken. “We moeten onderwijs als emancipatorisch middel blijven gebruiken en zelfs versterken,” aldus Deckx.

In het voorbije jaar sneuvelden er heel wat jobs in de Kempen, o.a. bij Verbinnen Poultry, IJsboerke en Philips. De Vlaamse regering moet volgens Deckx extra inspanningen doen om de werkgelegenheid in de Kempen veilig te stellen. Een eerste stap daartoe werd afgelopen maandag gezet met de lancering van een Kempenplan, met 10 slimme investeringen die van de Kempen een bloeiende ecenomische regio moeten maken.

Werknemers zijn de motor van onze economie

Algemeen secretaris Joeri Hens (ABVV Mechelen-Kempen) uitte zijn verontwaardiging over het massaal banenverlies, de loonstop en de blinde besparingen. Hij eiste respect voor alle werknemers van dit land. “Zij zorgen mee voor de welvaart. Zij zorgen mee voor de winsten voor de bedrijven en de heropleving van de economie,” aldus Hens. Hij drong er bij de werkgevers en de regering op aan om hun verantwoordelijkheid te nemen, maar niet zonder sociaal overleg. 

Bovenal pleitte hij voor een rechtvaardige fiscaliteit. “Het kan niet zijn dat bedrijven die miljardenwinsten maken en mensen met grote vermogens hun geld blijven onderbrengen in fiscale paradijzen,” protesteerde Hens. “We moeten een offensief blijven voeren tegen deze fiscale en sociale fraude, want daar zit het geld dat we nodig hebben; niet de besparing op de kap van de werknemers.”

Zonder werkvolk geen welvaart

Met zijn pleidooi zat de secretaris van het ABVV op dezelfde lijn als PVDA-Kempen, die mee mobiliseerde op deze 1 mei-stoet. Met spandoeken, pamfletten en een petitie voor een miljonairstaks protesteerden zij tegen het feit dat de regering Di-Rupo de grote fortuinen buiten schot laat en altijd de zwakkeren en de werkende bevolking treft.

take down
the paywall
steun ons nu!