Betogingsverbod voor de centrale handelsassen in Antwerpen is een slechte zaak
Opinie, Nieuws, Samenleving, Antwerpen - Dirk Schoeters

Betogingsverbod voor de centrale handelsassen in Antwerpen is een slechte zaak

Vier goede redenen waarom een permanent betogingsverbod voor de centrale handelsassen in Antwerpen een slechte zaak zou zijn. Open brief aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.

maandag 29 april 2013 19:47
Spread the love

Geachte heer burgemeester,

Waarde schepenen,

Vorige week vroeg de handelaarsvereniging van Borgerhout, samen met Unizo-Antwerpen, in een petitie aan het Antwerps stadsbestuur om hun winkelstraten betogingsvrij te maken. Volgens de pers overweegt u als bestuurders van onze stad een permanent betogingsverbod voor alle centrale handelsassen.

ABVV-regio Antwerpen meent echter dat het principe van de ‘vrije meningsuiting’ toch wel zwaarder doorweegt dan pakweg ‘het recht op shoppen’ en ziet minstens 4 sterke argumenten tegen een dergelijk betogingsverbod.

Namens onze vakorganisatie vraag ik daarom uitdrukkelijk aan het college van burgemeester en schepenen om dit recht op vrije meningsuiting te garanderen en af te zien van een betogingsverbod in de Antwerpse winkelstraten. 

Het is niet zo dat er in Antwerpen elke dag meerdere betogingen plaatsvinden. Een permanent betogingsverbod instellen voor delen van de stad is een zware beslissing waarvan de negatieve gevolgen voor de vrije meningsuiting, niet in verhouding staan tot de paar uren relatieve overlast die sporadische betogingen in Antwerpen voor een buurt of winkeliers kunnen veroorzaken.

Winkels en warenhuizen zijn bovendien geen ‘neutrale organisaties’ en kunnen ook onderwerp van maatschappelijk debat en dus het doelwit van betogingen en acties zijn. Dat is in het verleden al meermaals gebeurd. Bijvoorbeeld in het kader van de ‘Schone Klerencampagne’ van vakbonden en niet-gouvernementele organisaties.

Het recht om te kunnen betogen tegen bijvoorbeeld winkelketens die in mensonwaardige omstandigheden gemaakte kleding verkopen, kan niet zomaar worden afgeschaft. Dat is fundamenteel voor een democratische samenleving en gezien de verschrikkelijke gebeurtenissen in Bangladesh opnieuw bijzonder actueel.

Net zo goed zijn winkels bedrijven die werknemers in dienst hebben. Ongeacht ze op de Meir of op de Turnhoutsebaan liggen. Een betogingsverbod in de buurt van winkels perkt het recht van deze werknemers op vakbondsactie en staking in. En dat is een al even fundamenteel democratisch recht.

Tot slot zijn betogingen in dit land over het algemeen goed omkaderde uitingen van protest waarbij zelden iets misgaat. Door de band genomen, worden ze vooraf aangevraagd en georganiseerd in samenspraak met de autoriteiten en kunnen ze om veiligheidsredenen door de burgemeester en stadsbestuur eventueel verboden of verplaatst worden.

Een permanent betogingsverbod in één of meerdere stadsdelen zal leiden tot een toename van ongecontroleerde en niet-aangevraagde betogingen. En dat zal wel het laatste zijn dat de winkeliers van Borgerhout wensen.

Vanwege deze en andere argumenten vraagt het ABVV-regio Antwerpen aan het stadsbestuur om het fundamentele recht op vrije meningsuiting te behouden en ook in de winkelstraten te verzekeren.

Het ABVV-regio Antwerpen kan zich dan ook volledig vinden in het voorstel tot motie over het betogingsverbod van raadslid Yasmine Kherbache, fractieleidster van SP.A, en hoopt dat deze motie ook door de voltallige meerderheid wordt ondersteund.

Met de meeste hoogachting,

Dirk Schoeters

Dirk Schoeters is algemeen secretaris van ABVV-regio Antwerpen.

take down
the paywall
steun ons nu!