Op het congres konden de deelnemers zich nog eens inleven in de werkvloer van vroeger
Nieuws, Economie, België, Vlaams ACV -

“Bekrompen revanchisme en neoconservatieve heimwee achter aanvallen op vakbonden”

Op een congres in Oostende legden 500 militanten van het Vlaams ACV de krachtlijnen vast voor de komende jaren. Aan het congres ging een jaar voorbereiding en discussie vooraf. De centrale vraag was: Hoe zullen we en hoe willen we in de toekomst werken? In de slottoespraken ging het ook over de verkiezingen van 2014 en de recente aanvallen op de christelijke arbeidersbeweging vanuit N-VA-hoek.

zondag 28 april 2013 14:05
Spread the love

Door de staatshervormingen komen een pak nieuwe bevoegdheden naar de regio’s. De vakbonden zijn koele minnaars van staatshervormingen. “Maar we passen ons complexloos aan elke staatshervorming aan”, zegt ACV-voorzitter Marc Leemans.

Alleen staat niet iedereen te springen om de vakbonden evenveel inspraak te geven bij de regionalisering. “Ik merk bij sommige politici en media de ongelooflijke goesting om de rol van middenveld en vooral van vakbonden en mutualiteiten terug te dringen voor die nieuwe bevoegdheden”, aldus Leemans.

Volgens Leemans is dat één van de motieven achter de recente aanvallen op de christelijke arbeidersbeweging. “Ze hebben de voorbije maanden ongenadig op ons ingebeukt, dag na dag. Omdat we een sta-in-de-weg zijn voor hun sociaal-economisch model, voor hun neoliberale visie. En dat verweven met irrationele frustraties, met bekrompen revanchisme, met neoconservatieve heimwee.”

Sensibiliseren over asociale partijen

Een van de actualiteitsresoluties die gestemd werden op het congres verwijst rechtstreeks naar de verkiezingen van 2014. “We zullen ons blijven verzetten tegen beleidsmaatregelen en partijen die discrimineren, onrechtvaardig verdelen, armoede in de hand werken en bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten. We creëren allianties die een tegenmacht vormen tegen de individualisering en het neoliberaal sociaaleconomisch discours en beleid. Het Vlaams ACV engageert zich om naar aanleiding van de verkiezingen van 2014 haar leden te sensibiliseren om te kiezen voor een solidair en warm samenleven. ”

De christelijke vakbond wil een rol spelen in het vormgeven van de jobs van de toekomst. De vakbond wil betrokken worden bij het opstellen van bedrijfsvervoersplannen en wil ook het telewerk en het mobiliteitsbudget omkaderen. Dat mobiliteitsbudget moet een alternatief worden voor de auto.

In de strijd tegen discriminatie mikt het ACV op diversiteitsplannen en sociale clausules. Maar er moet wel een einde komen aan de huidige vrijblijvendheid, klinkt het. “Vrijheid blijheid is hier niet meer op zijn plaats. Resultaten tellen. Er moet dus meer controle komen … én sanctionering … ja ook door het terugvorderen van subsidies,” zegt nationaal secretaris Ann Vermorgen.

Ook aan de vrijblijvendheid waarmee de Vlaamse regering bedrijven subsidies geeft, moet een einde komen, aldus de vakbond. Ann Vermorgen: “We aanvaarden niet langer dat bedrijven voor miljoenen euro’s steun krijgen en daarna zonder enig gevoel van schaamte mensen op straat zetten, hun biezen pakken of de deuren sluiten.”

Bij het Vlaams ACV liggen ze ook wakker van de stijgende jeugdwerkloosheid. “Iedereen jonger dan 25 jaar … laag-, midden- of hooggeschoold … het maakt niet uit … en al vier maanden geen opleiding of werk meer heeft, moet een aanbod krijgen voor een kwaliteitsvolle arbeidsplaats of een kwaliteitsvolle opleiding gecombineerd met een betaalde, goed begeleide stage die de positie op de arbeidsmarkt wezenlijk versterkt”, zegt Ann Vermorgen.

Ook Vermorgen verwees in haar slottoespraak naar de aanvallen op het ACW en het ACV: “Onze beweging vormt een muur tegen de kille maatschappij die sommigen ons door de strot willen rammen. Wij zijn het aan al deze vrijwilligers verplicht om de krachten te bundelen, om de rangen te sluiten … ons te bezinnen over de keuzes en inschattingsfouten die gemaakt zijn en samen te timmeren aan de weg die we in de toekomst willen bewandelen met onze beweging.” 

(foto’s ACV)

take down
the paywall
steun ons nu!