Ecopower: graag een versnelling hoger schakelen

Ecopower: graag een versnelling hoger schakelen

donderdag 25 april 2013 12:29
Spread the love

Yes, we can!

Verslag van de Algemene Vergadering van 13 april 2013

Heel wat lezers kennen Ecopower wellicht. Deze Vlaamse leverancier van groene stroom krijgt steevast goede punten van de VREG (voor dienstverlening) en van Greenpeace (voor de afkomst van de stroom). Ecopower werd opgericht als coöperatieve vennootschap (cvba) en bewijst dagdagelijks dat deze ondernemingsvorm de beste is voor mens en maatschappij.

Tijdens de Algemene Vergadering van 13 april 2013 (waar ik samen met 300 anderen aan deelnam) werden de resultaten van 2012 voorgesteld. Opmerkelijk feit: er werd besloten geen dividend uit te keren aan de aandeelhouders van de coöperatie.

In 2012 kon Ecopower immers slechts een heel bescheiden winst boeken, nl. 238.628 €. Heel wat minder dan in 2011 en 2010, toen resp. ruim 1 en 1,3 miljoen euro winst geboekt kon worden. Een evolutie waar de cooperanten niet zwaar aan tillen, de resultatenverwerking werd met ruime meerderheid goedgekeurd.

De winst op eigen vermogen daalde de voorbije jaren systematisch: van 7,54% in 2009, naar 5,30% in 2010 en 3,10% in 2011 tot … minder dan 0,5% in het afgelopen jaar.

De matige resultaten van het afgelopen jaar worden door Ecopower verklaard door een combinatie van verschillende factoren. De politieke beslissing om te snijden in de groenestroomcertificaten heeft duidelijk een belangrijke rol gespeeld.

Ecopower heeft sinds haar oprichting schitterende zaken verwezenlijkt. Ze heeft bewezen dat een coöperatie de beste service en kwaliteit kan aanbieden in een competitieve markt. Ecopower verenigt mensen die tegelijk klant en aandeelhouder zijn. Ecopower draagt bij tot een beter milieu.

Nu is, naar mijn mening, de tijd voor Ecopower en haar coöperanten aangebroken om een versnelling hoger te schakelen.

  • Immers, 36.973 klanten en 43.308 coöperanten (eind 2012) is niet min, maar bij bv. 200.000 klanten zou het politieke gewicht van de organisatie aanzienlijk toenemen. Dat politieke gewicht is nodig om de belangen van de groene energie-sector te behartigen, om er bv. voor te zorgen dat opnieuw groenestroomcertificaten worden uitgereikt voor oudere windmoleninstallaties of dat hernieuwbare stroom voorrang krijgt op stroom uit niet-hernieuwbare bronnen, bij voldoende productie.

  • Immers, 50% van de geleverde stroom zelf produceren is mooi, maar door alle geleverde stroom zelf te produceren, hoeft men geen te hoge vergoedingen te betalen aan partners, wanneer bestaande overeenkomsten door een wijzigende wetgeving verouderd zijn.

Ecopower zou ook dringend de vervelende wachtlijsten moeten kunnen wegwerken. Eind 2012 stonden 3.500 mensen op de wachtlijst om klant te worden. Toch rekent de coöperatie slechts op een aangroei van 5.000 klanten in 2013 … . Waarom niet ambitieuzer zijn?

Ik zou een pleidooi willen houden voor een doorgedreven professionalisering van de onderneming:

gedreven promotiemensen (met vele contacten in het verenigingsleven) kunnen het aantal coöperanten opdrijven en wervende boodschappen bedenken, creatieve denkers kunnen interessante samenwerkingformules opzetten, financiële deskundigen kunnen beschikbare reserves beleggen in positieve projecten en de begroting op de voet volgen, in Wallonië liggen nog kansen open. Bij het opdrijven van de ambities kan men ook participatie in offshore windprojecteventueel in overweging nemen, toch een belangrijke faktor willen we ervoor kunnen zorgen dat België in 2050 volledig op stroom uit hernieuwbare energiebronnen kan draaien (zo stelt het federaal planbureau)… . .

Laten we met z’n allen onze schouders achter dit unieke project, een harmonieuze en democratische samenwerking tussen klant en bedrijf, zetten … yes, we can!

Tim Stallaert, coöperant sedert 2007

take down
the paywall
steun ons nu!