Zijn er geen ‘linksen’ in Syrië?

Zijn er geen ‘linksen’ in Syrië?

woensdag 24 april 2013 11:35
Spread the love

Is de oorlog in Syrië een volksoorlog voor democratie en tegen buitenlandse inmenging en aanval op de nationale soevereiniteit. Is er een ‘linkse’ beweging in Syrië en waarom laten de Belgische Syriëstrijders niet van zich horen?

Voor wanneer de echte volksoorlog in Syrië?

Voor wie de volksoorlog in China en Vietnam ooit van naderbij bekeken heeft (en welke ‘serieuze’ linkse tussen 55 en 70 jaar heeft dat niet?) moet toch grote ogen trekken bij de de gang van zaken in Syrië. Wie in opstand komt tegen de feitelijke macht moet zich er in eerste instantie van verzekeren dat alle krachten verzameld worden die de eigen strijd tegen buitenlandse inmenging of accaperatie behoedt en er weerstand tegen biedt.

Tevens zal maar tot het ‘ordewoord’ gewapende strijd overgegaan worden als men in staat is, op eigen kracht, de eigen bevolking te beschermen. De nationale onafhankelijkheid en de soevereiniteit gaat, in de opvatting van ondermeer Ho-Chi-Min, altijd voor op het zich onderschikking aan buitenlandse machten, of deze nu aanwezig zijn bij de binnenlandse vijand of bij diegenen die (zogezegd) de binnenlandse strijd ondersteunen.

In dit perspectief zal er maar uitzicht komen op een oplossing in Syrië wanneer de Syriërs massaal op straat zullen komen in Homs, Aleppo en Damascus om de nationale soevereiniteit te herwinnen om zelf uit te maken op welke wijze zij democratische hervormingen door zullen drukken. Waar blijven de bevrijdende visies van ‘links’ over Syrië, bestaat daar geen PVDA of andere communistische partij?

Waarom laten de Belgische “Syriëstrijders” niet van zich horen?

Ook verwonderlijk is de volledige afwezigheid van signalen, beelden, oproepen, filmpjes, persmededelingen, statements, langs sms, facebook, twitter, en wat al meer van de 87, zo niet honderden jongeren die, zo men aanneemt, naar Syrië vertrokken zijn. Zijn die in lucht of in stof opgegaan? Hebben zij allemaal hun gsm, hun tablet, hun pc en al hun geld moeten afgeven aan de radicale islam of het Vrije Syrische Leger?

Of zijn er enkelen van gedacht veranderd en steunen nu Assad voor de verdediging van de nationale soevereiniteit? Waarom is Vranckx, zelfs na een week, hen nog niet op het spoor, niet in Turkije en niet in Syrië. Of zal het afhangen van de uitwisseling en afturven van de lijsten van Milquet, De Bolle en Vandoren met hun collega’s van de CIA en de FBI die hen in beeld zal brengen. Of is het een directief van de veiligheidsdiensten aan diegenen die zij controleren, omkaderen, beïnvloeden, kennen om onder geen enkel beding contact op te nemen met het thuisfront, thuisbasis of beter met wie zij achterlieten of voor wie ze het doen.

take down
the paywall
steun ons nu!