Reactie op goedkeuring controversieel project Limburg Gas

Reactie op goedkeuring controversieel project Limburg Gas

vrijdag 19 april 2013 15:12
Spread the love

Climaxi en Friends of the Earth vzw eisen een breed maatschappelijk debat over onconventioneel gas nadat het controversiële project Limburg Gas groen licht kreeg vandaag.

De Vlaamse minister van Milieu, Joke Schauvliege, heeft vandaag haar goedkeuring gegeven aan de eerste opsporingsvergunning voor onconventioneel gas in Vlaanderen.

Limburg Gas, een gezamenlijke onderneming van LRM (Limburgse Reconversie Maatschappij) en het Australische Dart Energy,  heeft afgelopen december een aanvraag ingediend voor een opsporingsvergunning voor steenkoolgas in de Limburgse Kempen.

Steenkoolgas ontginning heeft veel negatieve gevolgen op het klimaat, ons leefmilieu, de volksgezondheid en de lokale economie. Het dreigt ons afhankelijk te maken van een nieuwe generatie fossiele brandstoffen en haalt investeringen weg van echte oplossingen zoals energie efficiëntie en hernieuwbare energie.

Gezien de vele methaanlekken zorgt steenkoolgasontginning voor een grotere CO2 uitstoot dan andere fossiele brandstoffen. De doelstelling “Limburg klimaatneutraal tegen 2020” wordt op die manier een onmogelijke doelstelling.

Stop Steenkoolgas hekelt het gebrek aan democratie, aangezien het beslissingproces volledig achter gesloten deuren heeft plaatsgevonden, met geen publiek debat of het recht op bezwaar. 

Er bestaan ook twijfels rondom de financiële solvabiliteit van de aanvragers van de vergunning. LRM’s partner, Dart Energy, vecht momenteel om het hoofd boven water te houden. De prijs van hun aandelen daalde vorige week tot 5 cent, nadat het bedrijf gedwongen werd bepaalde projecten in Australië te beëindigen. De Australische overheid stelde een verbod op het boren naar onconventioneel gas in bewoonde gebieden. In Schotland wordt Darts pilootproject in gevaar gebracht door berichten dat de boorputten methaan zouden lekken en door twijfels over de kwaliteit van het gas.  

Ook voor de Limburgse regio achten Friends of the Earth en Climaxi vzw de rendabiliteit zeer beperkt. Het gebied is klein en er is niet veel gas te vinden. Wellicht wil men op termijn grotere gebieden in Limburg gaan ontginnen. Ten noorden van het concessiegebied van LRM liggen interessantere steenkoolgasgebieden die in handen zijn van de Belgische Staat of privé ondernemingen. De oude licenties in deze gebieden vervallen half september, wat de deur openzet voor annexatie door LRM of verregaande internationale speculatie.

Daarom eisen beide organisaties dat het steenkoolgas onder de grond blijft en dat het Decreet Diepe Ondergrond in die zin herzien wordt. Stop Steenkoolgas wil ook een breed maatschappelijk debat over de wenselijkheid van dergelijke projecten.  

 

Nicola Freeman 

Filip De Bodt 

Stop Steenkoolgas: www.stopsteenkoolgas.be

In bijlage enkele foto’s van een prikactie deze ochtend aan het kabinet van Vlaams minister President Kris Peeters waar over de opsporingsaanvraag beslist werd.

take down
the paywall
steun ons nu!