Verslag, Nieuws, Samenleving, Politiek, België, Lbc-nvk, CNE, Onthaalouders, Werknemersstatuut -

Onthaalouders: “geen uitstel, geen smoesjes – een statuut, nu!”

Meer dan 50 uur in de week werken, een netto uurvergoeding van drie euro, geen recht op vakantie, een slecht pensioen en beperkt ziekteverlof: onthaalouders zijn op vele vlakken een stuk slechter af dan hun collega's die werknemer zijn van een crèche. Zij hebben geen volwaardig werknemersstatuut en daardoor niet dezelfde rechten. Hoog tijd dat hier eindelijk verandering in komt, vinden de vakbonden. Daarom organiseerden ze op vrijdag 19 april een actie

vrijdag 19 april 2013 15:38
Spread the love

Ongeveer 500 onthaalouders, zowel van bediendenvakbond LBC-NVK en haar Franstalige zuster CNE als van de socialistische vakbond BBTK en de liberale vakbond ACLVB, kwamen in Brussel op straat om hun stem te laten horen voor een volwaardig werknemersstatuut voor onthaalouders. Vergezeld van een wagen waar vrolijke muziek uit klonk en verschillende attributen zoals een box met kinderspeeltjes en een paraplu met luiers eraan, trok de stoet van het Centraal Station naar het kabinet van federaal minister van Werk, Monica De Coninck.

De actievoerders droegen borden met persoonlijke uitspraken: “Onderschat de job niet, want het is keihard werken”, “Het is financieel heel moeilijk als alleenstaande”, “Waar blijft de erkenning?”, “Ik maak mij zorgen om mijn pensioen” en “De overheid vindt dat mijn vrouw geen recht heeft op een volwaardig loon”. De sfeer zat er goed in: vanaf de leidende wagen werden de actievoerders aangespoord om te zingen, dansen en mee te zwaaien met de muziek.

Onthaalouders worden slecht betaald, hebben een werkweek van 50 uur, moeten zelf in de kosten voor bedjes, stoeltjes, maaltijden, enzovoort voorzien, hebben geen recht op vakantie of vakantiegeld, krijgen een slecht pensioen, beperkt ziekteverlof en geen eindejaarspremie. In Vlaanderen gaat het om ongeveer 7.000 onthaalouders, die elke dag de opvang van 30.000 kinderen verzorgen.

“Onthaalouders zorgen voor maar liefst een derde van het aantal kinderopvangplaatsen in België. Zij worden het slechtst betaald, ondanks dat we ze zo hard nodig hebben. Steeds meer onthaalouders stoppen ermee, omdat het financieel gewoon niet doenbaar is”, aldus Fatiha Dahmani, secretaris LBC-NVK en sectorverantwoordelijke kinderopvang.

Niet nagekomen beloftes

Minister De Coninck beloofde al ettelijke malen, evenals haar voorgangers, om het volwaardig werknemersstatuut voor onthaalouders concreet te maken. In een brief van maart 2012 aan de nationaal secretaris van vakbond CNE beloofde zij nog om het probleem beter aan te pakken, maar daar is nog altijd niets van te merken.

Het huidige statuut dat onthaalouders hebben is erg gebrekkig en was oorspronkelijk maar tijdelijk: in 2006 moest een volwaardig statuut worden ingevoerd. Het werd dan beloofd voor januari 2011, maar ook toen is er niet concreet werk van gemaakt. Nu, na vijftien jaar strijd, moet het er eindelijk maar eens van komen, vinden de vakbonden.

Dahmani: “Dankzij ons actieplan ‘Wat als er geen onthaalouders waren?’ hebben we het probleem wel weer op de politieke agenda gekregen. Er wordt dus al over gepraat, maar we willen dat er ook effectief beslissingen genomen worden.”

“Na de actie van vandaag hebben we een onderhoud met minister De Coninck en met de regionale minister voor Vlaanderen Jo Vandeurzen. Ik hoop van hen een stappenplan te krijgen dat duidelijke oplossingen biedt en aangeeft op welke termijn deze er zullen komen, opdat de onthaalouders eindelijk krijgen waar ze recht op hebben”, zegt Dahmani.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!