Foto: WRI
Opinie, Nieuws, Wereld, Economie, Politiek, Oorlogsprofiteurs, SIPRI, Wapenhandel, WRI, Militaire uitgaven, Mondiale dag tegen militaire uitgaven, Global Initiative Against War Profiteers -

Stop het geldverdienen aan oorlog

Op 15 april was het de mondiale actiedag tegen militaire uitgaven, een dag waarop wereldwijd geweldloze acties worden gevoerd tegen de defensieuitgaven van regeringen. Volgens cijfers van het Zweedse vredesonderzoeksinstituut SIPRI is er in 2012 1,75 biljoen dollar (ongeveer 1,33 biljoen euro) uitgegeven aan wapens. Dat geld had zoveel beter besteed kunnen worden, vindt War Resisters' International. Zij voert al jaren campagne rond deze problematiek.

woensdag 17 april 2013 17:35
Spread the love

Het internationale vredesnetwerk War Resisters’ International (WRI) strijdt tegen alle oorzaken van oorlog, zoals is vastgelegd in haar verklaring van oprichting: “oorlog is een misdaad tegen de menselijkheid”.

Het militair-industrieel complex is nu sterker dan het ooit geweest is: oorlogsprofiteurs blijven sloten geld verdienen met oorlogsvoering. Zij doen dit met steun van regeringen die militaire macht als het meest nuttige hulpmiddel voor het uitoefenen van hun invloed zien.

Hoe sterker de militaire macht, hoe meer invloed je hebt. Dit betekent dat regeringen miljoenen uitgeven om hun land te bewapenen. De meest recente cijfers uit het jaarlijkse rapport van het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) laten een kleine afname in militaire uitgaven zien, van 0,5 procent.

Maar in 2012 werd er wereldwijd 1,75 biljoen dollar (ongeveer 1,33 biljoen euro) uitgegeven aan wapens om elkaar uit te moorden. Het is moeilijk voor te stellen wat er met dit geld gedaan zou kunnen worden als het meer productief uitgegeven werd. Een illustratie gemaakt door WRI-lid AA-MOC laat enkele ideeën zien.

Al vele jaren voert WRI campagne tegen oorlogsprofiteurs via het Global Initiative Against War Profiteers. Dit werk richt zich zowel op oorlogsprofiteurs, als op hoe de banden tussen regeringen en andere actoren – zoals multinationals – floreren, en hoe deze banden dienen om de kracht van het militair-industrieel complex te versterken.

Een bekend fenomeen is de ‘draaideur’: de beweging van werknemers tussen de rol van wetgever en regelgever, en de industrieën die deze wetgeving en regelgeving aangaat – in dit geval de wapenindustrie. Deze draaideur creëert een extreem nauwe band tussen regeringen en de militaire industrie, en voorziet de industrie van discrete informatie en aanzienlijke macht om te lobbyen. Om globale militaire uitgaven aan te pakken, is het belangrijk om goed naar deze band te kijken.

Oorlogsprofiteurs

Het Global Initiative Against War Profiteers voert campagne tegen alle vormen van het profiteren van oorlog. De wapenindustrie is de meest beruchte vorm van het profiteren van oorlog: oorlog is hun bedrijfsvoering. Er zijn echter ook andere manieren waarop bedrijven geld verdienen aan oorlog en gewapend conflict.

Banken hadden een duidelijke rol in de economische crisis, en de meeste grotere banken investeren in wapenhandel. Campagne voeren tegen banken is makkelijker geworden doordat er steeds meer ethische banken zijn opgericht: er is geen reden om niet naar een andere bank over te stappen als jouw bank in oorlog investeert.

Een andere vorm van het profiteren van oorlog omvat bedrijven die werk doen dat eerder gedaan werd door het leger. Een van de duidelijkste voorbeelden hiervan is de private militaire sector, naar wie we ook simpelweg kunnen refereren als huursoldaten.

Er zijn nog vele andere vormen van het profiteren van oorlog, WRI voert campagne tegen alle vormen. Een ervan is echter speciaal belangrijk voor WRI: de connectie tussen de grondstofwinnende industrie en militaire conflicten.

We zien te vaak bedrijven die grondstoffen winnen zoals olie, gas, mineralen en hout, samenwerken met het leger. Naast het feit dat deze bedrijven het conflict voeden, zien zij potentieel om meer grondstoffen te winnen in conflictsituaties. Campagne voeren tegen deze industrie is erg belangrijk voor WRI.

We zien meer en meer lokale gemeenschappen die er geweldloze actie tegen voeren – weerstand bieden tegen de industrie, terwijl zij tegelijkertijd een andere visie op ontwikkeling voor hun gemeenschap promoten.

WRI zegt dat al deze vormen van het profiteren van oorlog bijdragen aan de wereldwijde toename van militaire uitgaven.

Bezuinigingen

Onze boodschap over militaire uitgaven kan nu meer dan ooit de impact van besparingsmaatregelen in onze eigen samenlevingen niet negeren. De straten van de meeste Europese hoofdsteden zagen grootschalige demonstraties tegen bezuinigingen op sociale uitgaven voorbijtrekken.

Achter de schermen opereert de wapenlobby – het militair-industrieel complex – echter heimelijk, maar ook effectief, door corruptie te bevorderen in dienst van haar in de dood handelende industrie.

Het Global Initiative Against War Profiteers van WRI promoot geweldloze campagnes en geweldloze actie tegen het profiteren van oorlog. WRI erkent dat geweldloze actie aandacht kan vragen voor specifieke zaken. Het kan ook de oorlogsprofiteurs direct aanvallen, door hen te laten zien dat we weten waar ze mee bezig zijn, en dat we hen niet zonder verzet laten doorgaan met hun lucratieve oorlogszaken.

Geweldloos campagne voeren combineert een reeks acties, van directe actie tot lobbywerk, en we juichen het grote aantal verschillende acties toe die wereldwijd en op alle niveaus plaatsvonden, als onderdeel van de mondiale actiedag tegen militaire uitgaven.

Javier Gárate

Javier Gárate is programmamedewerker voor de campagne ‘war profiteers’ bij War Resisters’ International in Londen.

(De vertaling uit het Engels van dit standpunt werd verzorgd door Leonie Hogervorst.)

take down
the paywall
steun ons nu!