Gratis bussen kunnen enkel binnen een ruim mobiliteitsplan

Gratis bussen kunnen enkel binnen een ruim mobiliteitsplan

dinsdag 16 april 2013 10:56
Spread the love

Dat bussen gratis zijn was op zijn zachtst gezegd een foute communicatie. Bussen laten rijden door gebruik te maken van de algemene middelen is de juiste omschrijving. In tijden van oneliners en populisme is deze boodschap helaas zeer moeilijk over te brengen.

De gratis bussen waren als het ware een op zichzelf staand feit en daar loopt het mis.

Dergelijke initiatieven zouden moeten kaderen binnen een mobiliteitsplan. Gratis of mits een geringe bijdrage de bussen laten rijden moet gepaard gaan met tal van andere projecten. Ik denk aan:

  1. Het bedrijfswagenpark afbouwen en het wagenvoordeel vervangen door een extra loon.
  2. Bij het woon-werkverkeer het gebruik van de wagen beperkend stimuleren tot aan het dichtstbijzijnde station met behoorlijke trafiek.
  3. Frequenter laten rijden van treinen en bussen die op elkaar afgestemd zijn.
  4. De aankoop van de eigen wagen goedkoop maken, zodat iedereen een voertuig kan kopen, maar het veelvuldig gebruik ervan ontmoedigen.Carpoolen promoten is in dit kader ook belangrijk.
  5. Diesel bannen uit het verkeer
  6. Investeren in elektrische wagens
  7. Een fietspadennet uitbouwen.
  8. ………

Populaire initiatieven laat men best in de kast wanneer ze niet kaderen binnen een echt beleidsplan .

take down
the paywall
steun ons nu!