Don’t lobby, get a hobby! Stop schaliegas!
Brussel, EU, Energie, Directe actie, Lobby, Energy -

Don’t lobby, get a hobby! Stop schaliegas!

dinsdag 16 april 2013 17:52
Spread the love

Dinsdagochtend hebben enkele tientallen milieuactivisten actie gevoerd in de marge van een lobby-evenement in Brussel. Ze verzetten zich op een geweldloze manier tegen de initiatieven om binnen de Europese Unie op grote schaal schaliegas te ontginnen. De actie werd opgeheven nadat er op een aantal van hun eisen werd toegegeven. De politie stond er bij en keek er naar.

Bij aanvang van de 2-daagse “EU energy conference on shale gas” in het Renaissance hotel – dat wel eens vaker toneel is voor dit soort bijeenkomsten – glipte een aantal activisten van Powershift naar binnen. Daar werd een spandoek getoond en werden deelnemers en personeel aangesproken.
Tegelijkertijd bemoeilijkte een andere groep activisten de toegang tot het gebouw door zich aan de deuren van de hoofdingang vast te lijmen.   Anderen vatten er post om de hotelgasten, deelnemers en voorbijgangers aan te spreken en van een woordje uitleg op papier te voorzien.

Na een paar uur werd de actie opgeheven omdat de organisatoren toestemden met onze eis om een tussenkomst te mogen doen en omdat politie beloofde om alle activisten en hun materiaal ongemoeid te laten. Wat ook zo gebeurde. Op het einde van de lunchpauze werd er een kwartiertje voorzien voor 2 sprekers van de milieubeweging.
 

Non profit organisaties zijn wel eens vaker niet welkom op lobby evenementen. Soms worden ze gewoon niet uitgenodigd of de toegang geweigerd. In andere gevallen wordt de toegangsprijs onder andere om die reden bewust heel erg hoog gehouden. Een toegangsbewijs voor dit evenement koste maar liefst 850 euro voor medewerkers van NGO’s of onafhankelijke academici.

Voor mensen uit de industrie, voor de in haar kielzog opgetrommelde academici en experts zijn deze bedragen tot 1000 euro uiteraard geen probleem. De bedoeling is dan ook niet om een evenwichtig en publiek debat te voeren waar zowel pro en contra’s aan bod komen, om daarna beslissingen te nemen. Nee, de industrie probeert de beleidsmakers in dure hotels en exclusieve omgevingen te paaien met behulp van bevriende academici en experts. Teveel reglementering ( ter bescherming van mens en milieu) zou hun winsten kunnen aantasten.

Schaliegas is een onconventionele energievorm.   De ontginning was vroeger ofwel gewoon onmogelijk of veel te duur (o.a. aan energiekosten). Nu de energieprijzen echter de pan uit swingen, heeft de gas industrie ook in Europa geld geroken. Zij zitten niet in met de risico’s voor mens en milieu, voor lokale economieën zoals toerisme of landbouw. Dat die bedenkingen terecht zijn bewijzen de voorbeelden in het buitenland. Daar wordt het langzamerhand duidelijk wat een vernietigend impact deze activiteiten kunnen hebben. Verschillende landen zoals Nederland, Frankrijk, Bulgarije, Roemenië, Tsjechië, Ierland en delen van Duitsland en Spanje komen ofwel terug op eerdere beslissingen om ontginningen toe te laten of verbieden het meteen.

Om die redenen verzetten wij ons ook tegen de plannen om steenkoolgas te gaan ontginnen in België, meer bepaald in Limbug. Hier heeft zich een samenwerking aangeboden tussen de LRM ( Limburgse Reconversie Maatschappij ) die haar oog heeft laten vallen op een andere vorm van onconventioneel gas. Vlaams minister Joke Schauvliege moet eerstdaags een eerste vergunning afleveren. We hopen en mogen verwachten van een Vlaams minister om niet blindelings de (financiële) belangen van private bedrijven te verdedigen maar een beslissing te nemen in het algemene belang voor mens en natuur. Daar heeft het echter geen schijn van. Het publieke debat wordt gemeden en de er is geen mogelijkheid om als burger of als vereniging bezwaar aan te tekenen.     

Bovendien bieden deze onconventionele energie geen oplossing voor onze vernietigende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Weer extra reserves aan boren leidt er onvermijdelijk toe dat investeringen in hernieuwbare energie weer verder naar de toekomst worden doorgeschoven.

Meer foto’s en in hoge resolutie op flickr.

Zie ook de foto’s van Kevin Van den Panhuyzen op De Wereld Morgen of op smoelenboek.  
Video volgt later.

zie ook

* de website van “EU energy conference on shale gas” met o.a. het programma voor woensdag 17/04

www.stopsteenkoolgas.be

take down
the paywall
steun ons nu!