(foto: Shafiqullah Waak / UNPhoto).
Nieuws, Wereld, Wapenhandel -

Mondiale dag tegen militaire uitgaven: geen oorlog maar jobs

In 2012 bedroegen de wereldwijde militaire uitgaven 1.750 miljard dollar. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers die het Zweedse vredesonderzoeksinstituut SIPRI heeft bekend gemaakt. In reële cijfers gaat het om een lichte daling ten opzichte van 2011, in absolute cijfers is er een lichte stijging (1.740 in 2011). Gezien de talrijke economische, gezondheids- en milieucrisissen die onze planeet bedreigen is dit een enorme verkwisting van middelen.

maandag 15 april 2013 17:08
Spread the love

Vier van de vijf permanente leden van de VN Veiligheidsraad (VS, China, Rusland en Verenigd Koninkrijk), het orgaan dat in moet staan voor vrede en veiligheid in de wereld, voeren de lijst aan van de landen met de hoogste militaire uitgaven. Op plaats vijf staat Japan, gevolgd door Frankrijk, Saudi-Arabië, India, Duitsland en Italië.

De VS tekenen wel een daling op als gevolg van de verminderde militaire uitgaven in Irak en Afghanistan, maar ook omwille van de Wet op de Begrotingsuitgaven. In Europa kenden de militaire uitgaven van landen zoals Portugal, Spanje, Hongarije, Italië en Slovenië een scherpe daling als gevolg van de economische crisis. In Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland, dat zelfs een lichte stijging optekent, heeft de economische crisis weinig of geen impact op de militaire uitgaven.

In Oost-Europa en Rusland stegen de militaire budgetten drastisch. Opvallend is ook de sterke stijging van de militaire uitgaven in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Uit de gegevens van de Europese Unie over de wapenexport bleek eerder al dat de wapenhandel naar de Arabische wereld een verdubbeling kende tussen 2007 en 2011, toen voor 9 miljard euro aan militair wapentuig werd verhandeld. Het Afrikaanse continent met zijn enorme economische en sociale problemen kende trouwens ook opnieuw een stijging van de militaire uitgaven. Tot slot stijgen de militaire uitgaven ook in China voor het zoveelste jaar op rij.

Het is duidelijk dat regeringen in tal van landen militaire uitgaven nog altijd als een prioriteit beschouwen, dikwijls ten koste van sociale uitgaven die mensen een onderdak, voedsel of werk moeten garanderen. Om daartegen te protesteren is er ook dit jaar het initiatief van de Mondiale Dag tegen de Militaire Uitgaven die plaatsvindt op 15 april, de dag waarop SIPRI zijn gegevens bekend maakt.

take down
the paywall
steun ons nu!