Nieuws, Economie, België, Bediendestatuut -

Discussie arbeiders/bedienden zal komende weken nog voor vuurwerk zorgen

De deadline nadert en de spanning stijgt. Van het Grondwettelijk Hof moet het onderscheid tussen arbeiders en bedienden de wereld uit op 8 juli. De regering zou pas na 1 mei met een voorstel komen. De vakbonden plannen de komende weken acties.

vrijdag 12 april 2013 17:50
Spread the love

Omdat de voorstellen van werkgevers en vakbonden mijlenver uit elkaar liggen, is de regering aan zet. Volgens de socialistische bediendecentrale BBTK betekenen de voorstellen van de werkgevers een “drastische inlevering voor alle bedienden en een heel kleine vooruitgang voor de arbeiders”. Bovendien zou “de sociale zekerheid, dus de werknemers, daarbovenop een deel van de kost moeten dragen van de opzeg”.

De vakbonden houden vast aan een opzegtermijn van drie maanden per vijf gewerkte jaren. Het ACV schuift zelfs één maand per begonnen dienstjaar naar voor. Zo’n 70 procent van de werknemers valt nu onder het regime voor bedienden. De arbeiders hebben momenteel een veel lagere opzegtermijn. De werkgevers willen ergens landen op het één na laagste niveau van de arbeiders. Dat zou dus een flinke achteruitgang zijn voor 70 procent van de werknemers.

De regering aarzelt. Een voorstel zou er pas komen na de arbeidersfeesten van 1 mei en Rerum Novarum. Dat zou er op wijzen dat de regering niet helemaal gerust is in de reactie van de vakbonden.

“Ik hoop dat ze bij de regeringspartijen beseffen dat een big bang ernstige electorale gevolgen kan hebben”, zegt Erwin De Deyn, voorzitter van BBTK.

Bij het ABVV wachten ze de regering niet af. Er komt al een actiedag op 25 april. “Met een aantal centrales gaan we actie voeren. Hier en daar gaan we zelfs staken. Maar we gaan nog niet altijd ons kruit verschieten. Als de regering ons in snelheid pakt in mei of juni willen we nog wat achterhouden”, zegt De Deyn.

CNE, de Franstalige christelijke bediendecentrale sluit zich bij die acties aan. De christelijke vakbond ACV kiest in die week voor andere actievormen. “Er komen allerlei acties om onze standpunten duidelijk te maken aan werkgevers, politici en bedrijven”, klinkt het.

De Vlaamse metaalcentrale van het ABVV doet niet mee aan de acties. “We vertrouwen er op dat de regering nu wel zal doen waar de sociale partners gefaald hebben: eindelijk komaf maken met de discriminatie van de arbeiders”, staat in een persbericht. De socialistische metallo’s zijn het niet eens met het voorstel van BBTK om de harmonisering te spreiden over enkele jaren.

Erwin De Deyn: “Wij willen het statuut van de bedienden maximaal vrijwaren en het statuut van de arbeiders maximaal optrekken. Het voorstel om 9 juli een definitief eenheidsstatuut in te voeren, komt gewoon neer op afbraak van het bediendestatuut en een lichte verbetering voor de arbeiders. Als je de harmonisering spreidt, zijn er meer mogelijkheden.”

Volgens De Deyn hebben de bedienden al veel water bij de wijn gedaan door toe te geven op vlak van de opzegtermijnen voor de hogere bedienden.

take down
the paywall
steun ons nu!