Michalis N. - Werkloos. Dakloos. Ooit ... was ik uw buurman.
Nieuws, Europa, Economie, Samenleving -

8ste Sleep-out: solidariteitsactie met de daklozen van Athene

Morgen vrijdag 12 april, wordt op het Klafthmonosplain in centraal Athene voor de 8ste opeenvolgende keer een SLEEP OUT gehouden. Dit initiatief van de NGO Klimaka is er op gericht om de problematiek van het alsmaar groeiende fenomeen van dakloosheid onder de aandacht te brengen.

donderdag 11 april 2013 20:27
Spread the love

“Michalis N. – 35 jaar – Werkloos. Dakloos. Ooit… was ik uw buurman”, staat er op het karton van de dakloze wiens foto op de affiche van het evenement staat. Het is inderdaad zo dat de kans alsmaar groter wordt dat je in Athene op een bepaalde moment je buur op de straat ziet zitten. Er komen hoe langer hoe meer mensen op de straat terecht, omdat ze hun huur niet meer kunnen betalen, of omdat ze hun huis niet langer meer bij de bank kunnen afbetalen. Soms gaat het niet meer om individuen, maar ook om families. Het probleem heeft in Griekenland nog niet de omvang van Spanje, omdat er altijd wel familie is die nog ergens een huis heeft. Maar het probleem groeit.

Met de Sleep-Out wil Klimaka de publieke opinie wijzen op de onrechtvaardige situatie van de hongerigen en de daklozen. Mensen kunnen hun solidariteit komen tonen met de daklozen van Athenen, door een nacht samen met hen op het plein buiten onder de sterren door te brengen. Het is tevens de bedoeling om aan de daklozen te tonen dat er mensen zijn die wel om hun lot geven. Het blijft natuurlijk een minderheid. Tegelijk heeft de Sleep-Out de bedoeling om aan de politici te tonen dat er nog steeds burgers zijn die begaan zijn met het lot van het alsmaar groeiende aantal daklozen in Griekenland

Door het voortdurend invoeren van nieuwe maatregelen – zogenaamd om de economische crisis te lijf te gaan – wordt de Griekse samenleving volledig getransformeerd, en dat heeft zware gevolgen voor heel wat burgers. Meer dan 3 miljoen Grieken (27,7% van de bevolking) leeft ondertussen in de armoede en dreigt in een sociaal isolement te komen, want voor mensen die geen inkomen meer hebben valt de sociale zekerheid en de geneeskundige bijstand. Mensen dreigen hun pensioenen te verliezen omdat ze nooit aan het vereiste aantal jaren werk zullen komen. En als gevolg loert het risico om de hoek dat ze ook het dak boven hun hoofd zullen verliezen.

Met deze logica wordt de welvaartsstaat afgebouwd, waardoor net het tegenovergesteld wordt bereikt van wat vandaag nodig is. De kwetsbare sociale groepen worden steeds kwetsbaarder en de middenklasse wordt volledig van de kaart geveegd, met als gevolg de opkomst van de nieuwe armen en de nieuwe daklozen.

De volgende cijfers van Klimaka tonen aan dat de crisis geen onderscheid maakt tussen mensen:

  • 1 op 5 daklozen heeft een hogere opleiding (hogeschool of universiteit) gevolgd
  • 89,7% van de daklozen zijn Grieken die voordien een gemiddeld of zelfs hoog inkomen hadden dat zeker niet deed vermoeden dat ze ooit op straat zouden belanden

Ondertussen wordt het alsmaar waarschijnlijker dat je werkloze of slecht betaalde buur (de lonen zijn flink teruggeschroefd in Griekenland) van het ene moment op het andere alles verliest. Een dakloze heeft niet enkel geen dak meer boven zijn hoofd, maar ook geen geneeskundige verzorging, geen werk en geen gezondheidszorg. De daklozen die door Klimaka worden verzorgd zeggen dat ze vooral angst voelen, onzekerheid en pessimisme. Tegelijkertijd dromen ze nog wel steeds dat hun situatie zal verbeteren. Bovendien geloven ze ook dat, als de staat maatregelen neemt, het mogelijk moet zijn om voor onderdak te zorgen voor alle daklozen. Er staan heel wat overheidsgebouwen leeg in Athene op dit moment.

In Griekenland is er geen politiek die tegemoet komt aan het fenomeen van de dakloosheid. Het recht op een dak boven je hoofd is nog steeds niet opgenomen in de Griekse grondwet. Daardoor bestaat er ook geen politiek die het probleem van de daklozen aanpakt met het oog op het opnieuw integreren van deze mensen in de samenleving, laat staan dat er maatregelen worden genomen die dakloosheid kunnen voorkomen.

De Sleep-Out is dan ook een middel om de politiek gevoelig te maken voor het thema van de daklozen, want er is een politiek plan en een gecoördineerde aanpak nodig. Vrijdag 12 april vanaf 18u worden er optredens gegeven op het Klafthmonosplein, is er een fototentoonstelling die toont in welke omstandigheden de daklozen moeten zien te overleven, en zijn er theatervoorstellingen. De Sleep-Out eindig op zaterdagochtend om 8u.

Maar het blijft hier niet bij: aan het begin van de Sleep-Out gaan de daklozen samen opstappen naar het parlementsgebouw op het Syntagmaplein. Het is de eerste keer dat ze zich zelf gaan organiseren en gezamenlijk hun stem zullen verheffen, om zo tenminste de basisrechten af te dwingen. Hoe meer steun er vanuit de bevolking komt, hoe sterker die stem zal klinken.

take down
the paywall
steun ons nu!