Vlerick: Recht van antwoord Dirk Buyens, directeur van het GPtW® institute Belgium
Nieuws, België, Vlerick, McDonald's -

Vlerick: Recht van antwoord Dirk Buyens, directeur van het GPtW® institute Belgium

Als reactie op onze vragen die we stelden in ons artikel ‘Beste Werkgever van het Jaar. Zin en onzin van employer branding’ kregen we alsnog reactie van Vlerick, bij monde van Dirk Buyens, directeur van het GPtW® institute Belgium. Hieronder de meest relevante antwoorden.

woensdag 10 april 2013 10:40
Spread the love

Onze vragen waren:

  • Bent u er zich bewust van dat een aantal bedrijven het label ‘Beste Werkgever’ waarschijnlijk op frauduleuze wijze hebben verkregen?
  • Welke maatregelen neemt u als organisatie om ervoor te zorgen dat de bevraging anoniem kan gebeuren?
  • Zou u bedrijven waarvan bewezen is dat ze zich aan dergelijke praktijken schuldig maken uitsluiten van verdere deelname?

Het antwoord:

De online vragenlijsten komen rechtstreeks bij ons (GPtW®) binnen, de papieren vragenlijsten worden door de werknemers zelf teruggestuurd onder gesloten omslag, hierbij kan het gebeuren dat ze onder gesloten omslag gegroepeerd worden door de organisatie en op deze manier samen worden teruggestuurd. De ruwe scores worden nooit gecommuniceerd naar de organisatie zelf. Er wordt enkel via een aantal statistieken gerapporteerd naar de organisaties, zodanig dat zij op basis van die resultaten feedback kunnen geven aan hun medewerkers en een aantal acties kunnen ondernemen ter verbetering”.

In de enquête wordt vermeld dat de respectievelijke medewerkers tijdens de wedstrijd (van september tot januari) met ons contact kunnen opnemen in het geval  er vragen of opmerkingen zijn. In het verleden is dit reeds gebeurd en in het geval van melding van onregelmatigheden wordt dit onmiddellijk door ons onderzocht. In het geval dat blijkt dat er onregelmatigheden hebben plaats gevonden, wordt de organisatie onmiddellijk gediskwalificeerd. Voor de wedstrijd  ‘Best Workplaces 2013’ werd echter geen enkele melding van onregelmatigheid gedaan.

Ook hebben we geen enkele opmerking gekregen van (ex-)medewerkers tijdens de wedstrijd. Het feit dat sommige (ex-)medewerkers na de wedstrijd naar u toe hebben gereageerd, betreuren we, en we zouden hen in de toekomst durven aanraden om tijdens de wedstrijd naar ons toe te reageren. Wat ex-medewerkers betreft hoop ik dat u begrijpt dat de motieven soms gelinkt zijn aan hun vertrek, maar zelfs van hen hebben we dit jaar geen enkele melding gekregen. Wat huidige medewerkers betreft, is het duidelijk aangegeven dat ze ons kunnen bereiken voor gelijk welke opmerking, en we hebben ook dit  jaar vragen gekregen rond verdere verduidelijking omtrent de wedstrijd van hen, zoals elk jaar, maar ook van hen hebben we geen opmerkingen omtrent onregelmatigheden ontvangen”.

Toevoeging van de redactie: werknemers die onregelmatigheden te melden hebben over de lopende procedure, kunnen dit ook aan ons laten weten. We zorgen er dan voor dat uw klacht wordt doorgegeven en houden de opvolging ervan in de gaten.

Verder vroegen we ons af: “De vakbond beweert dat u haar adviezen en aanbevelingen in de vorm van uitgebreide dossiers over bepaalde bedrijven en zeker over de winnaar van 2013 (McDonalds) negeert. Wat is uw reactie daar op?”

Eens de lijst wordt opgemaakt op het einde van de wedstrijd en voor hij gepubliceerd wordt, nemen we inderdaad contact met een aantal organisaties van het ‘middenveld’ en de vakverenigingen met de vraag of zij op basis van hun ervaring opmerkingen zouden hebben omtrent de lijst. Met deze bevraging willen wij bewust voorkomen dat organisaties op de lijst zouden voorkomen die terzelfdertijd op arbeids-juridische gronden in hun ongelijk zouden gesteld zijn m.b.t. bepaalde personeelspraktijken. Deze bevraging gebeurde zoals elk jaar ook voor de wedstrijd ‘Best Workplaces 2013’. Hierop hebben we een aantal reacties gekregen, waar daadwerkelijk rekening mee werd gehouden, maar geen van deze reacties kon één of andere arbeids-juridische vorm van ‘ongelijk’ van de desbetreffende organisaties aantonen. Concreet betekent dit dat geen organisatie geschrapt werd”.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!