Transparant Europa?
Europa, Fiscale fraude, Fiscaal beleid -

Transparant Europa?

woensdag 10 april 2013 08:56
Spread the love

Vijf Europese landen beweren zich verenigd te hebben tegen belastingontduiking en -fraude en voor automatische uitwisseling van informatie. Tax Justice Network, een organisatie die zich verzet tegen tegen belastingparadijzen, wijst op een zeer interessante brief die gisteren, dinsdag 9 april, gepubliceerd werd op de site van het Britse Ministerie van Financiën. De mail werd  ondertekend door de ministers van Financiën van Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. http://www.scribd.com/doc/135069571/134899844-g5-Letter-to-European-Commission-090413

Gericht aan de Europese commissaris voor fiscale zaken, de Litouwer Algirdas Šemeta, zeggen deze vijf landen met de Verenigde Staten overeengekomen te zijn om op hun grondgebied de Amerikaanse FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) toe te passen. Door het VS-Congres in 2010 gestemd is de tekst sinds 1 januari 2013 in voege. De Act bepaalt dat een financiële instelling waar ook ter wereld, de saldi, inkomsten, en opnames van een Amerikaanse rekeninghouder bekend moet maken aan de Amerikaanse Internal Revenue Service (IRS), de fiscus dus, of onderworpen zal worden aan een roerende voorheffing van 30% op de financiële inkomsten die de banken en financiële instellingen halen uit hun  activiteiten in de VS.

In hun brief kondigen de vijf landen aan dat ze onder elkaar zullen proberen om een ??systeem op te zetten dat gemodelleerd is op hun overeenkomst met de Verenigde Staten om op die manier de automatische uitwisseling van informatie te generaliseren: zodra een van hun belastingplichtigen geld op een rekening stort in één van deze gebieden zal de informatie rechtstreeks aan de belastingautoriteiten van zijn land van herkomst worden doorgegeven.

Het project “zal niet alleen helpen belastingontduikers te vangen en af ??te schrikken maar bied ook een model voor de bredere multilaterale overeenkomst waarvan we hopen dat die uiteindelijk hieruit zal volgen,” schrijven de ministers van financiën aan de Europese commissaris. “We nodigen de andere leden van de Europese Unie uit om zich aan te sluiten bij dit project, en we hopen dat Europa het voortouw zal nemen tot het bevorderen van een wereldwijd systeem van automatische uitwisseling van informatie.”

Makkelijker gezegd dan gedaan zoals u misschien kan vermoeden. Fiscale besluiten in de EU moeten unaniem genomen worden (27 landen!) en Oostenrijk weigert elke uitvoering van automatische uitwisseling hoewel die verondersteld wordt al te bestaan. En, ondanks de herauten van de laatste dagen, Luxemburg suggereerde slechts dat het zich er ‘misschien’ niet meer tegen zal verzetten.

De ministers van financiën van de vijf landen roepen de andere lidstaten op om “zo snel mogelijk” akkoord te gaan. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat er ergens een adder onder het gras verborgen zit gezien de Britten meetekeken maar toch… we stellen voor dat de Heer Geens, minister van Financiën samen met staatsecretaris de heer Crombez vandaag in de pen kruipen om zich bij dit initiatief aan te sluiten.

take down
the paywall
steun ons nu!