Mexicaanse soldaten bij een misdrijf op de grens met de Verenigde Staten. foto door: Courtesy of El Diario de Ciudad Juárez
Nieuws, Economie, Mexico, Armoedegrens, Peña Nieto - Emilio Godoy, IPS

Mexicaans leger zet kruistocht in tegen honger

De Mexicaanse regering van president Enrique Peña Nieto overweegt om het leger in te zetten in een Nationale Kruistocht tegen Honger. Die strijdkrachten worden nog geconfronteerd met ernstige mensenrechtenbeschuldigingen door hun rol in de oorlog tegen drugs onder de vorige president.

maandag 8 april 2013 15:09
Spread the love

Het antihongerprogramma van president Enrique Peña Nieto wil socio-economische gegevens van lage-inkomensgezinnen verzamelen en controleren of de mensen daadwerkelijk in aanmerking komen voor een sociaal programma. Men veronderstelt dat dit niet altijd even nauwkeurig werd nagegaan tijdens de regering van vorig president Felipe Calderón (2006-2012).

De Nationale Kruistocht tegen Honger richt zich op 7,4 miljoen mensen die in extreme armoede leven en kampen met ernstige voedingstekorten. Ongeveer 3,7 miljoen van hen leven in de steden, de rest woont op het platteland.

Strenger rechtssysteem

In Mexico leven ten minste 52 miljoen mensen (op een totaal van 117 miljoen) onder de armoedegrens. De overheid wil honger elimineren door te zorgen voor goed voedsel en door acute ondervoeding bij jonge kinderen aan te pakken. Ook wil men de productie en de inkomsten van kleine boeren verhogen, verliezen nog voor de oogst verminderen, voedselverspilling tegengaan, en de participatie van de gemeenschap bevorderen.

Peña Nieto plant ook een wijziging van de antidrugsstrategie van Calderón, die duizenden soldaten inzette in de strijd tegen de drugskartels.

Onderdeel van zijn strategie zou de oprichting zijn van een 100.000 man sterke nationale politiemacht, de preventie van zware criminaliteit en een strenger rechtssysteem.

Volgens mensenrechtenorganisaties kostte Calderóns militaire campagne het leven aan 100.000 mensen in aan drugs gerelateerde zaken, 25.000 mensen verdwenen onder dwang en 240.000 werden verplicht hun huizen te ontvluchten.

Straffeloosheid

Toen Calderón het leger inzette, begon het misbruik en de straffeloosheid. Volgens het ministerie van Defensie en de Nationale Commissie voor de Mensenrechten (CNDH) waren 359 militairen betrokken bij mensenrechtenschendingen tussen 2006 en 2012. Van hen zijn er 186 aangeklaagd, 110 vervolgd, 38 veroordeeld, 8 vrijgesproken en 17 voortvluchtig.

In dezelfde periode ontving de CNDH 8000 klachten over marteling, moord en seksueel geweld door soldaten.

In haar World Report 2013 zegt Human Rights Watch dat “Mexicaanse veiligheidstroepen wijdverspreide mensenrechtenschendingen hebben begaan tijdens de inspanningen om de georganiseerde misdaad tegen te gaan.”

De conclusie van de mensenrechtenorganisatie is dat “bijna geen van deze misdrijven adequaat werd onderzocht, wat het klimaat van geweld en straffeloosheid in grote delen van het land verergerde.”

Proefproject

De huidige regering zegt dat het leger ter beschikking kan worden gesteld voor taken zoals het antihongerprogramma. Ze overweegt ook een bewustmakingscampagne om de lokale gemeenschappen te sensibiliseren voor de inzet en aanwezigheid van het leger en zo hun werk te vergemakkelijken.

“De regering heeft nog geen oproep gedaan om voorstellen in te dienen”, zegt Ximena Maroto van het Waarnemingscentrum voor Sociaal Beleid en Mensenrechten, een groepering van zes ngo’s.

“Een transparant mechanisme voor suggesties en participatie is belangrijk, we weten niet hoe mensen zullen worden gemobiliseerd”, zegt Maroto.

De overheid voert twee proefprojecten uit, onder meer in de zuidelijke deelstaat Guerrero. Men beoogt de afname van het aantal mensen die geen toegang hebben tot voedsel te meten, en ook het aantal kinderen jonger dan vijf met ondergewicht, acute ondervoeding of groeiachterstand.

Deelnemende maatschappelijke organisaties, bedrijven en academische instellingen zullen worden geëvalueerd en er zal ook worden nagegaan of de antihongercampagne goedkeuring van de bevolking en de overheid zelf wegdraagt.

take down
the paywall
steun ons nu!