Het begin van het einde?

Het begin van het einde?

maandag 8 april 2013 23:08
Spread the love

Heel rode, zelfgeproclameerde solidaire socialisten zeuren al een tijdje; Di Rupo pakte het wachtgeld van jongeren af, laat werkloosheidsuitkeringen sneller dalen, De Coninck blaast warm en koud door enerzijds afscheid te willen nemen van brugpensioen en te eisen dat er langer gewerkt wordt, maar anderzijds dan toch weer naar lapmiddelen van de jaren tachtig te grijpen om dan weer de jongerenwerkloosheid aan te pakken. De logica is: oudere mensen krijgen uitkering zodat jongeren hun job kunnen leren en gaan doen.  Die methode werd al beproefd en faalde ook.  En natuurlijk had Van Eetvelt daar iets op te zeggen: kan niet zomaar. Wanneer Van Eetvelt zegt: ‘een jongere kan niet zomaar het werk leren en overnemen van iemand met jaren ervaring’, dan bedoelt hij eigenlijk ‘nee,mevrouw de minister, van die mensen met 20 jaar anciënniteit kunnen we tenminste eisen dat ze de job van drie voltijdse equivalenten doen, want uit vrees voor wat ze kunnen verliezen – een loon dat volgens ons -de kleine ondernemertjes- disproportioneel hoog is geworden door de anciënniteit – zullen ze die noeste arbeid wel leveren, en dat is een zekerheid waarvan we niet weten dat we ze ook van jeugdige loontrekkenden zullen krijgen, ten eerste omdat we ze peanuts willen betalen, ten tweede omdat zij niks te verliezen hebben, en de uitbuiting dus mogelijk niet zullen pikken’. Dit zijn echter begrotingsmaatregelen of hoogstens lange termijncorrecties, druppeltjes zeg maar, geen indicatoren van de afbraak van onze welvaartstaat.

Vandaag wist Van Eetvelt zich echter ook naar de digitale voorpagina van DeMorgen te werken door de Groep van Tien in vraag te stellen.  Mijn eerste reactie bij het lezen van de naam was: ‘Oei, wie gaat nu HotLips laten vergezellen door de nodige korrels zout nu Patrick De Witte er niet langer is?’ en bijna, bijna voelde ik me geroepen.  Probleem is wel dat ik de Groep van Tien zelf ongeveer een jaar geleden al in vraag stelde.  Aanleiding voor mij waren de wereldvreemde gedrochten die door de NAR (het instituut dat het overneemt van de Groep van 10 als de grootste strijden gestreden zijn-en de grootste onzin gedestilleerd, zou men hopen) worden uitgekakt onder het mom ‘advies’.  Het mannenclubje (slechts 7 van de 26 leden is vrouw, waarbij de werkgevers het met twee leden significant slechter doen dan de werknemers) dat daar onder andere proclameert dat ‘de overgrote meerderheid van werknemers’ de manier van vakantiegeldberekenen niet ‘als problematisch’ ervaart, leeft duidelijk op een andere planeet dan de doorsnee bediende die eens van werk verandert (of bevalt, of tijdskrediet opneemt, of deeltijds gaat werken) en vervolgens kop noch staart aan zijn berekeningen en attesten krijgt.  Ook de totale inertie van de ploeg en de onwil om te doen wat Europa vraagt, getuigt wat mij betreft van het dinosaurusgehalte van het overleg zoals het nu bestaat.En in tegenstelling tot ik, de buitenstaander, slaat HotLips als lid van de Groep van Tien wel mea culpa.  Als hij samen met de anderen nu ook nog verantwoordelijkheid opneemt, dan is er nog hoop.  Als dit echter een Alexander Decroo-achtige voorbode is van het failliet van het sociaal overleg, dan maak ik me alvast wat meer zorgen dan in al deed.

Ik was mij al zorgen aan het maken na een artikeltje uit DeTijd, waaruit mag blijken dat 50 miljoen van de Vlaamse belastingbetaler terecht zal komen in een fonds dat mede gespekt wordt, en beheerd zal worden,door een intussen private en onafhankelijke specialist in groei- en durfkapitaal.  Het fonds zal zich focussen op de gezondheidssector. Dat wil zeggen dat wij als regionale belastingbetaler niet enkel mee betalen voor de investeringen, maar waarschijnlijk ook als federale belastingbetaler (of noem het sociale bijdragebetaler) via het RIZIV nog eens de bonussen van die investeringsmanagers gaan betalen. Wie gaat er immers de producten die met de investeringen worden verwezenlijkt (verplicht) consumeren? In een tijdperk waar een Vlaamse regering, met trotse sp.a-ster Lieten op kop, het een goed idee vindt om een privébedrijf te laten speculeren op gezondheidszorg, de sociale zekerheidspost die exponentieel meer onder druk staat dan ocharme de werkloosheidsuitkeringen, mogen we ervanuitgaan gaan dat de uitverkoop van de welvaartstaat is begonnen, en mogen we er ook vanuitgaan dat er voor een dwergland als België gewoon teveel echelons bestaan die niet mekaar, maar wel de burger om zeep helpen.

take down
the paywall
steun ons nu!