Foto: SP
Nieuws, Europa, Politiek, Nederland, Demonstratie, Bezuinigingen, Thuiszorg -

6.000 thuiszorgmedewerkers: handen thuis Rutte!

Op zaterdag 6 april trokken zo'n 6.000 Nederlandse thuiszorgmedewerkers naar Den Haag om daar te protesteren tegen de geplande bezuinigingen van het kabinet-Rutte II op de thuiszorg, ter waarde van 1,1 miljard euro. 100.000 banen staan op de tocht. Besparing op de thuiszorg doet echter de vraag naar andere zorg toenemen, en dus zal de bezuiniging slechts een fractie van het gewenste nettobedrag opleveren, aldus vakbond Abvokabo FNV.

maandag 8 april 2013 16:39
Spread the love

Vakbond Abvokabo FNV wist ongeveer 6.000 thuiszorgmedewerkers, die vrezen voor hun baan en voor de kwaliteit van de Nederlandse zorg, te mobiliseren op het Malieveld in Den Haag. De thuiszorgers vormden samen het getal 100.000, het aantal banen dat op de tocht staat dankzij de geplande bezuinigingen op de thuiszorg.

Daarna liepen de demonstranten een Mars voor Zorg die richting het Binnenhof leidde. Ze overhandigden een petitie met 137.000 verzamelde handtekeningen aan Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De bezuinigingen in de thuiszorg moeten de regering 1,1 miljard euro opleveren, met een vermindering van 75 procent in het budget voor gemeenten, die de thuiszorg moeten uitvoeren. Onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Kiwa, in opdracht van vakbond Abvokabo FNV, toonde aan dat de nettobesparing slechts 240 miljoen euro bedraagt.

Mantelzorg

De bezuinigingen op de thuiszorg doen natuurlijk niets af aan het feit dat de mensen die hier gebruik van maken nog steeds zorgbehoevend zijn, en dus hun zorg elders moeten krijgen als het niet meer via een verzorg(st)er of verple(e)g(st)er aan huis kan.

Zij gaan dan moeten aankloppen bij verzorgings- en verpleegtehuizen, andere zorg die volgens het onderzoek ruim 860 miljoen euro extra kost; uiteindelijk blijft er van die 1,1 miljard euro aan besparingen op de thuiszorg dus maar 240 miljoen over.

Het zogenaamde doel van het korten op de thuiszorg waar Rutte en zijn regering mee schermen, namelijk ‘nodige’ besparingen om de Nederlandse begroting in evenwicht te houden, wordt dus niet eens bereikt. Wat wel bereikt wordt, is dat 100.000 thuiszorgmedewerkers op straat komen te staan.

Oude mensen in Nederland moeten langer thuis blijven wonen en zoveel mogelijk gebruik maken van mantelzorg (zorg door een familielid of andere naaste), zodat het de overheid zo min mogelijk kost: dat is waar het kabinet-Rutte naartoe wil.

Dankzij de 1,1 miljard euro aan bezuinigingen op de thuiszorg zal er 28 miljoen uur mantelzorg per jaar extra nodig zijn, wat een enorme – zowel emotionele als fysieke – belasting betekent voor de huidige mantelzorgers.

Renske Leijten is Tweede Kamerlid voor de SP (Socialistische Partij), en maakt zich hard voor goede thuiszorg. “Het afschaffen van de huishoudelijke verzorging zal leiden tot vereenzaming, verwaarlozing, vervuiling en verarming.”

“Dit is niet alleen slecht voor mensen die hulp nodig hebben, maar ook desastreus voor de 100.000 mensen die werken in de thuiszorg. En vergeet ook de 2,5 miljoen mantelzorgers niet, ook zij krijgen de rekening.”

take down
the paywall
steun ons nu!