Democratie voor domoren.

Democratie voor domoren.

zaterdag 6 april 2013 00:08
Spread the love

Het lijkt er op dat het neoliberalisme in al zijn eenvoud te herleiden is tot één pamflet en dat de behoeders ervan niets meer doen dan regelmatig het pamflet opnieuw aframmelen.

In de krant De Morgen van woensdag 3 april verscheen een opinie van Caroline Ven met als titel “De welvaartsstaat zal hervormen of afbrokkelen”. Mevr. Ven gaat maar onmiddellijk van start met te stellen dat ze hoopt dat het artikel van Bart Eeckhout, de dag ervoor in de krant, menig wenkbrauw heeft doen fronsen. Ik heb het artikel niet gelezen maar Bart Eeckhout zou blijkbaar gesteld hebben dat de structurele maatregelen waar sommigen voor de begrotingscontrole om vroegen slechts holle slogans zijn van aanhangers van een ideologie met als doel de welvaartsstaat af te bouwen. En ze vraagt zich tevens af waar hij de mosterd haalt. Ik haal mijn mosterd bij tierenteyn in Gent maar dit volledig naast de kwestie uiteraard, wel lekker maar om dan maar in dezelfde terminologie te blijven, ik vrees dat Mevr. Ven uit een bloemkool komt en niet van deze wereld is. Zo stelt ze dat het hoegenaamd niet de bedoeling is om de welvaartsstaat af te bouwen maar dat elke boom weleens moet gesnoeid worden om in leven te blijven. Het probleem is Mevr. Ven dat onze welvaartsstaat geen boom is. Ik ben uiteraard geen econoom of financieel expert en ik bestuur ook geen ondernemersplatform. Je zal je nu wel afvragen waar ik dan wel de mosterd vandaan haal, wel bij Tierenteyn in Gent. Uiteraard Mevr. Ven heb ik daarom niet minder het recht van spreken. Ik heb nl. wel een paar ogen, een paar oren en wonderwel, ik kan ook lezen. En wat lees ik vandaag bij De Morgen?

In Italië heeft een koppel van zestigers zelfmoord gepleegd. De vrouw kreeg een zeer bescheiden pensioen van 500 euro per maand, en haar man was het slachtoffer van een recente hervorming van de arbeidsmarkt, die hem zonder werkloosheidsuitkering noch pensioenrechten achterliet. Dat, Mevr. Ven is in mijn ogen afbraak van de welvaartsstaat! Dat is wat er gebeurd wanneer mensen hun pamflet tot treurens  toe blijven afdrammen en niet willen zien wat er door het door hen vooropgestelde snoeiwerk aan de hand is.

De herverdeling van de welvaart zegt u is de afgelopen vijftig jaar zowat verdubbeld. Waarschijnlijk wel, we waren inderdaad goed op weg maar de georganiseerde diefstal die nu al 30 jaar aan de gang is heeft er voor gezorgd dat de welvaart van een kleine groep inderdaad verdubbeld is, deze van de massa is echter stilaan onder het nulpunt, wat een schitterende herverdeling! 50 jaar geleden betaalden de bedrijven meer belasting dan nu. 50 jaar geleden gingen bedrijven failliet wanneer de uitgaven groter waren dan de inkomsten, m.a.w. wanneer er geen winst meer gemaakt werd. Vandaag gaan bedrijven failliet omdat ze leeggezogen worden door geldhonden en niet de verwachte winst maken die werd beloofd en wat ook niet onbelangrijk is, zoals mijn grootmoeder zei, 50 jaar geleden scheten ze op een nachtemmer, vandaag schijten ze op een WC. Waarmee ik maar wil zeggen dat de overconsumptie die ons wordt opgedrongen om steeds meer te produceren ons blijkbaar niet gelukkiger maakt.

U blaast wel veel warm en koud tegelijk moet ik zeggen. Kwestie van iedereen te vriend te houden? Het belangrijkste streefdoel van een welvaartstaat, zegt u, zou erin moeten bestaan mensen zoveel mogelijk kansen te bieden, wel doe dat dan. Tegelijk stelt u dat een verhoging van de bijdragen voor pensioenen de arbeid enkel nog schaarser zou maken. Een verhoging van de bonussen en premies voor CEO’s en bestuurders die in hoofdzaak bezig zijn met overschotjes te parkeren in paradijzen daarentegen zou dan voor meer arbeid zorgen? Allicht niet met het geld dat daar geparkeerd staat neem ik aan. Het lijkt erop dat door het pamflet dat u steeds weer overschrijft de ondernemerswereld er stilaan van overtuigd is geraakt dat ze Dieu zijn omdat zij het zijn die werk verschaffen en dat ze bijgevolg navenant moeten worden geëerd. Het werk dat zij verschaffen dat doen zij dan wel in een land waar het goed is om te ondernemen, waar ze gebruik kunnen maken van een degelijke infrastructuur en waar hen juridische bescherming geboden wordt. In een land ook waar de beperkte aansprakelijkheid blijkbaar niet meer wordt gezien als een middel die het mogelijk maakt te ondernemen maar als een verzekering die de fancy wagen en dito villa beschermen als het ooit mis gaat, als dat geen sociale bescherming is! En tegenover sociale bescherming, zo zegt u toch zelf, staat ook een zekere verantwoordelijkheid. Wel, neem die dan!

Er bestaat niet zoiets als een modelwelvaartsstaat zegt u. Toch wel mevrouw, dat is er een waar mensen zoals u willen toegeven dat het fout is gelopen, meer nog, willen toegeven dat hun holle slogans een ideologie aanhangen die tot doel heeft de welvaartsstaat af te breken. Daarom deze bescheiden les in democratie, noem het democratie for dummies of voor mensen die stilaan vergeten zijn waarvoor we bestaan.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan dag en nacht gratis en anoniem bellen naar de Zelfmoordlijn op 02/649 9555 of naar Tele-Onthaal op 106. De Zelfmoordlijn is ook via het internet bereikbaar voor een chatgesprek.

Wie vragen heeft over hoe je de sociale welvaartsstaat verder afbreekt, nog even geduld, er zijn nog duizenden wachtenden voor u.

take down
the paywall
steun ons nu!