Door het uitstellen van de automatisering zondigt de regering tegen haar eigen prioriteiten, zegt het Netwerk Tegen Armoede. (foto:Stampmedia)
Nieuws, Politiek, België, Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), Netwerk tegen Armoede, Studietoelages, Minister Pascal Smet -

Minister Smet weigert verlate studietoelage alsnog te betalen

Wie in het schooljaar 2011-2012 een studietoelage misliep toen de aanvraagtermijn werd vervroegd, heeft pech. Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet wil geen 'onwettige' uitzondering maken en weigert om de studietoelage alsnog uit te keren. "Onbegrijpelijk", vindt het Netwerk tegen Armoede.

vrijdag 5 april 2013 18:32
Spread the love

Wie een studietoelage aanvraagt moet binnen een termijn van tien maanden een aanvraag indienen (vroeger van 15 augustus tot en met 30 juni). Als je die termijn overschrijdt heb je pech en krijg je geen toelage. Meestal zorgt deze aanvraagtermijn niet voor problemen maar vorig schooljaar, toen de aanvraagtermijn werd vervroegd, liep het mis.

Sinds schooljaar 2011-2012 loopt de termijn vanaf 1 augustus (in plaats van 15 augustus) tot en met 1 juni (in plaats van 30 juni). Maar niet iedereen had dit zo begrepen. Zo’n 2861 aanvragen werden te laat ingediend met alle gevolgen van dien.

Uitzondering is onwettig

De aanvragers die nu hun studietoelage van vorig schooljaar mislopen, hopen dat minister Smet een uitzondering maakt. Maar die is dat niet van plan: “Wij kunnen geen uitzondering toestaan. De aanvraagtermijn is vastgelegd bij decreet en die kunnen we dus niet zomaar naast ons neerleggen, ook al is dat niet naar mijn hart”, zegt minister Smet.

“Als we zouden besluiten om toch een toelage uit te keren zouden we de 99 procent tijdige indieners discrimineren, en wat met de mensen die beseften dat ze te laat waren en géén aanvraag meer indienden? Het Grondwettelijk Hof zou kunnen oordelen dat we met zo’n uitzondering het gelijkheidsbeginsel schenden en dus de wet overtreden”, klinkt het vanuit het kabinet.

Automatisering vanaf 2014-2015

Minister Smet benadrukt dat de nieuwe aanvraagtermijn goed was gecommuniceerd via affiches, folders, mails, aanvraagformulieren, enzovoort. Wie in het schooljaar 2010-2011 (het schooljaar vóór de vervroeging van de indiendeadline) al een studietoelage kreeg maar nog geen nieuwe aanvraag had ingediend, kreeg een herinneringsbrief toegestuurd waardoor de helft nog tijdig een aanvraag heeft ingediend.

Daar hebben de mensen die nu hun toelage mislopen natuurlijk weinig aan. Maar de minister belooft beterschap. In het schooljaar 2013-2014 wordt het aanvraagsysteem vereenvoudigd door middel van vooraf ingevulde formulieren, en vanaf schooljaar 2014-2015 zouden de de aanvragen zelfs worden geautomatiseerd.

Onbegrijpelijk

Het Netwerk Tegen Armoede noemt de demarche van de minister onbegrijpelijk en startte zelfs een petitie. In deze petitie eist het Netwerk dat de minister de studietoelages alsnog toekent. Een tweede eis gaat over de automatische toekenning van de toelages vanaf schooljaar 2014-2015, die zou volgens het Netwerk al in schooljaar 2013-2014 moeten ingevoerd worden.

Het Netwerk Tegen Armoede vindt dat de regering daarmee ingaat tegen haar eigen prioriteiten: “De automatisering van de studietoelages werd al ingezet door de vorige minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke. De huidige regering beschouwt armoedebestrijding, waarbij ook kinderarmoede en automatische toekenning van rechten hoort, als een van haar topprioriteiten. Toch stelde de regering de automatisering uit tot het schooljaar 2014-2015.”

“Ze deed dat niet om technische maar om budgettaire redenen. Uit een voortgangsrapportage van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding blijkt dat er voor het project van de school- en studietoelages geen budget meer was in 2012 door besparingen. Bizar, gezien de prioriteiten”, stelt het Netwerk Tegen Armoede.

take down
the paywall
steun ons nu!