George Town, een van de grootste steden van de Kaaimaneilanden (Foto: Roger Wollstadt)
Opinie, Nieuws, Economie, België, Vermogensbelasting, Fiscale rechtvaardigheid, Rechtvaardige fiscaliteit, Belastingontwijking, Begrotingscontrole, Offshore-constructies -

Liever op gezondheidszorg besparen dan rijken en fraudeurs laten betalen

Om ons land volgens de Europese afspraken budgettair in evenwicht te houden, beëindigde de regering-Di Rupo haar begrotingscontrole met een nieuw pakket van 500 miljoen euro besparingen en 370 miljoen belastingverhogingen. Hoe durft ze nog in de sociale zekerheid en de gezondheidszorg te besparen terwijl het ACV-voorstel van een vermogensbelasting 6 miljard euro kan opbrengen?

vrijdag 5 april 2013 17:13
Spread the love

Volgens de regering zou geen enkele maatregel de bevolking raken. Oppervlakkig bekeken kan dit wel waar zijn, maar laten we niet vergeten dat de regering-Di Rupo ons land al voor 18,9 miljard euro aan besparingen en nieuwe lasten oplegde.

Hoe durven ze nog in de sociale zekerheid en de gezondheidszorg te besparen terwijl het ACV-voorstel van een vermogensbelasting 6 miljard euro kan opbrengen? In beide sectoren wordt voor 274 miljoen euro bespaard.

Met de 166 miljoen euro die nu in de gezondheidszorg wordt bespaard, is het totale bedrag aan besparingen op veertien maanden tijd al opgelopen tot 1,4 miljard euro. Met een toenemende vergrijzing van de bevolking lijkt me dit totaal de foute weg.

Buiten de gezondheidszorg werd ook in de sociale zekerheid de hakbijl gezet. De voorbije veertien maanden bespaarde de regering daarop meer dan 640 miljoen euro of 1,25 procent van het totale jaarbudget.

25.000.000.000.000 euro aan verborgen vermogen

Ondertussen leven ongeveer 1.625.000 Belgen onder de armoedegrens en zou er geen geld zijn om alle Belgen boven de armoedegrens te tillen. Hopelijk wordt deze bewering geschiedenis nu 86 onderzoeksjournalisten uit 46 landen offshore constructies hebben blootgelegd, waardoor overheden gigantisch veel inkomsten hebben gemist.

Een voormalige leidende econoom van McKinsey schat dat het totaalbedrag dat rijke individuen in buitenlandse havens hebben verborgen, oploopt tot 25 biljoen euro. Volgens de uitgelekte informatie zouden er honderden Belgen op de lijst met fraudeurs staan. De betrokken landgenoten zouden vooral uit de Antwerpse diamantsector komen.

Nog veel werk voor de boeg

Na het lekken van deze informatie schreeuwen politici moord en brand om acties te ondernemen tegen belastingparadijzen en -ontwijking, maar zij zijn het wel die de wetten hebben gemaakt. De kleine stapjes die men de laatste jaren tegen belastingontduiking en -fraude heeft genomen, lijken me eerder kleine toegevingen onder druk van de bevolking.

Men kon het immers niet maken de banken te redden met belastinggeld zonder iets te ondernemen tegen diezelfde banken, die dan met dat geld belastingen ontwijken via belastingparadijzen.

Heel wat landen proberen nu via antimisbruikbepalingen het effect van belastingparadijzen te beperken. Zo kennen we in Europa sinds 2005 de automatische uitwisseling van bankgegevens, maar niet op alle financiële producten. Het grote geld kan nog steeds ontsnappen.

Op internationaal terrein bestrijdt de OESO belastingontwijking en fiscale fraude door de landen aan te moedigen om bilaterale akkoorden af te sluiten waardoor uitwisseling van fiscale informatie mogelijk wordt. Maar ook hier blijft deze afspraak dode letter!

Zo werd België door de OESO verplicht om met minimum 12 landen een akkoord te maken. Indien ze dat niet zou doen, zouden sancties volgen. Intussen heeft België met een vijftigtal landen een akkoord, maar bijna geen enkel verdrag is al door de parlementen geratificeerd.

Wat moet er dan wel gebeuren?

Samengevat komt het erop neer dat er een automatische uitwisseling moet komen tussen de staten over alle financiële operaties. Nu gebeurt dit via akkoorden van land tot land, van geval tot geval en op verzoek als er aanwijzingen zijn van belastingontduiking, wat een rekbaar begrip is en voor de nodige procedure- en interpretatieproblemen zorgt.

Om alle uitkeringen in ons land boven de Europese armoedegrens te tillen is 1,2 à 1,3 miljard euro nodig. Om aan dat geld te geraken heeft de Belgische regering Europa en de OESO niet nodig. Ze kan beginnen met het bankgeheim volledig op te heffen net zoals in Zweden, Nederland en Frankrijk.

Dat wil zeggen dat de fiscus toegang moet krijgen tot de bankgegevens die automatisch worden aangeleverd door de banken. Doordat er in ons land nog steeds een bankgeheim bestaat, dat alleen doorbroken kan worden door een moeilijke procedure, blijft het voor de fiscus moeilijk om belastingen te innen en de fraude te bestrijden. Deze wordt in ons land geschat op 61 miljard euro.

Dat berekende de Oostenrijkse professor Friedrich Schneider, die de ondergrondse economie in 2010 heeft vergeleken in verschillende staten. Ruw geschat betekent dit dat de schatkist 26 à 30 miljard euro in dat jaar aan inkomsten heeft gemist.

Als we deze cijfers vergelijken met de directe buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland, waar de zwarte economie gemiddeld lager ligt dan in België, en we zouden erin slagen in België het fraudepercentage terug te dringen tot het niveau van onze directe buurlanden, dan zou dit volgens het theoretisch model van professor Schneider tot gevolg hebben dat er per jaar 8 miljard euro extra in de schatkist terechtkomt.

Er is geld genoeg: uitkeringen moeten niet dalen, maar stijgen

Met de uitkeringen die de mensen vandaag krijgen is het onmogelijk een fatsoenlijk bestaan te leiden. Met een leefloon van 785 euro per maand heeft een alleenstaande 350 euro per maand tekort om minimaal financieel rond te komen. Een gezin met een leefloon van 1.403 euro per maand heeft 619 euro per maand tekort.

Een alleenstaande werkloze met een uitkering van 916 euro per maand kampt met een tekort van 219 euro per maand. Voor een werkloos gezin met 1.446 euro per maand is het tekort 576 euro per maand.

Een rechtvaardige politiek is een politiek die zorgt voor ‘alle’ mensen en die zorgt dat alle inkomsten op een rechtvaardige manier worden belast. Door het bankgeheim volledig op te heffen, waardoor een vermogenskadaster kan worden aangelegd, bestrijdt men niet alleen de fraude maar kan er ook een vermogensbelasting worden ingevoerd.

Concreet stelt het ACV voor om een vermogensbelasting in te voeren van 1 procent op de eerste belaste schijf van 1.000.000 tot 1.500.000 euro, 1,25 procent van 1.500.000 tot 2.000.000 euro en 1,5 procent op alles daarboven. Dit voorstel brengt ruw geschat 6 miljard euro op.

Proficiat aan de 86 journalisten die via offshoreleaks een steen hebben verlegd naar een rechtvaardige fiscaliteit.

Guido Deckers is nationaal ACV-propagandist voor het thema rechtvaardige fiscaliteit.

take down
the paywall
steun ons nu!