Europese Lente-Wende wat verandert begin april?

Europese Lente-Wende wat verandert begin april?

woensdag 27 maart 2013 15:41
Spread the love

PERSMEDEDELING                                                                                         

Europese   Lente-Wende

De Europese leiders nemen een verrassende wending inzake sociaaleconomische politiek.  Staan we aan het begin van een sterk, warm en echt sociaal Europa ?

Eindelijk wordt toegegeven dat de politiek van “besparingen” alleen maar geleid heeft tot catastrofale sociale gevolgen zoals stijgende werkloosheid en steeds meer armoede in vele Europese landen.  Dergelijke falende politiek wordt nu radicaal afgewezen.  

Het is niet langer aanvaardbaar dat steeds meer mensen in armoede moeten leven. Om echte oplossingen mogelijk te maken is herverdeling van macht en middelen een absolute noodzaak

De volgende 10 maatregelen gaan meteen van kracht in alle landen van de Europese Unie.
Let wel, het gaat niet zomaar om vrijblijvende “aanbevelingen”, maar werkelijk om dwingende maatregelen vanuit Het Nieuwe Europa:

  1. Alle mensen krijgen een minimum gewaarborgd inkomen voldoende voor degelijke huisvesting, levensonderhoud en deelname aan culturele activiteiten.
  2. Om de werkloosheid op te lossen komen er, met volle steun van alle overheden, meer investeringen vooral in de dienstensector: degelijk onderwijs voor iedereen, goedkoop en voldoende openbaar vervoer, meer personeel in de zorgsectoren (zieken, gehandicapten, bejaarden), vorming en steun aan bewegingsleven en herwaardering van openbare diensten.
  3. Alle landen voeren tegelijk (om kapitaalvlucht te vermijden) een miljonairstaks in met een  ‘progressieve’ heffing.  Hoe rijker men is, hoe hoger de heffing.
  4. Ter bescherming van de koopkracht leggen alle landen wettelijke minimumlonen vast en indexeren de lonen en sociale uitkeringen.  Het Belgisch indexatiesysteem wordt hier als model aangeprezen.
  5. Om de loonkosten te verlagen verschuiven de belasting op lonen naar een belasting op inkomsten uit vermogen en kapitaal.
  6. In alle ondernemingen wordt een maximale spanning tussen de laagste en de hoogste lonen (met alle extra legale en illegale voordelen inbegrepen) verkleind tot 1/5.
  7. Een verdere uitbouw en versteviging van de collectief gefinancierde vormen van sociale bescherming en sociale zekerheid.
  8. Om het  verschil tussen een arbeiders- en bediendecontract te doen verdwijnen komt er de invoering van een werknemersstatuut voor alle werknemers.
  9. De macht van CEO’s (als alleenheersers) wordt gereduceerd en de structuren van alle ondernemingen worden gedemocratiseerd, door daadwerkelijke inspraak vanwege alle betrokken werknemers (en vrijwilligers in de dienstensectoren) en vertegenwoordigers van de overheid.
  10. Slopen van alle hinderpalen die het recht op migratie in de weg staan.

Al deze maatregelen zijn van toepassing in alle Europese landen vanaf 1 april 2013.

Voor meer informatie, mail naar:  solidaireburgers

take down
the paywall
steun ons nu!