Hoezo, we willen geen crimineel systeem afschaffen?
Opinie, Nieuws, Europa, Economie, Politiek, Bankencrisis, Europese Unie, Fiscale fraude, Eurocrisis, Eurogroep, Belastingparadijzen, Said El Khadraoui, Witwaspraktijken, Cyprus, Spaargarantieregeling, Offshore-constructies, Fiscale vluchtroutes - Said El Khadraoui

Hoezo, we willen geen crimineel systeem afschaffen?

Europa komt bij de publieke opinie steeds meer onder vuur te liggen. De bizarre oplossingen die Europese regeringsleiders soms bedenken om de crisis aan te pakken, dragen in elk geval niet bij tot het herstel van het vertrouwen van de Europese burger in 'hun' Unie. Het lijkt er ook sterk op dat de Europese regeringsleiders nog steeds in de waan leven dat de Europese Unie ‘eigendom’ is van de markten en een louter economisch-financieel instrument is.

donderdag 21 maart 2013 15:50
Spread the love

Europese regeringsleiders leven nog in de waan dat de Europese Unie ‘eigendom’ is van de markten en een louter economisch-financieel instrument is dat winstmaximalisatie moet mogelijk maken.

Dat de Unie een brede gemeenschap is van Europese burgers die van hun bestuurders doortastende, maar vooral eerlijke oplossingen verwachten voor de problemen waarmee ze kampen, is nog niet helemaal doorgedrongen bij de leiders van de lidstaten.

De deal die de ministers van Financiën van de eurogroep voor Cyprus uitdokterden, getuigt van een manifeste oogkleppolitiek die het totale gebrek aan empathie met de zorgen van de Europeanen illustreert.

“De deal die de ministers van Financiën van de eurogroep voor Cyprus uitdokterden, getuigt van een manifeste oogkleppolitiek die het totale gebrek aan empathie met de zorgen van de Europeanen illustreert”

Want nog liever organiseren de regeringsleiders een run on the banks, dan te kiezen voor een evidente en duurzame oplossing, namelijk de aanpak van belastingparadijzen. Dat daarbij de Europese spaargarantieregeling met de voeten wordt getreden, zodat Europese spaarders met de daver op het lijf zitten en het vertrouwen in de banken nog maar eens gekelderd wordt, is louter een lastig detail.

Wat de Europese leiders echter uit het oog verliezen is, dat het tanende vertrouwen in de Unie, parallel loopt met een groeiende kennis over de Europese politiek bij de bevolking.

Die wist enkele jaren geleden helemaal niet wat ratingangentschappen waren, dat Griekenland slechts tot de Unie kon toetreden door haar boekhouding te vervalsen, mét medeweten van alle bevoegde ministers uit de lidstaten, dat Ierland leningen verschafte aan een hond met een hoed op, dat banken hun beleggers luchtbellen verkochten, of dat Cyprus het financiële wassalon was van Rusland.

Vandaag weten we dat wel. En kennis, zo wordt gezegd, is de basis van wijsheid.

Cyprus was al een belastingparadijs toen het in 2004 toetrad tot de Unie. Elke lidstaat was daar perfect van op de hoogte. Alleen de burgers wisten van niets. Nu ze dat wel weten, wordt de wereldvreemdheid van de Europese regeringsleiders des te stuitender.

Ze pakken immers niet het basisprobleem aan, met name het feit dat Cyprus een belastingparadijs is, maar het symptoom, namelijk de gigantische schuldenput. En die moet worden gedempt door de burgers.

Jaarlijks stroomt er een kleine 100 miljard euro zwart geld vanuit Rusland naar Cyprus en terug. Die golfbeweging zorgt er voor dat er permanent zo’n 31 miljard euro aan verdacht Russisch geld geparkeerd staat op Cypriotische bankrekeningen. Dat levert de Cypriotische economie uiteraard veel geld op. En zoals een Cypriotische regeringsleider al zei: “We willen geen systeem afschaffen waaraan de Cyprioten geld verdienen.” Hoezo? We willen geen crimineel systeem afschaffen?

De reactie van Cyprus is niet ongewoon. In het Europees parlement zien we dat parlementsleden van belastingparadijzen in de Unie, plots tekstexegeten worden, als het parlement wetteksten voorbereidt over belastingfraude.

Zo wilde een Luxemburgs parlementslid de omschrijving ‘schandalig’ geschrapt zien uit een tekst over de 2.000 miljard euro zwart en grijs geld dat jaarlijks op mysterieuze wijze verdwijnt naar belastingparadijzen. Nochtans is daar geen ander begrip voor te bedenken, vooral niet op het moment dat de Unie Europese burgers verplicht om meer belastingen te betalen en minder sociale zekerheid in ruil te krijgen.

Aan alle schone liedjes komt een einde en dit liedje was te schoon om waar te zijn. Het heeft dan ook lang genoeg geduurd. We moeten de Augiasstal uitmesten en een einde maken aan witwaspraktijken en belastingfraude.

“Aan alle schone liedjes komt een einde en dit liedje was te schoon om waar te zijn. Het heeft dan ook lang genoeg geduurd. We moeten de Augiasstal uitmesten en een einde maken aan witwaspraktijken en belastingfraude”

Momenteel bereiden we in het parlement een rapport voor over belastingfraude. Het Cypriotische débacle moet ons helpen om twijfelaars te overtuigen van een krachtdadige wetgeving. Uit een onafhankelijk rapport dat de Europese sociaaldemocraten vorig jaar bestelden, en waarvoor toen weinig aandacht was, blijkt dat België jaarlijks 33,6 miljard euro verliest aan belastinginkomsten als gevolg van de zwarte circuits.

Ongeveer 22 procent van onze economie, goed voor 77 miljard euro, speelt zich af in de schaduw. Het verlies aan belastinginkomsten in België bedraagt 80 procent van de uitgaven in de gezondheidszorg.

Dat niemand ons komt vertellen dat er in de gezondheidszorg moet worden geschrapt, alvorens dit probleem is aangepakt. Als de liberalen zo graag structurele hervormingen willen, kunnen ze meteen beginnen met die te steunen in de strijd tegen belastingfraude.

In de volledige Europese Unie is de schaduweconomie goed voor 22,1 procent of één vijfde van alle economische activiteit, goed voor ruim 2.200 miljard euro of een verlies van 864 miljard euro aan belastinginkomsten.

Uit een studie die in februari in Londen werd voorgesteld, blijkt dat ongeveer de helft van de geldvoorraad in de wereld passeert via offshore-constructies, ongeveer een derde van alle directe buitenlandse investeringen. Naar schatting bedraagt de rijkdom die geparkeerd staat in offshore-constructies 15.700 miljard euro, of 18 procent van de wereldrijkdom.

Europa moet nu een gecoördineerde actie voeren om de belastingregimes op elkaar af te stemmen, zodat lidstaten niet meer tegen elkaar worden uitgespeeld. Als we er in slagen de zogenaamde tax gap te halveren tegen 2020, dan kunnen lidstaten meer inkomsten genereren, zonder zelfs maar de belastingen te verhogen, ten bedrage van verschillende honderden miljarden euro per jaar.

Die middelen hebben we nodig om te investeren in jobs, innovatie en infrastructuur. Het wordt daarom tijd om op jacht te gaan naar de grote fraudeurs.

“Die middelen hebben we nodig om te investeren in jobs, innovatie en infrastructuur. Het wordt daarom tijd om op jacht te gaan naar de grote fraudeurs”

De EU moet de lidstaten verplichten om in het kader van het EU-semester te melden welke stappen ze concreet zetten om belastingfraude te bestrijden. De Unie moet ook, naar Amerikaans model, de licenties van banken die actief meewerken aan fiscale vluchtroutes intrekken. Fiscale misdrijven moeten ook makkelijker vervolgd kunnen worden.

Multinationals kunnen we verplichten hun activiteiten per land te rapporteren, zodat we kunstmatige verschuivingen van winsten kunnen opsporen. Elke lidstaat zou bovendien een antimisbruikbepaling moeten invoeren om agressieve belastingplanning aan te pakken. En banken die over kop gaan, moeten niet gemakshalve rekenen op de portemonnee van de belastingbetaler, maar zelf een fonds oprichten, dat kan worden aangesproken bij een eventuele faling.

Het is echter onvoldoende om enkel de financiële malversaties aan te pakken. De crisis heeft ons getoond dat Europa nood heeft aan solidariteit, niet louter in woorden, maar in daden.

“Het is echter onvoldoende om enkel de financiële malversaties aan te pakken. De crisis heeft ons getoond dat Europa nood heeft aan solidariteit, niet louter in woorden, maar in daden”

Zo’n solidair én sociaal Europa moet worden gebetonneerd in de structuren van de Unie, afdwingbaar zijn en alle Europeanen ten goede komen. Dat kan enkel als burgers ook weten dat de Unie ‘eerlijk’ functioneert en niet stiekem, omwille van allerlei financiële belangen van ‘de markten’, de ogen sluit voor fiscale achterpoortjes en frauduleus gekonkel.

Zo’n Europa zal wel een draagvlak vinden bij zijn burgers.

Saïd El Khadraoui

Saïd El Khadraoui is Europees parlementslid voor de SP.A.

take down
the paywall
steun ons nu!