Foto: Leonid Mamchenkov
Nieuws, Europa, Economie, Politiek, Economische crisis, Europese Unie, Rusland, Spaargelden, Eurogroep, Bezuinigingsbeleid, Trojka, Cyprus, Analyse, Noodlening, Antigoni Papadopoulou, Kyriacos Triantaphyllides, AKEL, DIKO-partij -

Cyprus: “Ernstige schade toegebracht aan vertrouwen in EU”

Nadat het Cypriotische parlement dinsdagavond 19 maart ruimschoots tegen een belasting op spaargeld stemde, de eis voor een noodlening verstrekt door de trojka, wordt er nu naarstig gezocht naar een alternatief plan om de vereiste 5,8 miljard euro op tafel te krijgen. Hoewel de heffing er (voorlopig) niet gaat komen, is het kwaad geschied: “De ergste schade die de eis van de eurogroep heeft veroorzaakt, is de enorme klap voot het vertrouwen in de EU”.

woensdag 20 maart 2013 18:30
Spread the love

De stemming in het Cypriotische parlement eindigde in een duidelijk standpunt: 36 parlementsleden stemden tegen de heffing op spaargeld, 19 parlementsleden onthielden zich en geen enkel lid stemde vóór de heffing.

Antigoni Papadopoulou is Cypriotisch europarlementslid voor de fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D), op Cyprus sluit zij zich aan bij de sociaaldemocratische DIKO-partij.

“Ik ben blij met de uitslag van de stemming in het parlement, omdat het een oneerlijke eis is van de trojka die de meest kwetsbare mensen het zwaarst treft. Het resultaat van de stemming is een boodschap naar de ministers van Financiën van de eurozone dat de gewone man op Cyprus niet bereid is de last van de crisis te dragen. Als Cyprus vóór de maatregel had gestemd, had dit ook ernstige consequenties voor andere eurolanden.”

Kyriacos Triantaphyllides is europarlementslid in de Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links, namens de Cypriotische communistische partij AKEL. Ook hij is tevreden met het resultaat van de stemming in het parlement op 19 maart: “De voorgestelde heffing op spaargeld is pure beroving, spaargeld zou beschermd moeten zijn volgens Europese richtlijnen. De uitslag heeft een duidelijk signaal naar de eurogroep gegeven.”

Papadopoulou: “Cyprus zag zich in juni 2012 gedwongen om aanspraak te maken op geld van het European Stability Mechanism (ESM), onder andere doordat het in 2011 4,5 miljard euro aan Griekenland moest betalen – dat is maar liefst 25 procent van het BBP. Cyprus heeft dus zelf om financiële hulp gevraagd, maar het is duidelijk dat het voorstel van de eurogroep om een heffing op spaargeld te vragen buiten elke proportie is, met rampzalige gevolgen voor Cyprus en de eurozone.”

“Cyprus heeft vanaf juni 2012 al talloze bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd onder druk van de EU, die gevoeld werden door de hele bevolking, en met name de economisch zwakkeren. Als gevolg hiervan leeft nu bijna een derde van de Cypriotische bevolking onder de armoedegrens. Bovendien is de werkloosheid sinds de strenge bezuinigingen flink toegenomen, vooral onder jongeren”, aldus Papadopoulou.

Kelderend vertrouwen

Ook al komt de heffing op spaargeld er op Cyprus niet, de Europese Unie heeft een verontrustend signaal gegeven aan alle Europese spaarders: de strenge bezuinigingen die doorgevoerd worden – met in sommige landen grote werkloosheid en armoede tot gevolg – zijn nog niet genoeg. Want zelfs je spaargeld waar jarenlang hard voor gewerkt is, ontsnapt blijkbaar niet aan de graaiende handen van de overheid.

“Het vertrouwen in de euro en in de Europese Unie als geheel wordt op het spel gezet, en dat zal tot nog meer problemen leiden. Spaargeld dat iemand op de bank zet, mag niet in gevaar komen door de eisen van de eurogroep die aan een noodlening verbonden zijn. Een vraag om financiële steun moet worden beantwoord met redelijkheid en sociale rechtvaardigheid”, vindt Papadopoulou.

Het vertrouwen in de Europese Unie, in een klimaat waarin euroscepticisme almaar toeneemt, keldert met deze Europese zet nog verder. Niet alleen op Cyprus, maar in alle Europese landen. De kans is niet klein dat mensen nu, bijvoorbeeld in Griekenland of Portugal, waar de eisen van de trojka al als donderwolken boven het land hangen, hun rekeningen leeg gaan halen om spaargeld in een oude sok te bewaren, waar het misschien veiliger is.

Triantaphyllides noemt de deuk in het vertrouwen in de Europese Unie zelfs de kwalijkste consequentie van het plan voor de heffing op spaargeld. “De ergste schade is de enorme klap die deze heeft gegeven aan het vertrouwen van de Europese burgers in de instellingen van de EU – een vertrouwen dat al behoorlijk wankel was.”

Russische hulp

Michael Sarris, de Cypriotische minister van Financiën, vertrok woensdagmorgen naar Moskou om daar te polsen of de voorwaarden van de lening van 2,5 miljard euro, die Rusland in 2011 aan Cyprus verstrekte, verbeterd kunnen worden. Aangezien ongeveer 40 procent van het geld op Cypriotische spaarrekeningen uit Rusland komt, heeft dat land er alle belang bij om de banken op Cyprus niet te laten omvallen.

Cyprus is vanwege zijn lage belastingtarieven en minimale controle op witwaspraktijken een fijne haven voor Russische bedrijven. Gazprom, een Russisch energiebedrijf onder controle van de staat, zou al hebben aangeboden om wat banken over te nemen in ruil voor exploratierechten van gas op Cypriotisch grondgebied.

“Wat de Cyprioten willen is antwoorden over hoe het verder moet, om op een rechtvaardige en duurzame manier uit de crisis te raken. De regering zoekt nu naar alternatieve mogelijkheden om de 5,8 miljard euro die nodig is voor de noodlening bijeen te krijgen. Rusland is een land dat veel geïnvesteerd heeft in Cyprus, dus ik ben niet verbaasd dat dat land om hulp wordt gevraagd”, zegt Papadopoulou.

“Bezuinigingsmaatregelen alleen zijn geen goede manier om uit de crisis te raken; niet voor Cyprus, maar ook niet voor de rest van Europa. Er is economische groei nodig en investeringen. Er moeten kansen gecreëerd worden voor jongeren zodat ze niet gedwongen worden om in een ander land werk te gaan zoeken, zoals nu veel gebeurt. Het verlaten van de eurozone is in ieder geval geen optie voor Cyprus. Wat nodig is, is een beter Europa.”

Triantaphyllides: “Het verlaten van de eurozone zou een optie kunnen zijn, maar het is zeker niet de beste. Op dit moment werken de regering en de politieke partijen aan een alternatief plan, waarbij de 5,8 miljard euro uit eigen bronnen worden gehaald, dat is voor nu de beste mogelijkheid”. Deze ‘eigen bronnen’ zijn mogelijk de reserves van de Cypriotische pensioenfondsen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!