Actie voor Afghaanse vrouwen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 8 maart in Brussel.
Verslag, Samenleving, België, Afghaanse vluchtelingen, Asiel en migratie, Progress Lawyers Network (PLN), Feminismedossier, 8 maart 2013, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Genderdiscriminatie, Sikh-minderheid -

Actie voor Afghaanse vrouwen en meisjes

BRUSSEL - Mede dankzij de vele aanwezigen op de actie van 8 maart is er succes geoogst bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De zaak-Khurana wordt opnieuw geopend. Dit kan een verschil maken voor alle asieldossiers van Afghaanse vrouwen.

dinsdag 19 maart 2013 11:20
Spread the love

Afghaanse meisjes en vrouwen ondergaan verschillende vormen van onderdrukking en vervolging vanwege hun gender. Een aantal van hen vluchtte naar België, waar zij politiek asiel aanvroegen.

“Wij denken dat hun vraag om bescherming legitiem is en moet worden onderzocht met de nodige zorg, kennis van zaken en op individuele basis. We stellen echter vast dat de bijzondere situatie van de Afghaanse vrouwen niet in overweging genomen wordt door de Belgische asielinstanties vanuit het oogpunt gender.”

“Dit vinden wij schokkend. Wij betreuren eveneens dat de asielaanvragen van deze vrouwen niet geval per geval worden behandeld, maar dat zij allemaal een systematische en niet-geïndividualiseerde weigering krijgen.” Aldus de advocaten van het Progress Lawyers Network.

Op 8 maart, Internationale vrouwendag, behandeldde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een dossier van een Afghaanse familie behorend tot de Sikh-minderheid. De familie heeft twee tienerdochters. Zij zijn doodsbang voor het idee om terug gestuurd te worden naar Afghanistan. De asielaanvraag van deze familie gaat niet alleen over de ouders, maar heeft een grote invloed op het leven van de kinderen.

Tijdens het eerste deel van de procedure werd de individuele situatie van deze jonge meisjes niet correct geanalyseerd. Zij zouden bijvoorbeeld nooit naar school zijn kunnen gaan in Afghanistan, omdat de situatie er te gevaarlijk is voor hen – ze behoren tot een geviseerde niet-moslim minderheid.

Een terugkeer naar hun land van herkomst zou voor deze meisjes op zijn minst betekenen dat zij worden veroordeeld tot een leven in opsluiting, maar ook tot een vroegtijdig huwelijk en allerlei andere vormen van genderdiscriminatie.

De meisjes hebben gevraagd aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen om gehoord te worden. Zij baseren zich hierbij ook op de artikelen 12 van het Kinderrechtenverdrag en het artikel 22bis van de grondwet, die voorziet dat kinderen boven de 12 jaar kunnen vragen om gehoord te worden bij een beslissing die ook hen aangaat.

De actie vond plaats op 8 maart 2013, vanaf 9 uur, aan het gebouw van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Er waren veel mensen bij de actie aanwezig die hun verhaal kwamen vertellen of hun steun kwamen betuigen.

De actie was georganiseerd door de Progress Lawyers Network en werd gesteund door verschillende organisaties zoals FEL (feministisch en links), Vrouwenraad, CIRE, CRER, PLN, Ligue des droits de l’Hommes, volksvertegenwoordigster Zoé Genot (Ecolo) en het VOK (Vrouwen Overleg Komitee), dat de actie steunde, maar niet de flyer met de spraakmakende foto.

Op een internationale vrouwendag die wel eens verwatert in vaagheid, was dit een verfrissend concrete actie. De actie wordt ongetwijfeld vervolgd.

take down
the paywall
steun ons nu!