N-SA: Twee maten en twee gewichten!

N-SA: Twee maten en twee gewichten!

vrijdag 15 maart 2013 11:40
Spread the love

1 Mei staat van oudsher in het teken van de Internationale Solidariteit. Deze solidariteit is net één van de basispeilers waarop diversiteit, mensenrechten, duurzame ontwikkeling, migratie, eerlijke handel, enz steunen. En net op deze dag geeft Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen toestemming aan Neofascisten om in Borgerhout een betoging te houden, zogezegd in naam van de “vrije meningsuiting”.

Vrije meningsuiting is uiteraard een absoluut democratisch recht, maar daar dient omzichtig mee omgesprongen te worden. Organisaties, zoals het neofascistische N-SA, verklaren duidelijk niet in onze samenleving de democratische spelregels te willen spelen en komen aldus buitenspel te staan. Aanzetten tot haat, geweld, discriminatie en intolerantie zijn geen uitingen van een vrije mening en zijn nog minder democratisch …

Toch slaagt onze burgemeester er in om zeer selectief op te treden in het toekennen van toelatingen om te betogen in onze gemeente. Zo kondigt hij voor Sharia for Belgium wel een overroepen samenscholingsverbod af, na de aankondiging van één aanhanger van Sharia for Belguim om te betogen in Borgerhout… twee maten en twee gewichten, dus !

Wat men misschien minder weet is dat de leden van N-SA geen doetjes zijn. Kopman Eddy Hermy is zijn burgerrechten (!?) kwijtgespeeld en de correctionele rechtbank heeft hem schuldig verklaard aan inbreuken op de antiracismewet en aanzetten tot rassenhaat. De leider van het N-SA Hermy heeft al heel wat op zijn kerfstok staan.

Zo is hij veroordeeld voor deelname aan een gewelddadige aanval op een boekhandel (blijkbaar te ‘links’ voor hem) waar de uitbaters ernstig verwond geraakten. Daarenboven is hij ook veroordeeld wegens lidmaatschap van een privémilitie die met een moordcommando naar Voeren wou rijden om een Waals politicus te vermoorden.

Aan deze organisatie wordt dan nu toelating verleend om de straten van Borgerhout onveilig te maken door luidkeels hun haat te laten weergalmen in Borgerhout. Blijkbaar is men er in steden als Gent en Mechelen wel er in geslaagd om het kaf van het koren te scheiden…

Of is het dat nu net wat Bart de Wever bedoelde met een nieuwe aanpak, een stijlbreuk met het verleden? Of wil hij net terug naar het verleden? Hiermee een zoveelste kaakslag voor Borgerhout vanuit het ‘schoon verdiep’. Wat probeert men hier eigenlijk mee te bereiken? Is dit het beeld dat men van Antwerpen wil geven aan de buitenwereld?

Dit is alvast niet het Antwerpen waarvoor ik sta en zeker niet waar Borgerhout voor staat. Samen blijven wij resoluut de kaart van diversiteit trekken, samen blijven we gaan voor onze wijk die multicultureel is; Dat maakt het leven hier net zo interessant en aangenaam. We hebben geen boodschap aan stemmingmakerij en oproepen tot haat van wie dan ook!

Voor het N-SA en co heb ik één boodschap: we zijn hier én blijven hier, wen er alvast maar aan!

take down
the paywall
steun ons nu!