N-SA op 1 mei in Borgerhout. Wat is N-SA?

N-SA op 1 mei in Borgerhout. Wat is N-SA?

vrijdag 15 maart 2013 11:30
Spread the love

Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief. Een groepje neofascisten die door velen bekeken worden als een links concept in een rechts jasje. Die omschrijving pik ik niet. Er zijn op dit moment als opiniestukken over de hypocrisie van Bart De Wever over de toelating van deze betoging. Er zijn ook stukken die omschreven hoe men het best reageert op die betoging maar waarom laat iedereen het volk zo in het ongewisse? Wat is N-SA nu?

Solidarisme?

Solidarisme is een sociale leer die zich nog meer eens profileert als een Derde Weg, een middenweg tussen Marxisme en kapitalisme. Zijn economische broeder heet corporatisme zoals dat door de Italiaanse fascist Mussolini op poten werd gezet. Het is tegelijkertijd antikapitalistisch en antimarxistisch. Het wijst het kapitalisme af en daarmee vooral de sociale ongelijkheid veroorzaakt door een concurrentiemarkt. Hun oplossing bestaat uit een coöperatieve opbouw. Ze zijn antimarxistisch in de zin dat ze de klassenstrijd afzweren. ze streven naar klassenverzoening. Een soort harmonische samenwerking tussen de klassen waarbij conflicten uit de weg worden gegaan.

Andere Derde Wegen waren bijvoorbeeld Mussolini’s fascisme, Hitler’s nationaalsocialisme alsook de moderne vorm van sociaaldemocratie waarbij neoliberale ideeën worden gebruikt. In dat laatste noemen we Blair, Clinton, Schröder en Vandenbroucke als uithangborden. Derde Weg-ideologie gaat er van uit dat de klassenmaatschappij mag bestaan maar moet dienen om de kapitalistische ongelijkheid te bestrijden.

Nationaal-Solidarisme

Nationalisme is de stelling dat de staat als politieke eenheid congruent moet zijn aan de sociaal-culturele eenheid van het land. Natuurlijk zijn er ook hier verschillende vormen van nationalisme. Vlaams-nationalisten baseren hun eenheid eerder op de taal en cultuur van het Vlaamse volk, Hitler deed dat op basis van etniciteit, de Germanen in zijn geval.

Die twee termen samen vormen het nationaalsolidarisme. Dit gehele verhaal zul je echter in andere ismes ook terugvinden, althans voor een groot deel. Lees bijvoorbeeld eens na wat Mussolini beoogde met fascisme of Hitler met nationaalsocialisme. Nationaalsolidarisme is eigenlijk gewoon het neofascisme. Een nieuwe echo geboren vanuit de broednesten van Hitler en Mussolini. Het feit dat ze zichzelf nieuw-solidaristisch noemen is enkel omdat ze in vergelijking met Hitler, Mussolini en voorloper Verdinaso minder gewelddadig zijn op papier. Geen ëndloschung maar een ‘vrijwillige remigratiepolitiek’. Ik kom hier later op terug.

Links en rechts?

N-SA is antikapitalistisch, pro-Palestina en zelfs syndicalistisch. Drie standpunten die je in het linkse spectrum van de politiek gaat terugvinden. Maar vanuit welke visie zijn die ideeën geboren? Dit verhaal doet sterk denken aan mijn pogingen om aan Amerikanen uit te leggen waarom nationaalsocialisme geen vorm van socialisme is. Deze ideologieën komen voort vanuit een nationalistische visie. Een natie van culturele eenheid. Waaraan zien we dit? Bekijk eens fragmenten van de toespraken van Eddy Hermy, oprichter en voorzitter van het N-SA. Als hij het heeft over sociale woningen, hulpuitkeringen enzoverder, komt hij niet verder dan aan te klagen dat ‘allochtonen’ (excuses-moi) hiervan profiteren.

Zo stellen zij ook dat hun idee van klassenverzoening voortkomt uit het feit dat de nationale economische elite niet in strijd hoeft te zijn met de arbeidersklasse maar dat ze zich moeten verzoenen om in te gaan tegen de multinationale economie. In die zin zijn ze antikapitalistisch maar schrikken ze toch niet ervan terug om het corporatisme (Mussolini) naar voor te schuiven. Corporatisme voor N-SA is (bron: solidarisme.be) “de integratie van de private sector in het politiek beleid via aanstellingen door de private sector. Dit aansluitend bij de integratie van het politiek beleid in de private sector via corporatistische ondernemingsraden.” De klasse die het meest baat heeft bij een kapitalistisch systeem zal bij N-SA ook een beleidsvormer worden.

Pro-Palestina? In hun artikels lees je vooral hun steun aan de volkssoevereiniteit van de Palestijnse bevolking. Maar net zoals dat bij Hitler het geval was alsook bij nationaalsolidaristische voorlopers en collaborateurs het Verdinaso, is N-SA een antisemitische vereniging. Hun Jodenhaat is hun voedingsbodem voor dit conflict. Getuigd dus ook niet echt van een links concept.

Een derde punt is hun standpunt over syndicalisme. Vakbonden en het gehele idee van de arbeidersbeweging is helemaal ‘in’ bij N-SA, alleen zijn de huidige verzuilde vakbonden eigenlijk lid van een soort kapitalistisch complot, althans volgens N-SA. Ik ga me nu persoonlijk niet uitspreken over de vakbondstop maar hun antwoord op syndicalisme is wederom een nationalistische vakbond.

Vrijwillige remigratiepolitiek

Ik ging hierop terugkomen. Zo versta ik van hun website dat zij de ‘allochtonen’ (excuses-moi) zien als een overschot aan productiekrachten. Alsof elke niet-Vlaamsgeborene hier is uit een beweging van migratie. Iets later onder ‘maatschappij’ lees ik een duidelijke omschrijving van hun bedoelingen. “De eigenheid van allochtone gemeenschappen erkennen en stimuleren door hen in staat te stellen van parallelle co-existentie door vrijwillige segregatie los van de unitaire volksstaat. Wederzijdse garanties moeten economische en sociale discriminatie en conflict voorkomen.” Segregatie, het scheiden van de gemeenschappen dus. Veel grote woorden om rassenscheiding terug naar voren te schuiven. Parallelle co-existentie. Dus een bestaan naast elkaar, evenwijdig en gescheiden. Dat is N-SA’s idee van ‘vrijwillige remigratiepolitiek’. Rassensegregatie als drukmiddel om zo de druk op de sociale welvaart te verminderen. Een sociale welvaart die überhaupt enkel zou bedoeld zijn voor de autochtone bevolking. Dat is immers de essentie van een nationaalsolidaristische welvaartsstaat.

Naast de resem aan ‘white power’-skinheads die zich achter het N-SA scharen zien we ook dat het racisme en extreme etnisch nationalisme gewoon vanuit de top komt waar veroordelingen voor racisme en het aanzetten tot rassenhaat niet ongewoon zijn. Hun geplande actie op 1 mei staat geheel in teken van PVDA, ‘t is te zeggen, tegen de PVDA dan. En waarom een ‘arbeidersbeweging’ ingaat tegen de Partij van de Arbeid, vertellen ze zelf op hun website. Ook hier luidt wederom dezelfde racistische klok. PVDA zou, volgens hun, een vreemd electoraat willen behouden ten koste van de nationale arbeiders. PVDA zou het internationale kapitalisme steunen door niet akkoord te gaan met een remigratiepolitiek. N-SA is een verbloemde versie van ‘de bruinen pakken ons centen af’ op dat vlak.

We kunnen dus gemakkelijk concluderen dat N-SA gewoon een uiterst racistische vereniging is waarvan de woordvoerder het nogal goed kan uitleggen. Bij hun past de term neonazi ook echt omdat ze een nieuwe versie van het ideologische nazisme (nationaalsocialisme) aanhangen. Dit zijn geen verwijten zoals dat wel eens bij het VB of N-VA gebeurt maar werkelijk gefundeerde conclusies. Dit stuk werd trouwens geschreven op basis van hun schrijfsels op solidarisme.be.

take down
the paywall
steun ons nu!