Poliargus, Jobzekerheid, ESS -

Fabel van jobhopper: Belg wil vooral zekere job

dinsdag 12 maart 2013 14:00
Spread the love

De moderne werknemer zou vooral op zoek zijn naar een interessante job. Een job waarin hij zijn talenten kan benutten, hij zichzelf kan ontplooien en waarin hij het nodige initiatief kan nemen. Jobzekerheid zou voor deze ‘moderne jobhopper’ van minder belang zijn. Hij gaat steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen en daarbij speelt bedrijfsloyaliteit een beperkte rol. Maar klopt dit beeld eigenlijk wel? Of gaat het hier toch vooral over dromen die voor werkelijkheid aangenomen worden?

Belgen willen voor alles een zekere job.

Op basis van cijfers uit de European Social Survey van 2004 en 2010 kunnen we een vergelijking maken over het belang van verschillende jobaspecten bij het kiezen van een job. Zoals blijkt uit onderstaande figuur wordt jobzekerheid zowel in 2004 als in 2010 door meer dan 90% van de respondenten gezien als ‘belangrijk’ of ‘heel belangrijk’ bij het kiezen voor een job (groene balk). Na jobzekerheid hechten Belgen sterk belang aan de combinatie van werk en privé, de mogelijkheid om eigen initiatief te nemen op het werk en daarna de hoogte van het inkomen.

Als we resultaten van 2004 met die van 2010 vergelijken merken we enkele tendensen op. Let op, aangezien deze cijfers gebaseerd zijn op surveymateriaal, kunnen schommelingen evengoed te wijten zijn aan de steekproef. Toch geven de resultaten een beeld. Het belang dat men hecht aan de combinatie van werk en privé, en het nemen van eigen initiatief blijft nagenoeg stabiel. Daartegenover staat dat relatief meer respondenten een sterk belang hechten aan werkzekerheid en een hoog inkomen.

Deze cijfers staan in schril contrast met wat sommigen ons graag willen laten geloven, namelijk dat voor de moderne werknemer werkzekerheid minder belangrijk is. Niets is minder waar. Voor maar een heel klein segment van de Belgische bevolking is werkzekerheid géén prioriteit. En kijkend naar deze steekproefgegevens lijkt het segment ‘jobhoppers’ in onze arbeidsmarkt alvast niet te stijgen. Genoeg gefocust dus op een kleine elite op de arbeidsmarkt die voluit kan en wil kiezen voor interessante, projectmatige banen. Deze groep is allesbehalve representatief voor wat de Belgische werknemers willen.

Deze tekst werd eerder gepubliceerd op www.poliargus.be

Stan De Spiegelaere

take down
the paywall
steun ons nu!