Scandinavische ambtenaren raden een verambtelijkte integratie-constructie af

Scandinavische ambtenaren raden een verambtelijkte integratie-constructie af

vrijdag 8 maart 2013 21:19
Spread the love

Op Foyer kwam op 6 maart  Miguel da Luz langs, een man uit Hamar (Noorwegen). Hij sprak met een van onze medewerkers. Op 7 maart krijg ik een bericht van  haar.

Ik citeer: “Miguel da Luz  kwam met ongeveer dezelfde vraag als de mensen uit Stockholm: ze hebben interesse om het Foyermodel als inspiratie te gebruiken om van een gecentraliseerd integratiebeleid, uitgevoerd door de gemeenten, over te gaan naar een structuur waarin bestaande vzw’s gaan samenwerken op het gebied van integratie. Het is niet de bedoeling om vzw’s op te richten, maar wel om een aantal bestaande vzw’s te laten samenwerken.

Het stadsbestuur zou erop toezien dat de organisaties structureel samenwerken via overeenkomsten (dus ongeveer wat VGC nu heeft geprobeerd met ons convenant). De vaststelling is namelijk: de ambtenaren hebben vaak onvoldoende voeling met het terrein, en zijn te duur om in te zetten buiten de kantooruren…  Hij wil dat gerust aan onze minister gaan uitleggen.”

Commentaar: Men kan de namen van deze mensen bij ons komen ophalen en wat ik hier zeg gaan toetsen. De bezoeker uit Stockholm heet  Joakim Larsson. Functies van de betrokkenen: Miguel da Luz  uit Hamar is gemeenteraadslid en bevoegd voor integratie en Europese samenwerking.  Joakim Larsson uit Stockholm is van de Moderaterna, viceburgemeester en bevoegd voor seniorenbeleid en stadsontwikkeling.

Dit is dus de manier waarop men het vandaag in Stockholm (Zweden) en in Hamar (Noorwegen) ziet nadat men het een tijdlang met een gelijksoortige constructie geprobeerd heeft aan integratiebeleid te werken als de minister nu in Vlaanderen wil doorvoeren.

Misschien kan het Vlaams Parlement deze mensen eens op een hoorzitting uitnodigen?

 

take down
the paywall
steun ons nu!