Beeld van de betoging tegen de NSV! in 2011 te Gent. (Foto: Frederik Sadones)
Nieuws, Politiek, België, Blokbuster, Als, Studentenvereniging, NSV!, Anti-fascisme, N-VA, Universiteiten, Anti-nsv betoging -

Linkse studenten tegen de erkenning van NSV!

Donderdag houdt de extreemrechtse Nationalistische Studentenvereniging (NSV!) haar jaarlijkse mars door de straten van een studentenstad. Dit jaar is Leuven opnieuw aan de beurt. De Actief Linkse Studenten (ALS) en Blokbuster willen met hun tegenactie de universiteiten waar NSV! nog steeds erkenning krijgt, oproepen deze te herzien.

woensdag 6 maart 2013 19:05
Spread the love

Tijdens het academiejaar 2009-2010 was NSV! ook aan de KU Leuven erkend. “Ze is enkel in het academiejaar 2009-2010 erkend geweest als vereniging. De reden waarom ze nadien niet meer erkend was, is heel simpel: de aanvraag die ze elk jaar moet indienen, bleef uit. Wij hebben toen de vraag gesteld of ze nog geïnteresseerd was, maar hebben daar geen verdere reactie op gekregen”, aldus LOKO, de Leuvense studentenraad.

NSV! maakt wel nog steeds gebruik van de lokalen van de KU Leuven. Ze betalen hier een vergoeding voor aangezien gratis gebruik enkel voorbehouden is voor erkende verenigingen.

ALS reageert positief op het nieuws dat NSV! niet langer erkend wordt door LOKO. “Wij hadden natuurlijk liever gezien dat de KU Leuven zelf met een initiatief tot stopzetting kwam. Maar het feit dat NSV! zelf beslist geen aanvraag meer te doen bewijst dat ze merkt dat er nog maar weinig studenten warmlopen voor de vereniging”, merkt Matthias Vander Hoogerstraete van ALS op.

Aan de universiteit van Gent en Antwerpen heeft  NSV! wel nog een erkende afdeling. ALS en Blokbuster roepen de studentenraden van die universiteiten op om die erkende status op te zeggen. “NSV! vertrekt vanuit discriminatie en stelt nog altijd racistische daden, ook na haar erkenning. We vinden dat zo’n organisatie niet thuishoort aan een universiteit en dat haar erkenning moet worden ingetrokken”, zegt Vander Hoogerstraete.

Erkend worden aan een universiteit als studentenkring heeft heel wat voordelen. Zo ontvangen erkende verenigingen subsidies en mogen ze gebruikmaken van de faciliteiten van de universiteit. “Een grote meerderheid onder de studenten vindt het niet kunnen dat een vereniging met wortels in het fascisme zoveel steun krijgt”, aldus Els Deschoemaeker van Blokbuster die daarmee de onvrede onder de studenten weergeeft.

“Toen NSV! haar aanvraag tot erkenning is begonnen, heeft het de illusie gewekt dat ze niet meer zo radicaal is als vroeger het geval was. Maar in de realiteit dweept ze nog steeds met fascistische symbolen”, zegt Harko Vande Loock, voormalig lid van COMAC, de studentenvereniging van PVDA.

Beschavingsoffensief

NSV! heeft tijdens de periode dat ze een aanvraag indiende inderdaad een ‘beschavingsoperatie’ doorgevoerd. Knokploegen moesten plaatsmaken voor vreedzaam protest, fascisme voor het Vlaams-nationalistische gedachtegoed.

Maar de studentenvereniging draagt een donker verleden met zich mee. En ook al zijn de meest scherpe kantjes wat bijgevijld, maakt dat van NSV! meteen een studentenvereniging als een andere? Velen stellen zich daar toch vragen bij.

Ook na haar erkenning zijn er voorbeelden te vinden van racistische sympathieën. Elk jaar wordt er op nazistische fora gemobiliseerd voor de betoging. Dus ook dit jaar zullen neonazi’s meelopen.

Daarnaast zijn er geregeld meldingen van linkse studenten die in mekaar geslagen worden door leden van NSV! Ook het feit dat ze openlijk steun betuigt aan andere Europese fascistische partijen kan moeilijk genegeerd worden. Zo vindt ze het een goede zaak wat nu in Griekenland met Gouden Dageraad gebeurt.

Net daar schuilt het gevaar volgens Els Deschoemaeker. “We zien dat door de huidige economische crisis overal in Europa opnieuw nationalistische partijen opduiken. Zij hebben een discours dat steunt op de boodschap ‘het is de fout van de migranten’. Ik zeg niet dat wij momenteel in Griekenland leven, maar enige voorzichtigheid is toch wel geboden.”

N-VA

Traditioneel was NSV! de kweekvijver voor Vlaams Belang-politici, maar er zijn ook leden van N-VA met een NSV!-verleden. Voormalig voorzitter van Jong N-VA Kim Van Cauteren was ook lid van NSV! Leuven. “NSV! wordt in bepaalde middens inderdaad zeer negatief bekeken, maar dat strookt totaal niet met mijn ervaringen”, aldus Van Cauteren.

“NSV! Leuven was tijdens de periode dat ik lid was een mix van verschillende politieke strekkingen, dus geen Vlaams Belang-clubje”, zegt ze.

Harko Vande Loock denkt dat het nog even afwachten wordt om te weten of NSV! daadwerkelijk veranderd is. “Het blijft koffiedik kijken naar hoe NSV! zich momenteel presenteert. Het is zo dat op papier alles in orde is, maar dat haar daden een ander verhaal vertellen.”

“Laat ons hopen dat de erkenning, die oorspronkelijk dat doel ook had, inderdaad leidt naar een meer gematigd discours. Ik moet wel zeggen dat wij van Blokbuster eigenlijk niet geloven in de meer gematigde opstelling van NSV!”, zegt Deschoemaeker. “Het is en blijft een organisatie die racistische opvattingen heeft.”

“Daarom roepen wij de studentenraden van Gent en Antwerpen op om de erkenning van NSV! stop te zetten. Een organisatie die geweld gebruikt en racistische idealen koestert strookt niet met de waarden en normen die een universiteit nastreeft”, aldus Deschoemaeker.

take down
the paywall
steun ons nu!