Politiek en geloofwaardigheid: open brief aan Yasmine Kherbache en Meyrem Almaci
Opinie, Nieuws, Samenleving, België, Antwerpen, Ambtenaren, SP.A, Meyrem Almaci, Antwerpen, Samira Azabar, Groen, Culturele diversiteit, Yasmine Kherbache, Neutraliteit, Dresscode -

Politiek en geloofwaardigheid: open brief aan Yasmine Kherbache en Meyrem Almaci

Onlangs kreeg ik jullie vurige pleidooien voor een neutraliteit die de aanwezige diversiteit respecteert onder ogen. Verheugd was ik om te lezen dat zowel Groen als SP.A de dresscode van het vorige Antwerpse stadsbestuur wil herzien.

dinsdag 5 maart 2013 15:50
Spread the love

Beste Yasmine en Meryem,

Yasmine, velen hebben het ondertussen wellicht opgemerkt, maar het is duidelijk dat je de laatste tijd vaak in je pen kroop. Vooral om te reageren tegen het beleid van Bart De Wever (N-VA), je weet wel, de burgemeester van Antwerpen, die na decennia ‘socialistisch bewind’ SP.A verkaste naar de oppositiebank. Heb je trouwens al wat kunnen wennen aan die minderheidspositie?

Verontwaardiging is al wat de klok slaat

Wat wel vreemd is, is dat je vooral verontwaardigd bent rond het beleid dat jouw SP.A-partijgenoot Patrick Janssens uitstippelde en waar vroeger geen enkele SP.A-haan naar kraaide. Vooral je Twitter-bericht over ‘verschillen niet wegstoppen’ deed menig wenkbrauwen fronsen.

Je stelt verder dat we met een dresscode geen stap vooruit komen. De oppositiebank zorgt er blijkbaar voor dat SP.A tot haar zinnen komt. Hadden we dat maar eerder geweten.

Jouw partij had nochtans de keuze om enkele jaren geleden te luisteren naar verschillende vrouwen die gediscrimineerd werden door het Antwerpse stadsbestuur, die nog durfde beweren dat ‘t Stad van iedereen was. De Wever is tenminste eerlijk genoeg om te stellen dat ‘t Stad in handen is van een elite.

Vele gemeenten, privébedrijven en zelfs het onderwijs volgden de redenering van Janssens met betrekking tot neutraliteit. Zeg nu zelf, wie anders dan een SP.A-marketeer zonder enige moraal is in staat om flagrante discriminatie en mensenrechtenschendingen te verkopen als ‘een dresscode’?

De dresscode die nu nota bene door een SP.A’ster wordt bekritiseerd in naam van diversiteit en ‘datgene wat ons verenigt’. Is dit nu een geval van schizofrenie, dementie of hypocrisie? Ik ben er nog niet uit.

Meyrem, het artikel op DeWereldMorgen.be waar je uitgebreid jouw visie weergeeft op samenleven in diversiteit werd veelvuldig gelezen en gedeeld. De huidige visie waar diversiteit wordt weggevaagd en neutraliteit als het ware zou moeten verschijnen als een djin uit een fles, deel je niet.

Heel de discussie rond regenboog-T-shirts gaf – nogmaals – weer hoe verwerpelijk de dresscode is. Het is tegelijkertijd pijnlijk om te zien dat er zo weinig weerwerk en minachting was in het maatschappelijk (non)debat toen men de dresscode (lees hoofddoekenverbod) invoerde. Maar gedane zaken nemen geen keer.

Je opperde voor andere benaderingen wat neutraliteit betreft namelijk op gedragsniveau. Als ambtenaar behandel je alle burgers gelijk en doe je je best om Antwerpse burgers vooruit te helpen met hun vraag. Daar kan geen discussie over zijn: het dragen van een hoofddoek, piercing, keppel, aids-lintje, regenboog-T-shirt, … is geen reden om aan uw plicht als dienstverlener voorbij te gaan.

Verder zeg je dat “Het al dan niet dragen van symbolen zoals een hoofddoek of een kruisje, of een pin van een of andere soort, zal geenszins de gedachten en gedragingen van die persoon veranderen. Gedragscodes en huisreglementen dienen om dat soort problemen aan te pakken. Vestimentaire voorschriften grijpen echter helemaal niet op gedragingen in”.

Maar ergens in jouw redenering loopt er blijkbaar iets mis, je stelt namelijk ook het volgende: “Dit betekent niet dat de hoofddoek en andere religieuze of morele symbolen overal moeten kunnen. Ook ik vind dat overheidsambtenaren die morele beslissingen moeten nemen, zoals rechters, volledig neutraal gekleed moeten gaan, om geen enkele schijn van partijdigheid te kunnen wekken.”

Hier lijk je jezelf tegen te spreken. Me dunkt dat politici moeilijkheden hebben met consequent redeneren. Hoe valt dit te rijmen met de rest van je logica?

In welke mate is ons huidig juridisch systeem dan wel ‘neutraal’? In welke mate is een rechter zonder hoofddoek, keppel, tulband of regenboog-T-shirt neutraler dan een rechter die er wel een draagt? Gaat het dan niet om schijnneutraliteit?

Of bedoel je dat wat als norm wordt versleten in onze samenleving, gelijk staat aan neutraal? Nochtans draagt procureur Dams geen hoofddoek of regenboog-T-shirt. Neutraal is hij alleszins niet.

Geloofwaardigheid

Al bij al had deze bijdrage wel een prangende vraag naar de geloofwaardigheid van zowel Groen als SP.A in heel de hoofddoekenkwestie. Het is namelijk gemakkelijk om als oppositiepartijen moties in te dienen en te interpelleren om dan vervolgens aan burgers te verklaren dat veranderingen er niet komen wegens de halstarrigheid van het Antwerpse stadsbestuur.

Voor vele burgers zou het interessanter zijn om jullie collega’s uit Gent te volgen. Wat zullen zij doen met de dresscode nu SP.A en Groen een meerderheid van zetels heeft in de gemeenteraad?

Zullen ze de dresscode behouden of naar de prullenbak verwijzen? Wat daar gebeurt, kan weleens een prikkel zijn voor andere steden. Vooral om te bewijzen dat jullie tussenkomsten in de Antwerpse gemeenteraad geen loze verkiezingsbeloftes voor 2014 inhouden, maar uitingen zijn van een welgemeende bezorgdheid naar het versterken van burgerschap en participatie van eenieder.

Samira Azabar

Samira Azabar is een Antwerpse activiste.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!