De invloed van de financiële crisis op de positie van vrouwen
Samenleving, Feminisme -

De invloed van de financiële crisis op de positie van vrouwen

Bijlage bij 'Een linkse, feministische kritiek op het Europese vergrijzingsbeleid' door Merel Terlien

dinsdag 5 maart 2013 15:36
Spread the love

Door de financiële crisis staan overheden, en daarmee ook de Belgische overheid, onder druk om te besparen. Maatregelen waarover gesproken wordt om dit te bewerkstelligen zijn onder andere loonmatiging, een verstrenging van de toegang tot werkloosheidsvergoedingen en de afbouw van verlofstelsels die voornamelijk gebruikt worden om de combinatie van arbeid en zorg te verwezenlijken.

De besparingen op deze maatregelen wegen vooral door op mensen die zich al in een zwakkere sociaal-economische positie bevinden. In het merendeel van de gevallen zijn dit vrouwen.

Het gemiddelde bruto- en netto-inkomen van vrouwen bedraagt respectievelijk 56 procent en 63 procent van dat van mannen[1]. De sociale zekerheid weet deze ongelijkheid niet te corrigeren. Sterker nog, ze draagt hier nog aan bij: een gemiddelde Belgische vrouw ontvangt slechts 77 procent van de inkomsten uit de sociale zekerheid van een gemiddelde Belgische man [1].

De voorgestelde besparingen treffen vrouwen en mannen voorts niet op dezelfde manier. Dat een werkloze een job voortaan pas mag weigeren wanneer die op meer dan 60 kilometer afstand ligt, heeft vooral negatieve gevolgen voor vrouwen. Zij staan immers nog altijd in voor het leeuwendeel van de zorg voor kinderen[3]. Ook de voorgestelde veranderde voorwaarden voor pensioenopbouw dreigen vooral vrouwen te treffen.

Zij hebben meer werkonderbrekingen en ontvangen onder meer daardoor al lagere pensioenen[3]. Tot slot dreigen er vooral besparingen in sectoren waarin overwegend vrouwen tewerkgesteld zijn, denk hierbij aan het onderwijs, de zorg en andere sociale, publieke diensten[3].

 

Voetnoten

  • [1] Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, Vrouwen en mannen in België, 2012, p. 83
  • [2] Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, Vrouwen en mannen in België, 2012, p. 83
  • [3]Vrouwen Overleg Komitee (VOK), Vrouwendag 2012: Hoogtijd voor een andere wereld!, 2012, p. 3
  • [4]Vrouwen Overleg Komitee (VOK), Vrouwendag 2012: Hoogtijd voor een andere wereld!, 2012, p. 3
  • [5]Vrouwen Overleg Komitee (VOK), Vrouwendag 2012: Hoogtijd voor een andere wereld!, 2012, p. 3

take down
the paywall
steun ons nu!