Prent: Klaas Verplancke
Nieuws, België, Frank Adam, Klaas Verplancke - Frank Adam, Klaas Verplancke

De apotheker en de liefdesstakers

‘Middels de blokkering van het door u bestelde anticonceptivum, doen wij een beroep op uw vermogen tot onthouding én uw mannelijke solidariteit.’ Een liefdesfabel van Frank Adam en Klaas Verplancke, in de reeks ‘Confidenties aan een ezelsoor’.

maandag 4 maart 2013 15:27
Spread the love

‘Het spijt ons, we steunen de liefdesstakers,’ zei de apotheker met kordaat gekruiste armen, nadat de ezel zijn bestelling nogal binnensmonds en met neergeslagen blik had afgelezen van zijn blad.

Reclame

Omdat hij wel de woorden maar niet de boodschap van de apotheker had begrepen en de formele toon deed denken aan ‘we steunen het vuurwerk’, gaf de ezel een al even formele hoofdknik ten antwoord, en schoof op de toonbank een reclamemagazine naar voren, waarin werd geadverteerd voor een nieuw farmaceutisch product.

Drukwerk

Op zijn beurt haalde de apotheker – alsof hij de bestelling van de ezel daar- mee wilde pareren – drukwerk tevoorschijn, een klein beletterde, goedkoop gekopieerde A4.  En met de triomfantelijke zwier van een kaartspeler die een onverwachte troef uitspeelt, schoof hij die mooi parallel naast de advertentie van de ezel.

Het anticonceptivum

‘Het anticonceptivum dat u wenst hebben we hier wel voorradig,’ legde hij uit, ‘in nog comfortabelere uitvoeringen en diversere smaken dan deze die in uw advertentie worden beschreven, maar ik zeg u nogmaals: uit solidariteit met de liefdesstakers weigeren wij het u te verstrekken.’

De liefdesstakers

‘De liefdesstakers,’ las de ezel op de kopie van de apotheker, ‘zoeken een antwoord op het fenomeen van de alsmaar toenemende feminisatie bij het begin van het derde millennium.

Zoals de vrouwen van de stadstaten Sparta en Athene bij hun echtgenoten vrede afdwongen met hun wereldvermaarde vrouwenstaking destijds, zo pogen de liefdesstakers de zeggenschap van de postmoderne vrouw tot leefbare proporties terug te brengen, door haar de diensten en geneugten die zij het meest begeert – seksuele betrekkingen, in alle relaties en variaties – consequent te weigeren.’

De blokkering

‘Middels de blokkering van het door u bestelde anticonceptivum,’ zei de apotheker, ‘doen wij een beroep op uw vermogen tot onthouding én uw mannelijke solidariteit.’ ‘Was het begin van het derde millennium,’ vroeg de ezel zich af, ‘niet de dageraad tijdens de welke het mysterie van de vrouw in al zijn facetten aan haar en de wereld zou worden onthuld?’

De schoonheid en de macht

‘Tot voor kort had de vrouw macht over de man via haar schoonheid,’ zei de apotheker, ‘en had de man macht over de vrouw door zijn macht. Maar door de recente ontwikkelingen heeft de vrouw nu de schoonheid én de macht. Dat zij thans ook de hoogste maatschappelijke posities ambieert, zich van steekpenningen bedient, fraude, bedrog en overspel pleegt zoveel haar hart en libido believen, is minder een probleem dan het gegeven dat zij dat doet zonder ook maar de minste rekening te houden met de gevoelens van de man, die op haar fluwelen onderdrukking bijzonder angstig en depressief reageert.’

Slogans

‘De man,’ concludeerde de ezel, ‘voelt zich angstig, depressief en onderdrukt omdat de vrouw zich eindelijk van zíjn onderdrukking, angsten en depressies heeft bevrijd?’ ‘Ik weet heus wel welke slogans daarover de ronde doen,’ zei de apotheker. ‘Je kunt de geschiedenis lezen als een lange, emotionele beschuldiging aan het adres van de man. Maar je kunt ze net zo goed, vanuit het gefeminiseerde heden, interpreteren als de verwezenlijking van één groot Geheim Vrouwelijk Plan.’

Geheim Vrouwelijk Plan

‘Mannen mochten het atoom splitsen, met stoom en elektriciteit experi- menteren, en zichzelf de ruimte in katapulteren zolang ze met hun technische knowhow maar de stofzuiger, de anticonceptiepil en de reageerbuis ontwikkelden die de vrouw bevrijdden van het huishoudelijke werk, de seksuele ethiek en de huwelijkstrouw. Als vanouds plegen mannen in alle eerlijkheid overspel omdat ze zwak zijn en oprecht van vrouwen houden.   Postmoderne vrouwen plegen overspel om stiekem te bewijzen dat zij sterk zijn en mannen overbodig.’

Respect

‘Wat willen de liefdesstakers met hun actie bereiken?’ ‘Wij eisen respect voor onze gevoelens van seksualiteit.  We pleiten voor duurzame relaties, in hechte gezinnen waar plaats is voor tederheid en knuffelen. Onze zonen hebben het recht gemene, vuile woorden te gebruiken, met elkaar op de vuist te gaan, te revolteren tegen de vrouwen in de crèche, de kinderopvang en de school. En onder geen beding zullen zij zich door hun moeder en haar moeder psychologisch laten transformeren tot meisjes in broek.’

Aparte kamer

‘We begrijpen dat de vrouw af en toe in een aparte kamer wil slapen, alleen op reis wil gaan, definitief van ons wil scheiden, onze brieven, te laat verzonden kaartjes en elke andere veel te lang bewaarde herinnering wil verbranden in de haard van haar inderhaast gehuurde singleappartement. Maar we weigeren te geloven dat wij overbodig zijn. Na de roes van haar successen, het onblusbare vuur van haar affaires, de bekroning van haar carrière, als ze ziek, weerloos en met knikkende knieën is beland in het groezelige bed van de dood, zal ze haar arm strekken en wanhopig verlangen naar onze hand die haar streelt en zweert dat we onvoorwaardelijk van haar houden.’

Seksueel beschikbaar

‘Maar met de nodige creativiteit,’ zei de ezel, ‘kan men de liefde toch nog altijd bedrijven zonder anticonceptivum? En zolang mannen zich seksueel beschikbaar stellen heeft uw liefdesstaking op vrouwen geen vat. Meer zelfs, omdat de beschikbare mannen door uw actie net meer worden begeerd, zullen meer mannen ertoe worden verleid zich niet solidair te gedragen.’

Zwak punt

‘De genadeloze precisie,’ zei de apotheker, ‘en de onverholen spot waarmee u het zwakke punt van deze actie blootlegt, laat sterk vermoeden dat u met de feminiserende krachten sympathiseert en mogelijks zelfs deze aankoop verricht om informatie in te winnen omtrent onze strategie. Maar wees gerust, het gedachtegoed van de liefdesstakers is zo sterk dat het ook de tegenpartij bekoort. Elke dag, elk uur, elke seconde melden zich op ons webforum duizenden vrouwen, beschaamd, verontwaardigd over de zelfzuchtigheid van hun geslachtsgenoten en maar al te bereid ons te instrueren hoe wij aan hun tegenmanoeuvres kunnen weerstaan:

Instructies voor weerstand:

“Baad niet in de vijvers van hun ogen zo u er niet in wilt verdrinken.”

“Mijd de sluier van hun schoonheid, zo u niet wilt worden verblind.”

“Slaap, baad of ontkleed u nooit in dezelfde ruimte.”

“Hoed u voor orale betrekkingen.”

“En als ze zich op een bed, een bank of een bureau onverwachts op handen en knieën achterwaarts en met holle rug naar u toe bewegen, de onderkant van hun lichaam opwaarts naar u gewend, en u de hemel beloven door hun zachtste delen tegen uw mond te drukken en door ze, als bij een kus, warm, vochtig en van een zoete lichaamsadem doordrongen, over uw lippen heen en weer te wrijven, weet dat het dan reeds te laat is – hoezeer u zich met al de vezels van uw lichaam verzet – want geen wetenschap, filosofie of religie kan u een hemel beloven, mooier, zinnenstrelender en troostrijker dan deze die een vrouw u middels de poorten van haar lichaam openbaart.”’

Aankoop

In de anonimiteit van de drukke winkelstraat kon de ezel zijn aankoop zon- der al te veel beschaamdheid bewonderen in zijn plastic zakje. Naast het programma van de liefdesstakers glom het anticonceptivum waar hij al een tijd naar uitzag. Hij zou het, naast de andere die hij zich door de jaren heen had aangeschaft, onderin zijn nachtkastje bewaren en mogelijkerwijs, mocht de aandrang die hij nu ervoer zich opnieuw laten gevoelen, zou hij er voor het slapengaan een passen.

De vrouw van de apotheker

Het zou erg aangenaam aanvoelen en uiterst makkelijk gaan. Vervuld van ondeugende gedachten maar ook van oneindige dankbaarheid, zou hij terugdenken aan de vrouw van de apotheker. Aan het geluid van haar stap. Aan de huid van haar half ontblote schouder die, kordaat en sierlijk tegelijk, haar man een weinig opzij duwde. Aan de naaktheid van haar ogen boven haar leesbril van goud. Aan de streling van haar stem die hem met argeloos gestulpte lippen vroeg: ‘En wat mag het voor u zijn ?’

Info:

Liefdesfabels (Confidenties aan een ezelsoor, Boek Vier) van auteur Frank Adam en illustrator Klaas Verplancke werd uitgegeven door uitgeverij Vrijdag. Belgische Fabels (Boek Vijf) verschijnt op DeWereldMorgen en in het literaire tijdschrift De Brakke Hond; en wordt gebundeld door uitgeverij Vrijdag.

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!