Onderwijs met 2 snelheden!

Onderwijs met 2 snelheden!

zondag 3 maart 2013 20:22
Spread the love

Als we kijken naar datgene wat onze samenleving sterker en beter kan maken, dan is het ongetwijfeld het studieniveau van de mensen. Als leerkracht moet je mij niet overtuigen van het nut van onderwijs. Gebrek aan onderwijs zorgt zelfs voor een enorme bevolkingsexplosie, vooral in ontwikkelingslanden, waar onderwijs voor vrouwen niet altijd een evidentie is. En ongeletterd is onwetend en de gevolgen daarvan moet ik waarschijnlijk niet uitleggen…

Aan onderwijs wordt ook voortdurend gesleuteld. Onder het motto “alles kan beter” houdt men voortdurend het onderwijs tegen het licht, en een prachtig voorbeeld daarvan zijn de beruchte doorlichtingen van inspectie. Een gesel voor velen, maar eigenlijk een noodzakelijk kwaad willen we het niveau van dat onderwijs op peil houden. En alle jongeren hebben toch recht op een kwaliteitsvol onderwijs? Het moet je kind maar zijn dat achteruit gesteld zou worden.

Nochtans gebeurt dat nog steeds, en leven we nog altijd in een klassenmaatschappij. Jongeren worden nog al te vaak door de ouders naar een bepaalde studierichting gestuurd, omdat bepaalde richtingen nu eenmaal meer “standing” hebben dan een andere. Ik hoor weinig mensen op een feestje opgeven dat hun zoon of dochter in het TSO of BSO zit. Nog al te vaak worden deze richtingen afgeschilderd als “vuil werk”, studierichtingen voor “jongeren zonder ambitie en toekomst” en nog veel van al dat fraais.

Niets is natuurlijk minder waar, want ook leerlingen uit een TSO maken veel kans om te slagen in hoger onderwijs. En leerkrachten die dagelijks met deze jongeren in contact komen doen al het mogelijke en onmogelijke om deze jongeren een goede start te geven. Dat begint bij het eeuwig bijscholen van die leerkrachten. Ik kan me inbeelden dat een bepaald algemeen vak weinig vernieuwing met zich meebrengt, maar als je bijvoorbeeld CAD-tekenen (Computer Aided Design) geeft aan leerlingen in een TSO (ik spreek uit ervaring), dan ben je voor je gehele carrière veroordeeld tot het continu bijscholen. Dat is me zeker niks teveel, integendeel. Maar evolutie in technologie gaat zo snel, zoals nu met het 3D-printen, dat we in TSO echt op het scherp van de snee trachten les te geven. Theorie met de iPad, iBooks en cloud voor de cursussen, digitale taken, CAD, 3D-printing van kunststoffen, CNC, …, het behoort tot het dagelijkse gebeuren in de school. En dat maakt dat die jongeren echt wel vertrouwd zijn met heel het digitale gebeuren.

Groot is mijn verbazing dan ook dat er sprake is om het vak ICT af te schaffen in alle richtingen van TSO. Politici zijn weer eens samen gekomen, en hebben, slurpend aan hun slappe koffie, beslist om TSO op te zadelen met een extra handicap. Want het is al erg genoeg dat alles wat gelieerd is aan TSO met de nodige minachting wordt bekeken, nu geeft men nog een extra argument om TSO in het verdomhoekje te duwen. Want ICT is belangrijk, maar dus niet voor een bepaalde groep mensen. Daarvan wordt verwacht dat ze toch nooit een computer zullen nodig hebben.

En zo krijgen leerkrachten die zich inzetten voor de toekomst van ELKE jongere, weeral een dreun in het aangezicht. Wat we doen is blijkbaar van ondergeschikt belang, zolang we ze maar van straat houden en ervoor zorgen dat ze een “stiel” leren kennen. De “plebs” heeft recht op een “stiel”, het “schoon volk” heeft recht op een “diploma”. En met dat diploma kunnen ze dan in het Latijn anderen de les spellen. Diezelfde politici met hun slappe koffie hebben dat al voorgedaan, met succes.

Meer info op de volgende Facebookgroep https://www.facebook.com/pages/RIP-ICT-in-het-TSO-en-BSO/338888076221066?ref=ts&fref=ts

take down
the paywall
steun ons nu!