Tolbord (Foto: Dietmut Teijgeman-Hansen)
Nieuws, Samenleving, Politiek, België, Antwerpen, Meyrem Almaci, Antwerpen, Peter Mertens, N-VA, PVDA+, Groen, Raad van State, 'migrantentaks', Liesbeth Homans, Gouverneur provincie Antwerpen -

Antwerpse ‘migrantentaks’: “Dossier kraakt juridisch aan alle kanten”

Op 25 februari stemde de Antwerpse gemeenteraad over de veelbesproken 'migrantentaks', de retributiekosten van 250 euro die een nieuwkomer in de stad moet gaan betalen bij inschrijving aan het vreemdelingenloket. Een meerderheid stemde vóór. Deze 'migrantentaks' is naast asociaal ook onwettig, vinden oppositiepartijen Groen en PVDA+. De eerste stapte naar de Antwerpse provinciegouverneur, de tweede diende een klacht in bij de Raad van State.

donderdag 28 februari 2013 15:55
Spread the love

Antwerps schepen Liesbeth Homans (N-VA) beweert dat er een retributie nodig is om de dossierkosten van een inschrijving in de stad te kunnen dekken, maar vele andere stemmen zeggen dat de ‘migrantentaks’ vooral bedoeld is om nieuwkomers buiten de stad te houden – of in elk geval nieuwkomers die het financieel niet makkelijk hebben.

Onder hen bevinden zich Peter Mertens (PVDA+) en Meyrem Almaci (Groen). Het argument dat het in rekening brengen van de dossierkosten noodzakelijk is, vinden zij onzin.

Mertens: “N-VA probeert er nu een kwestie van dossierkosten van te maken, maar de meeste kosten voor het aanmaken van dossiers zitten niet bij de gemeente of de stad. Door de invoering van deze retributiebijdrage voor nieuwkomers wordt er een tolmuur rond de stad gebouwd. De taks van het poorterschap aan de stadsmuren – een Middeleeuwse praktijk – wordt terug ingevoerd. Meer fundamenteel zet de maatregel ook de poort open naar discriminatie”.

Drogreden

Homans doet alsof het om een vrijwillige keuze tot betalen van de retributie gaat, maar dat is allesbehalve waar, vindt Almaci. “Het gaat hier om een basisdienstverlening voor een verplichting tot inschrijving die een nieuwkomer heeft als hij of zij ergens komt wonen. Die wordt nu haast onbetaalbaar – en dat alleen voor vreemdelingen.”

“Daarnaast gaat het vaak ook nog om een groep kwetsbare mensen, die nu gedwongen wordt om een absurd bedrag neer te tellen voor een verplichte handeling in de stad. Schepen Homans is daarvan heel goed op de hoogte, maar blijft desondanks beweren dat de retributiekosten enkel een doorrekening van de dossierkosten zijn.”

Bovendien wordt de retributie ook niet consequent bepaald, zegt Almaci. “Het is berekend dat de dossierkosten voor het eerste lid van het gezin redelijk hoog zijn, maar lager voor de tweede en derde persoon in een gezin. Zij zouden echter toch evenveel moeten betalen: het compenseren van de dossierkosten wordt helemaal niet consequent doorgevoerd. Het argument van Homans over de dossierlast die verlicht moet worden is dus vooral een drogreden.”

Voor Almaci is het duidelijk: de ‘migrantentaks’ heeft als enig doel het afschrikken van nieuwkomers in de stad Antwerpen. Daarnaast worden ook gemeenten tegen elkaar opgezet, omdat Antwerpen de enige stad is die dit bedrag gaat vragen voor een inschrijving. “Het is een bijzonder cynische en asociale manier van politiek bedrijven”.

Fanclub

De stemming in de gemeenteraad in Antwerpen vond plaats op maandag 25 februari, en resulteerde in het aannemen van het retributiereglement. Er waren 34 stemmen voor – N-VA, Open VLD en CD&V met steun van het Vlaams Belang -, en 19 stemmen tegen – Groen, SP.A en PVDA+.

Almaci (Groen) en Mertens (PVDA+) zijn niet verbaasd over de uitslag.

De Antwerpse coalitie van N-VA, CD&V en Open VLD heeft immers een ‘fanclub’ gevonden in het Vlaams Belang, aldus Mertens. Hij vindt het vooral goed dat SP.A tegen heeft gestemd, omdat die partij in eerste instantie niet wilde reageren toen het college in Antwerpen begin februari met de plannen naar buiten kwam.

Mertens: “Het dossier van de retributiekosten is voor het duo De Wever-Homans vooral een symbooldossier, waarmee zij de N-VA een imago kunnen aanmeten van een partij die met harde rechtse hand over Antwerpen regeert. Zo zijn er nog andere dossiers in dat rijtje: het steunen van de ‘patsercampagne’ van procureur Dams en de discussie over de aidsremmers en het terugkeercontract voor zwangere vrouwen.”

“Het laatste is overigens ook een onwettig plan, dat zelfs menselijke grondrechten schendt. We kunnen niet toelaten dat de N-VA allerlei onwettige maatregelen gaat invoeren, enkel voor de eer en glorie van het eigen imagobeleid”, zegt Mertens.

Almaci ziet in CD&V en Open VLD twee machteloze coalitiepartners in de Antwerpse gemeenteraad. “Het bestuursakkoord van Antwerpen is eigenlijk een N-VA+-akkoord. De partijen die in de coalitie zitten met de N-VA hangen vast aan het dictaat van de N-VA en kunnen geen tegenstand bieden aan dit soort asociale maatregelen. Een aantal politici van dezelfde partijen in andere steden hebben zich ook vragen gesteld bij het plan voor de retributiekosten bij inschrijving in Antwerpen.”

Onwettigheid

De Antwerpse Groen-fractie stuurde een brief naar de Antwerpse gouverneur, waarin zij vraagt om een onderzoek naar de juridische basis voor de retributiemaatregel. “Wij hebben ernstige twijfels bij de wettigheid van het reglement voor de retributiebijdrage voor nieuwkomers, en hopen dat de gouverneur dit ook zal concluderen”, zegt Almaci.

PVDA+ diende een klacht in bij de Raad van State over de ‘migrantentaks’. Mertens: “Zowel in de commissie als in de gemeenteraad hebben wij om opheldering gevraagd over de juridische kant van de zaak, maar we kregen hier steeds geen antwoord op, het wordt gewoon weggelachen. Homans bleek het dossier juridisch niet eens op orde te hebben, het kraakt aan alle kanten. We hebben gewaarschuwd maar daar is niet op gereageerd, dus zijn wij naar de Raad van State gestapt”.

“De klacht bij de Raad van State bevat drie fundamentele juridische bezwaren: ten eerste mag een gemeente of stad niet zelfstandig retributie innen, ten tweede mogen de kosten voor een identiteitskaart voor niet-Belgen niet hoger zijn dan die voor Belgen, dat staat in de Wet van 1968.”

“Ten derde worden er talloze onduidelijke begrippen gehanteerd in het reglement, zoals ‘vreemde origine’. Bovendien geven de retributiekosten, die enkel voor vreemdelingen gelden, ook nog eens aanleiding tot discriminatie. We hebben goede moed dat de Raad van State de onwettigheid van het retributiereglement bevestigt, maar het blijft natuurlijk afwachten”, aldus Mertens.

take down
the paywall
steun ons nu!