Omar Ba
Nieuws, Milieu, Samenleving, België, Vlaanderen, Lbc-nvk, Afrikaans Platform, Integratie- en inburgeringsbeleid -

“Het middenveld de mond snoeren”: kritiek op plannen Bourgeois

Het hervormingsplan voor de integratiesector van Vlaams Minister van Integratie Geert Bourgeois (N-VA) doet vragen rijzen bij het sociale middenveld. Vooral het gebrek aan overleg stuit tegen de borst. Omar Ba, coördinator van het Afrikaans Platform, doet een oproep aan de minister tot overleg met alle actoren.

woensdag 27 februari 2013 11:52
Spread the love

Minister Bourgeois wil met zijn nieuwe plan de hele Vlaamse integratiesector hervormen. Alle organisaties actief in de integratie- en inburgeringssector zoals sociale tolk-en vertaaldiensten en onthaalbureus zullen worden gecentraliseerd in één Vlaams agentschap, een overkoepelend orgaan. Van de dertig vzw’s die actief zijn in de Vlaamse integratiesector zullen er maar acht overblijven. Elke provincie krijgt één organisatie. Ook de steden Gent, Antwerpen en Brussel krijgen er elk een.

Die eengemaakte structuur werkt volgens minister Bourgeois kostenbesparend en is overzichtelijker dan het huidige versnipperde model. Maar niet iedereen is het daarmee eens. Omar Ba, coördinator van het Afrikaans Platform in Antwerpen betreurt de centralisering.

“Door dit model hoopt men te kunnen besparen op de sector en dat is jammer. Het sociaal-culturele veld heeft een belangrijke impact op de maatschappij, een positieve impact die alleen kan worden bereikt als er voldoende wordt geïnvesteerd en dat lijkt minister Bourgeois te vergeten. Minister Bourgeois vertrekt niet vanuit de noden van de samenleving terwijl die juist prioritair zouden moeten zijn.”

Nood aan totaalaanpak

Het beleid van Bourgeois legt de nadruk op concrete doelstellingen zoals talenkennis, kennis van het land zelf en het behalen van een inburgeringcertificaat als bewijs van integratie. Volgens Omar Ba is dat een te enge visie op integratie.

“Verwacht geen mirakels van een beleid dat zich vooral concentreert op talenkennis. Dat is uiteraard wel belangrijk maar de samenleving is gecompliceerder dan dat. Als hij echte integratie wil bereiken zal Bourgeois een totaalaanpak moeten nastreven en zal hij ook hindernissen als discriminatie en racisme moeten aanpakken.”

“Verwacht geen mirakels van een beleid dat zich vooral concentreert op talenkennis. De samenleving is gecompliceerder dan dat”

“Er zijn mensen die in België worden geboren en waarvoor het land geen enkel geheim meer heeft. Ze voldoen aan alle objectieve criteria om een goede succesvolle burger te zijn, maar ze zijn het niet. De wil om te integreren is niet genoeg om te integreren, er moet ook een wil zijn om te ontvangen aan de andere kant. Daarom is het belangrijk dat ook discriminatie wordt aangepakt.”

“Beleidsmaker Bourgeois staat te ver van de realiteit. Het is het middenveld, het zijn wij, die worden geconfronteerd met de gevolgen van discriminatie, racisme, ongelijke kansen, een lage scholing, een lage vertegenwoordiging in de tewerkstellingssector, een verkeerde beeldvorming. Wij kunnen mensen bewust maken van een bepaalde problematiek, maar we kunnen dit natuurlijk niet alleen oplossen”, aldus Omar Ba.

Oproep tot meer overleg

Ba: “Ik ijver voor een afstemming van de verschillende maatregelen. Minister Bourgeois moet zijn maatregelen aftoetsen aan de realiteit en aan de dynamiek van de sector, alleen zo zal de sector efficiënter worden. Als hij echt iets wil bereiken zal de minister zich moeten beroepen op de expertise in de sector zelf, en moet er meer plaats zijn voor overleg. Dat is er momenteel niet.”

“Nu bekijken de beleidsmakers het middenveld als een onderaannemer van het beleid die alleen maar moet uitvoeren. Maar het middenveld is geen multinational. We willen niet 90 procent van onze tijd op een kantoor doorbrengen om ‘op papier’ te professionaliseren. Het middenveld hoort thuis tussen de mensen, we moeten weten wat er leeft.”

“Het is belangrijk dat het middenveld altijd kritiek kan geven en haar onafhankelijkheid kan bewaren. Elke poging om het middenveld de mond te snoeren moet dan ook worden beschouwd als een aanval op de democratie. In de sociaal-culturele sector zijn geëngageerde burgers actief die onze waardering verdienen, vrijwilligers die hun vrije tijd daaraan opofferen. Hen ga je toch geen draaiboek opleggen?”

vakbonden vrezen banenverlies

Ook uit een andere hoek komt er kritiek op de hervormingsplannen. Vakbond LBC-NVK vreest dat door de hervormingen banen verloren zullen gaan en dat er geraakt zal worden aan het statuut van de werknemers. 30 vzw’s moeten herleid worden tot 8 en daarbij moet ook grondig nagedacht worden over de rol van het personeel. 

“Men heeft ons verzekerd dat het niet de bedoeling is dat er banen verloren gaan. Maar nu wij het kritische rapport van de inspectie van Financiën hebben bekeken, vrezen we toch voor de zaak”, stelt Stef Doise, LBC-secretaris- en verantwoordelijke van de socio-culturele sector.

In de nota van de Inspectie van Financiën werd brandhout gemaakt van de plannen omdat ze te duur, te ingewikkeld en te weinig uitgewerkt zouden zijn. Het parlement was tot voor kort niet op de hoogte van het bestaan van deze nota aangezien er niemand ‘had gevraagd de nota op te sturen’, in de woorden van minister Bourgeois.

LBC-NVK betreurt ook het gebrek aan overleg met de sector bij de plannen. “Wij zijn verbaasd dat men ons niet betrokken heeft bij de hervormingen”, zegt Doise. Maar we hopen dat er in het Vlaams parlement alsnog veranderingen zullen aangebracht worden in het ontwerpdecreet. Het middenveld wil niet in een keurslijf gedwongen worden waarbij we alleen nog mogen uitvoeren wat in het ontwerpdecreet staat.”

take down
the paywall
steun ons nu!