You can’t tax business
ACW, Notionele interestaftrek, NIA -

You can’t tax business

dinsdag 26 februari 2013 00:42
Spread the love

“You can’t tax business. Business doesn’t pay taxes. It collects taxes.” Woorden van R. Reagan die zelfs nu nog steeds een spijtige waarheid met zich meedragen.

Het moet nog zeven uur worden, primeur tijd! Het #NVACW verhaal begint aan een nieuw hoofdstuk. In de media komt #NIA boven drijven. De christelijke organisatie heeft het mogelijks gebruik gaan maken van de notionele intrestaftrek onderzocht en krijgt er meteen zwaar van langs in de media. Aanspraak maken op het woord moreel lijkt nooit meer te kunnen, zelfs mogen voor het ACW. Vernietigende uithalen. Iets doen waar je zelf tegen bent, dat kan niet. A zeggen en B doen, daar komt het in weze op neer.

Ik vraag mij dan af hoe journalisten zich dagelijks moeten voelen. Zouden die echt mogen schrijven wat ze zelf denken en zouden ze, bij momenten, beslissen van niets te schrijven als het niet strookt met hun ideologie, hun overtuiging? Of zouden ze soms A denken en B moeten doen en hoever slaagt het morele kompas dan uit?

Iets voor negenen de eerste reactie uit het ACW kamp. De optie om #NIA te gebruiken zou inderdaad onderzocht zijn. Reden hiervoor is dat het ACW een bedrijf in moeilijkheden is en men op zoek ging, gaat, naar mogelijkheden om zo veel mogelijk personeel aan boord te kunnen houden. NIA is dus nog niet toegepast op dit moment, in dit dossier, de piste werd bekeken.

We springen naar 16u30, het ACV reageert. Ze zeggen ‘bijzonder verheugd’ te zijn ‘met de vragen over en aandacht voor het ACV standpunt inzake de notionele intrestaftrek . En dan staat er een zin die journalistiek ook alle moraliteit overboord lijkt te gooien:

Over het ge­bruik van de no­ti­o­ne­le in­tres­taf­trek door het ACW wil de chris­te­lij­ke vak­bond niets kwijt.

In gans het artikel wordt niet één keer verwezen naar het gebruik van, er wordt geschreven over ver­schil­len­de fi­nan­ciële sce­na­rio’s die werden onderzocht. Scenario’s om #NIA mogelijks te gebruiken. A denken en B schrijven?!

Anderhalf uur later verduidelijkt ACV het standpunt en de ex-voorzitter van de MR haalt uit. Het ACV vraagt achter regulering van #NIA. Het oneigenlijk gebruik van de notionele intrestafrek leidt volgens de vakbond tot een winstmaximalisatie, die vervolgens wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Dat kan nooit de bedoeling zijn van het systeem.

De ex-voorzitter van de MR beschermt zijn fiscaal geesteskind:‘Men moet niet zeggen dat het enkel de multinationals ten goede komt en helemaal geen jobs creëert, en dan komen vertellen dat het voor jobbescherming zorgt bij het ACW.’ In één adem zegt hij dan ook dat het hypocriet zijn maar eens moet gaan stoppen.

Ontgaat de media dan compleet de hypocrisie in die uitspraak? Er is ondertussen toch meermaals bewezen dat er wel degelijk oneigenlijk gebruik is van #NIA en dat deze kost zwaar oploopt. Niet willen spreken over regulering, goed wetende dat er oneigenlijk gebruik is dat de belastingbetaler jaarlijks enorm veel geld kost, dat noem ik pas hypocrisie. Net zoals er niet over schrijven. Benieuwd of al die journalisten ondertussen misschien overtuigd zijn geraakt dat er geen  oneigenlijk gebruik is? Ik denk van niet. A denken en B schrijven, dat denk ik wel.

Rond half tien ‘s avonds vraagt nu ook de Waalse liberale partij, in navolging van de grootste liberale Vlaamse partij, een parlementaire onderzoekscommissie. Dat hebben we zeker nodig. Een commissie die nog eens een hoop geld gaat kosten om dan uiteindelijk een luchtbel aan informatie te baren zonder dat er iets wezenlijk is verandert. Een commissie die #NIA onderzoekt en de nodige regulering ontwikkeld opdat misbruik voortaan zou zijn uitgesloten, dat lijkt mij een betere keuze. Heeft daar nog niet één journalist aangedacht? Natuurlijk wel, maar die hebben er dan steevast voor gekozen om niets te schrijven rond gans het ACW verhaal. Als ik dat niet mag schrijven dan schrij fik nog liever niets. Een journalist is immers nooit een hypocriet.

Iets na tienen eindigt het voor vandaag. Vanuit het LBC wordt gesteld dat het ACW beter geen gebruik zou maken van #NIA. En laat ons dus nu maar afwachten of het ACW gaat luisteren naar die wijze woorden of toch de kaart #NIA zal trekken. Want pas dan is hypocrisie echt op zijn plaats.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!