Verslag, Nieuws, België, ACW -

Verdeeldheid binnen ACW? Een reconstructie

Voor de derde week op rij zit het ACW in een mediastorm die maar niet overtrekt. Er worden interne nota's gelekt naar de pers en in tv-programma's worden leiders tegen elkaar uitgespeeld. Een dag later staan de neuzen weer in dezelfde richting. Een reconstructie.

dinsdag 26 februari 2013 21:53
Spread the love

De christelijke arbeidersbeweging ACW staat na de implosie van Dexia voor een gigantische besparingsoperatie. Al van in 2011 wordt bekeken hoe het met minder kan. Maar nu de financiële gevolgen van de val van Arco stilaan duidelijk worden, krijgt de beweging zicht op de werkelijke omvang van de herstructurering.

In alle discretie werd een document opgesteld met verschillende scenario’s. Het document werd enkel op papier verspreid binnen de top van het ACW (enkele stafleden en de twaalf verbondssecretarissen). De deelorganisaties werden daar voorlopig niet bij betrokken, zo vernam de redactie. Het ACV – de vakbond – was dus niet op de hoogte van het bestaan van het document.

In het document wordt uitgelegd hoeveel het gebruik van de notionele interestaftrek zou kunnen opbrengen. Dat blijkt een aanzienlijke som te zijn waarmee heel wat banen zouden kunnen gered worden. Een verscheurende keuze voor de ACW-top die in dit concrete geval werkgever is.

Iemand speelde het document door aan een journalist van De Morgen. “ACW gebruikt belastingtrucs die het zelf afkeurt” kon de krant gretig koppen. Voor Ferre Wyckmans, algemeen secretaris van LBC-NVK, de bediendecentrale van het ACV, werd het even teveel.

LBC-NVK is heel actief binnen het Financieel Actienetwerk dat al enkele jaren campagne voert tegen de schrijnend oneerlijke manier waarop de belastingen georganiseerd zijn in België. Grote bedrijven ontspringen de dans (voor hen valt Tax Freedom Day al op 14 februari). Ook de grote vermogens blijven buiten schot.

Eén van de manieren waarop dat gebeurt, is de notionele interestaftrek. Binnen de vakbond ACV is de bediendecentrale de luidste tegenstander van de notionele interestaftrek. Het officiële standpunt van het ACV zelf is genuanceerd: tegen de ontsporingen, tegen de vrijblijvendheid en tegen de discrepantie tussen grote en kleine bedrijven.

“Ik krijg dat niet meer uitgelegd”, liet Wyckmans weten voor de camera van Terzake. Een vakbondsleider wordt bijna elke dag geconfronteerd met militanten, de meest actieve leden die vaak afgevaardigde en dus het gezicht zijn in de bedrijven. Aan die mensen krijgt Wyckmans dat niet uitgelegd.

Maar ook de boodschap van Wyckmans was genuanceerder dan we op tv te zien kregen. “De ijver bij de aanvallen van de N-VA om winstbewijzen, de Definitief Belaste Inkomsten, het vermijden van een dubbele aanslagvoet enz… wel voor te behouden aan de harde economische markten en er schande van te spreken als deze worden aangewend door sociale organisaties is pas echt hypocrisie….”, klinkt het bij Wyckmans.

Bij de christelijke arbeidersbeweging is er ondertussen niemand meer die niet doorheeft dat er een grootschalige aanval bezig is op de plaats van deze beweging in de maatschappij. Dat telkens iemand zijn stem verheft, de media uitpakken met ‘Oorlog binnen het ACW’ of ‘Opstand tegen top’ kunnen ze daar missen als kiespijn.

Het nationaal bestuur van de vakbond besliste daarom dinsdag om de plooien glad te strijken. Het ACV keert zich als geheel tegen het gebruik van de notionele interestaftrek door het ACW en het is de voorzitter die dat standpunt zal verdedigen binnen de christelijke arbeidersbeweging.

Even later kwam het bericht dat het ACW in haar geheel afziet van het gebruik van de notionele interestaftrek. Het ACW ziet zo enkele miljoenen euro door de vingers glippen en hoopt in ruil haar geloofwaardigheid te behouden. Bij MR, Open VLD en N-VA, verknocht aan de notionele interestaftrek, komt een grote grijns op het gezicht. Hoe cynisch kan je zijn: een tegenstander verbieden gebruik te maken van een systeem dat er ook dit jaar zal voor zorgen dat Inbev, ArcelorMittal of Electrabel hier zo goed als geen belastingen betalen. Als er al een probleem van geloofwaardigheid is, zit het vooral daar.   

take down
the paywall
steun ons nu!