De Brusselse Russell Prijs voor Verzet en Solidariteit
Opinie, Nieuws, Politiek, België, Irak, Brussels tribunal, World Tribunal on Iraq, Uday Al Zaidi, Ayse Berktay, BRussells Awards for Resistance and Solidarity -

De Brusselse Russell Prijs voor Verzet en Solidariteit

Naar aanleiding van de tiende verjaardag van de invasie in Irak zal het 'BRussells Tribunal' op 19 en 20 maart 'The BRussells Awards for Resistance and Solidarity' uitreiken. De prijs voor verzet gaat naar de Irakese activist en voorzitter van de 'Volksbeweging ter redding van Irak' Uday Al Zaidi. De Turkse Ayse Berktay, mede-oprichter van het 'World Tribunal on Iraq', mag de prijs voor internationale solidariteit in ontvangst nemen.

maandag 18 februari 2013 15:08
Spread the love

Het BRussells Tribunal, dat begon als openingssessie van de World Tribunal on Iraq, is een vredesorganisatie en een activistisch netwerk dat al tien jaar de illegaliteit van de invasie, de wandaden van de bezettingsmacht en het wanbeleid van het nieuwe regime aanklaagt. Naar aanleiding van de tiende verjaardag van de invasie in Irak heeft het BRussells Tribunal besloten om prijzen uit te reiken: ‘The BRussells Awards for Resistance and Solidarity’, ofwel de Brusselse Russell prijzen voor verzet en solidariteit. 

De ‘BRussells Awards for Resistance and Solidarity’ omvatten, zoals de naam suggereeert, twee categorieën: een prijs voor internationale solidariteit, toe te kennen aan een internationale activist, en een prijs voor verzet, toe te kennen aan een Irakese activist. De awards zullen uitgereikt worden op 19 en 20 maart 2013 in het Kaaitheater in Brussel en een nog te specificeren locatie in Gent. Deze (B)Russell(se) Vredesprijs wordt ondersteund door socio-culturele organisaties en culturele instellingen. Na rijp beraad heeft Het BRussells Tribunal beslist om de winnaars van de prijzen bekend te maken. 

Winnaar van de Award for Resistance

De winnaar van deze prijs is Uday Al Zaidi. Hij is voorzitter van de The Popular Movement to Save Iraq en een van de organisatoren van de protesten tegen de bezetting die de laatste jaren zowat overal in Irak hebben plaats gevonden.

Op 31 december 2011 verspreidde de ‘Volksbeweging ter redding van Irak’ een protestverklaring: “De jeugd zal op straat blijven komen tot het vertrek van de laatste Amerikaanse soldaat, wat ook de termen en de vormen zijn die de bezettingsregering zal aannemen”.

De verklaring riep het Irakese volk ook op “om een front te vormen tegen het tweede gezicht van de bezetting dat de sektarische regering is, tegen de grondwet die onenigheid sticht en tegen de invloed van Iran.” Uday Al Zaidi, zelf een Sjiiet, legt in interviews telkens de nadruk op het niet-sektarische karakter van de protesten. Hij symboliseert de wil van het Irakese bevolking om zich te verenigen om zijn volle soevereiniteit te herwinnen.

Daarom heeft het BRussells Tribunal beslist om hem de verzetsprijs toe te kennen, als vertegenwoordiger van het Irakese volk dat zich reeds 10 jaar te weer stelt tegen een onmenselijke en misdadige bezetting. De massale protesten, die begonnen met de Arabische lente, kennen nu hun hoogtepunt. Men spreekt reeds van de ‘Tawhra’, de Irakese revolutie.

Op 25 januari werden Uday Al Zaidi en verschillende van zijn vrienden gearresteerd in Basra. Ze waren daar reeds 10 dagen om met andere jongeren de protesten aldaar te organiseren. Op vrijdag 25 januari werden zij verwacht op de grote manifestatie. Uday werd intussen vrijgelaten, maar zijn medestanders zijn verdwenen.

Wij, het BRussells Tribunal en de andere IAON-leden (International Anti-Occupation Network), zijn ernstig bezorgd over de veiligheid en het welzijn van Uday’s kompanen, gezien de vreselijke toestanden in Iraakse gevangenissen, waar marteling, verkrachting en moord de regel zijn. Wij eisen van de Irakese autoriteiten hun onmiddellijke vrijlating.

Winnaar van de Award for Solidarity

De prijs voor internationale solidariteit ter verdediging van gerechtigheid en internationaal recht gaat naar vertaalster en politieke activiste Ayse Berktay. Ayse Berktay was een van de medestichters van het World Tribunal on Iraq, dat in de traditie van het Russell tribunaal over Vietnam de illegaliteit van de invasie aan de kaak stelde.

Zij was erbij vanaf het eerste uur en was ook een van de hoofdorganisatoren van de slotsessie in Istanbul in juni 2005. Zonder haar zou deze wereldwijde actie, met 24 sessies over de hele wereld gespreid, nooit bestaan hebben of althans niet op dezelfde manier. Zij incarneerde zowat het Wereldtribunaal.

Sinds oktober 2011 zit zij in de gevangenis in Turkije op beschuldiging van terrorisme, omwille van haar solidariteit met de Koerdische bevolking in haar land. Ze is opgepakt in het kader van de zogenaamde ‘KCK operaties’, waarbij al 10.000 mensen werden gearresteerd. Haar activiteiten en vele internationale reizen in het kader van het World Tribunal on Iraq worden in de akte van inbeschuldigingstelling aangevoerd als bewijs van haar illegale activiteiten.

Wij willen met deze prijs krachtig protesteren tegen deze kafkaiaanse beschuldiging. Wij eisen een eerlijk proces tegen haar en de duizenden Koerdische gevangenen. Wij vragen aan de Turkse autoriteiten haar onmiddellijke vrijlating, naar het voorbeeld van professor Busra Ersanli en de uitgever Ragip Zarakolu. Wij hopen dat Ayse Berktay in maart deze prijs in hoogsteigen persoon in ontvangst kan komen nemen in Brussel.

take down
the paywall
steun ons nu!