‘Bartje Penalty’ Debie – Wie met de hond slaapt…

‘Bartje Penalty’ Debie – Wie met de hond slaapt…

zondag 17 februari 2013 23:28
Spread the love

In De Morgen van het weekend van 17 februari 2013 ‘onthuld’ onderzoeksjournalist Douglas De Coninck dat in 2007 een internationale racistisch georiënteerde conferentie plaatshad in het… Vlaams parlement. Als een soort ‘primeur’. Gebaseerd op verklaringen van de bekende Antwerpenaar ‘Bartje Penalty’ Debie. Douglas is een gerespecteerde journalist, maar deze ‘onthulling’ is zeer relatief. Reeds op 22 oktober 2007 publiceerde ‘Insider’ op Indymedia.be hier over.

‘Socialistische’ pap voor De Wever

Citaat uit de bijdrage ‘Bart Debie doet het weer : anti-islamconferentie in het Vlaams parlement’, op Indymedia.be : ‘Vorige week vond op 18 en 19 oktober (2007) in het allergrootste geheim een grootschalige internationale anti-islam conferentie plaats. Niet van de minste als je de indrukwekkende sprekerslijst bekijkt. De “Brussels Counter Jihad 2007” ging door in een zaal in het Europese parlement en in het Vlaams Parlement !!’

De essentie van dat artikel is die van De Morgen vorig weekend.  Ook de extremist Paul Beliën ( ‘Moslims zijn roofdieren !’) berichtte  er in The Brussels Journal daags nadien over.Op die conferentie, weet Douglas De Coninck dan weer uitgebreid, zat het mondiaal puikje bij mekaar dat de massamoordenaar van Oslo, Breivik, inspireerde tot zijn daden. De Morgen ‘onthuld’ wel de  extremistische inhoud van de bijeenkomst op basis van recente verklaringen van Debie. Lees hier de ‘onthulling’ van ‘Insider’ in 2007 op Indymedia.be :

http://www.indymedia.be/index.html%3Fq=node%252F24549.html

In de eerste helft van 2000 was het ‘opkuisen’ van de Antwerpse Groenplaats van ‘overlast’ en ‘uitschot’ onder burgemeester Leona Detiége (SP.A) een vingeroefening in de toenemende repressie, door P.Janssens (SP.A) uitgewerkt in ‘Voor wat hoort wat’ en in de praktijk doorgezet,door B.De Wever (N-VA) in de hoogste versnelling geplaatst. Het Daklozen Aktie Komitee (DAK) had toen even verder in het St.Andrieskwartier zeven jaar lang een inloophuis, waarboven ik woonde.  

‘Bartje Penalty’ Debie stond als politie commissaris kauwgum vretend steeds op de eerste rij op het plein, met de ‘grove borstel’ klaar om de mensen die het DAK opving met harde hand aan te pakken. Het Stadsplan Veilig werd opgestart, de huidige GAS-terreur is er onderdeel van. Evenals de aan repressie gelinkte stadsdienst Samenleven, die de tactiek ‘pappen en nathouden’ in het vaandel voert. Ook hier kreeg B.De Wever de pap in de mond van de opeenvolgende ‘socialistische’ burgemeesters Leona Detiége en P.Janssens.

‘Hij’ liegt, neen ‘hij’ liegt

‘Grove borstel’ Debie maakte sindsdien carriére… En hoe ! Van gevierde flik die vecht voor law and order, tot Vlaams Belang pronkstuk, gemeenteraadslid, ‘veiligheidsexpert’ van het VB, intiem vriendje van Philippe Dewinter, kabinetsmedewerker in het Vlaams parlement… tot bajesklant met enkelband, uit het VB gezet, total loss ongeleid projectiel, lallend en nu volop in beeld als gedurende jaren een ‘mol’, informant van de Staatsveiligheid in het Vlaams Belang.

Winants, topman van de Staatsveiligheid, is er niet goed van. Ook hij lalt en wringt zich in ongemakkelijke bochten. De man lukte er in tijdens een interview waarin hij beweerde dat verkozen politici niet ‘gevolgt’ worden op zijn bureau een dik dossier met de naam Philip Dewinter te laten slingeren. Dat werd gefilmd, de beelden verspreidt. Dit toont aan dat de Staatsveiligheid vele andere politici ‘volgt’, om de simpele democratische actievoerder en publicist niet te vergeten.

Radicalisme, extremisme, terrorisme zijn onderling verwisselbare begrippen zonder waarde geworden. Prof. Rik Coolsaet noemt radicalisme het zout van de samenleving. Deze dienst gaat chaotisch haar boekje te buiten door radicale democraten om hun mening te ficheren. Dat gewelddadig, antidemocratisch ultra rechts in de gaten gehouden wordt is positief. De wijze waar op dat gebeurt is van een triest niveau.

Dat Debie voor zijn dienst zou gewerkt hebben kan Winants slechts ontkennen met een ‘hij liegt’. Waarop de informant, ‘het is hij die  liegt !’. ‘Bartje’ is dan ook een totaal onbetrouwbare veroordeelde crimineel, een gestoorde geweldenaar, typisch voor het ultra rechts waarvan hij nu beweert dat binnen het VB bespioneert te hebben als ‘mol’, als informant. Hij zegt dat er nog meer ‘mollen’ in het VB rondneuzen, wat de gezelligheid bij deze racisten niet in de hand werkt.

Criminelen binnen extreem rechts

Merkwaardig is dat over deze crimineel nu hij gelinkt wordt aan de Staatsveiligheid,in de media amper iets te vinden is over zijn verleden, veroordeling. Waarom infiltreerde hij in het VB en spioneerde daar ? Ik was, ben en blijf een politie man is zijn antwoord. Ik wens dat de wet gerespecteerd wordt. Ik kan niet tegen onrecht. Ik ben geen criminele marginaal, maar eigenlijk een ‘held’. Geloven wie wil…

Dergelijk figuren binnen het Antwerpse politie korps – half flik, half crimineel – zijn niet uitzonderlijk. Het is in dit milieu dat fascisten en nazi’s hun ‘beste’ elementen recruteerden. Dat is nog zo. De N-VA parachuteerde de rechtse zionist André Gantman – overgelopen van Open-VLD – tot haar fractieleider in de gemeenteraad. Gantman zat twee maanden in voorhechtenis, moest ontslag nemen als schepen en werd in 2006 correctioneel veroordeeld tot 18 maanden cel wegens onder meer witwasserij en verduistering. Dat dergelijke criminelen / politici bij extreem rechts een veilige haven vinden, was ook in de jaren dertig bon ton.

Onze ‘held’ sloeg ondermeer van straat ‘geplukte’ onschuldigeTurkse middenstanders op het politie bureau in het ziekenhuis. De bijnaam ‘Bartje Penalty’ kreeg hij van zijn collega’s omdat hij zwierig arrestanten in de weke delen trapte. Kortom, Debie is één van die half criminele, half ultra rechtse elementen die het Antwerpse korps ‘rijk’ is.

Debie is wat hij ook beweert exemplarisch voor het zootje dat bendes als BBET (Bloed Bodem Eer en Trouw) bevolkt. Dat verwant is aan het Vlaams Belang – zoals Debie doorbriefde aan de Staatsveiligheid – en de N-VA. Debie kreeg drie jaar voorwaardelijk, maar gezien zijn psychiatrische gesteldheid was een internering voor onbepaalde duur voor hem en de samenleving raadzamer geweest.

Debie beschermd door hoofdcommissaris

In april 2005 publiceerde ik ‘Bartje Penalty hangt !’. Hier de inleiding :

‘ Bartje “Penalty” Debie heeft prijs. Hedenochtend 5 april deed de Antwerpse Correctionele Rechtbank uitspraak in zijn proces wegens slagen en verwondingen, valse pv’s, verduistering, onwettige huiszoekingen, het trappen van gearresteerden in het aangezicht. Debie, een meer dan berucht ex-politiecommissaris en nu Gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang,”veiligheidsspecialist” van deze partij en kandidaat voor de komende verkiezingen, kreeg drie jaar voorwaardelijk en een te betalen schadevergoeding aan twintig slachtoffers van 7.5OO €. Een al bij al matig vonnis omdat deze VB-er een blanco strafregister heeft en wegens de… goede beoordelingen, waarbij hoofdcommissaris Serge Muyters ‘

Serge Muyters – broer van N-VA minister Philip Muyters en ‘held’ van de ‘opkuis’ van het Schipperskwartier, ten voordele van project ontwikkelaars en VOKA – trachtte zijn rol in de gewelddaden en andere misdrijven door ‘Bartje’ begaan, te minimaliseren. Onder meer toen Debie officier van wacht was. Gazet van Antwerpen : ‘Het hof verwierp die theorie en stelde tot twee maal toe dat Debie door zijn oversten, meer bepaald door hoofdcommissaris Serge Muyters, zelfs was beschermd. “Wie Debie tegensprak werd gemuteerd met loonverlies, hij was onaantastbaar.’ Muyters, nu kandidaat korpschef, ontsnapte ei zo na aan vervolging. Hij is de ideale ‘onaantastbare’ korpschef voor burgemeester De Wever.

Lees hier het volledige artikel : ‘ Bartje Penalty hangt ! ‘  (Derde artikel van bovenaan in dit archief van Basta! ) (2007.04.05)

http://infobasta.wordpress.com/category/09-racisme/

Chanteerbaar door gechanteerden 

Topman Winants van de Staatsveiligheid jammert en zit in de knel. Politici als Renaat Landuyt (SP.A) eisen de ontbinding.Die ‘veiligheid’ is in deze vorm een gevaar voor de democratie. Winants + Debie, het is een mooi duo. Deze affaire maakt helder hoe de Staatsveiligheid chanteerbaar is door gechanteerde figuren. ‘Ongeleid projectiel’ Debie brengt zijn vroegere broodheer het VB immense schade toe, wat toe te juichen is. Winants, Debie en andere zitten als ratten in de val. Deze beestjes maken dan gevaarlijke sprongen.

Er zit nog heel wat in de pijplijn… Feit is dat Debie en Dewinter die anti jihad-conferentie organiseerden met het geld van een duistere Amerikaan, die van de aardbol verdween nadat Breivik zijn moorden uitvoerde. Douglas De Coninck heeft vooral interesse voor de vele deelnemers aan de bijeenkomst die openlijk of verdekt tot geweld aanzetten.

Debie zou over dit door hem zelf georganiseerde initiatief info en foto’s doorgespeeld hebben aan de Staatsveiligheid. Vraag is in hoeverre de dienst van Winants gewild of ongewild bij deze affaire betrokken is. Speelde Debie dubbel spel ? Of de ‘veiligheid’ ?

De ‘feiten’

Debie ontvluchtte Antwerpen na zijn verwijdering uit het VB. De ongure verhalen rond zijn persoontje werden zelfs de ‘bruine onderbuik’ te gortig. Hij opent nu een beerput waar in tal van zijn oude makkers zullen verzuipen. 

Debie op zijn website, over de Staatsveiligheid binnen het VB : ‘Er zijn – laat me daar duidelijk over zijn – dus medewerkers van het VB die perfect op de hoogte waren van mijn rol en me daar zelfs bij steunden. Zij gaven me informatie , foto’s en andere zaken door. Het zijn er niet veel, maar er zitten zeer verrassende namen tussen. Maar u zal willen begrijpen dat ik die identiteiten NIET ga bekend maken’.

Debie :’Hield het VB of minstens bepaalde mandatarissen, betaalde nationale medewerkers en delen van de Vlaams Belang Jongeren zich bezig met de feiten die ik aanhaalde ? JA. En daar gaat het om.’ Die ‘feiten’ betreffen de contacten, de samenwerking met gewelddadig ultra rechts, zoals BBET. Reeds jaren door anti-fascisten bewezen, nu door deze ex-VB’er duidelijk aangetoond.

De hond en zijn vlooien

Het is eigen aan rechtse extremisten om mekaar een mes in de rug te planten. Debie is volop met die wraak bezig. Wie de strapatsen van Debie op de voet wil volgen, hier zijn website ‘Bart Debie – Een Vlaming in de wereld…’ :

http://bartdebie.typepad.com/

De Staatsveiligheid maakt akkoordjes met dergelijke uiterst dubieuze ‘mollen’. Winants kan leren van het volks gezegde : ‘Wie met de hond slaapt krijgt zijn vlooien…’ Deze beestjes bestrijden gebeurt best met de grove borstel. Opkuisen die zwik !

 

take down
the paywall
steun ons nu!