Identiteitskaart 'vreemdeling'

Nogmaals ‘Bartje’ – Pluim ze, die ‘vremden’!

zondag 10 februari 2013 16:14
Spread the love

Het blijft vies regenen in Antwerpen. De professioneel gefrustreerde ‘Calimaro’ De Wever dringt verder zijn extreemrechts programma op aan de bevolking, die in grote meerderheid niet voor de N-VA stemde. Een racistisch getinte maatregel kan echter steeds op de instemming van het ‘gesundes Volksemphinden’ rekenen. Het Antwerpse stadsbestuur gaat 250 euro vragen aan wie zich voor het eerst inschrijft aan het vreemdelingen loket. Afdokken, dat gespuis…

Pluim ze…

Tot nu toe bleef een dergelijke inschrijving beperkt tot het betalen van 17 euro, de prijs van een identiteitskaart. Volgens het college is de verhoging absoluut noodzakelijk om de dossierkosten enigszins te kunnen dekken. De kwestie moet nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Maar dat kan met de ‘onderknuppels’ van CD&V en Open-VLD in de coalitie, aangevuld met het VB, geen probleem zijn.

‘Vreemdelingen’ en mensen van allochtone afkomst zijn de meest armen in dit land. Het zijn niet zelden politieke vluchtelingen en zij die de extreme armoede in hun land achter zich willen laten om hier te werken. Hen 250 euro per familielid, ook kinderen, laten betalen kan niet anders gezien worden dan wat oppositie partij PVDA noemt : ‘Tolmuur rond Antwerpen’. Verjaag ze, pest hen, pluim ze, die ‘vremden’…

OCMW-voorzitster Liesbeth Homans (N-VA) beroept zich achterbaks op de klachten die de Antwerpse Ombudsvrouw ontvangt over de trage afwikkeling van procedures in het Berchemse centrum waar men zich moet aanmelden.

Ze misbruikt de bemerkingen van de Ombudsvrouw met als argument dat met de genomen beslissing er geld in het laatje komt, wat de werking kan financieëren. Van Homans hebben nog het laatste niet gezien wat betreft de aantasting van de weinige rechten die armen hebben. In het bestuursakkoord komt het woordje ‘armoede 1 keer voor. Dat is een ‘programma’ op zich.

Wegpestbelasting

Hoe reageert de oppositie ? Groen-fractieleidster Meyrem Almaci stelt zich de vraag wat precies de bedoeling is. ‘Als het echt gaat om de dossierkosten, hou ik mijn hart vast voor wat nog volgt voor andere procedures aan loketten zoals huwelijken. Het kan natuurlijk ook een soort wegpestbelasting zijn, maar dan moet men dat ook gewoon durven toegeven”, vindt ze. ‘Sowieso vind ik trouwens dat een dergelijke openbare dienstverlening altijd laagdrempelig moet blijven.’ Dat vindt de zetbaas van De Wever – de werkgever organisatie VOKA – uiteraard niet.

Peter Mertens (PVDA+) vreest dat de maatregel gericht is tegen een welbepaalde bevolkingsgroep. ‘Men bouwt een soort van tolmuur rond Antwerpen voor mensen die het zo al enorm moeilijk hebben”, vindt hij. ‘Bovendien is er sprake van een tweesporenbeleid, want miljonairs en multinationals worden door het stadsbestuur wél openlijk verwelkomd. Dit geeft een bijzonder negatief imago aan onze stad.’

Het Vlaams Belang voelt zich rechts voorbijgestoken. Fractieleider Filip Dewinter zal zich natuurlijk niet verzetten tegen de retributie. ‘Symbolisch is dit een goed begin, maar ik vrees dat het een druppel op een hete plaat is’, zegt hij. ‘Dit gaat vreemdelingen echt niet voldoende afschrikken om naar Antwerpen af te zakken. Wij blijven dan ook pleiten voor een immigratiestop.’

‘Afschrikken’, daarmee situeert De Winter perfect het doel van deze wegpestbelasting. De Wever voert het VB  programma uit, nadat P.Janssens al openlijk toegaf dat ook gedaan te hebben. De Winter blijft als kneusje achter. Dat heet dan de ‘democratische verdienste’ van De Wever.

De SP.A is nog aan het denken…

Antwerpen als laboratorium

De Wever is niet uit het nieuws weg te branden. Zijn grimmig Bonapartistisch bewind heeft dan ook de bedoeling de mensen tegen mekaar op te zetten met bewuste provocaties. In een ‘onafhankelijke Vlaamse republiek’ zal deze extremist zijn antidemocratisch schrikbewind ongecontroleerd los laten.

Hij beschouwt zijn huidige machtsbasis Antwerpen als een laboratorium en springplank voor deze politiek. Hij haalt zijn ideetjes duidelijk bij zijn Vlaamse voorvadereren. Het met de nazi’s collaborerende VNV (Vlaams Nationaal Verbond), het solidarisme van het Verdinaso (één volk), het zaaien van een angst psychose over een ingebeelde vijand (Fasisme). Toen de Joden en progressieve, linkse krachten. Nu allen van wie de stad niet is, ‘vreemdelingen’ en alle ‘Anderen’. Vlaanderen en België zijn nogmaals gewaarschuwd.

Zie hier een video van het VTM-nieuws :

http://nieuws.vtm.be/binnenland/2013020837223-hogere-inschrijvingskost-voor-buitenlanders

 

take down
the paywall
steun ons nu!