Windturbines in Hailuoto, Finland in 2009
Nieuws, Europa, Economie, Milieu, Windenergie, EWEWA, Internationaal Energieagentschap -

Windenergiesector hekelt beleid Europese overheden

De Europese windenergiesector heeft het al moeilijk door de economische crisis en besparingen in heel Europa, maar politici maken het nog erger, klinkt het. Onduidelijkheid over het beleid schrikt potentiële investeerders af.

dinsdag 5 februari 2013 15:30
Spread the love

Tijdens de opening van de jaarlijkse top van de EWEA, de Europese Vereniging voor Windenergie, deed voorzitter Arthouros Zervos zijn beklag over de weinig betrouwbare steunmaatregelen van de overheid, die plots en met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt worden. “De windsector kan een motor voor groei, voor banen en voor export zijn, maar niet als de overheid investeerders wegjaagt,” waarschuwde hij.

Op lange termijn wacht windenergie, volgens Zervos, hoe dan ook een schitterende toekomst: de scenario’s van de Europese Commissie tonen windenergie als grootste energie-technologie tegen 2050. Maar de korte termijn ziet er minder rooskleurig uit, zegt de voorzitter. Het is vooral de voortdurende onzekerheid die investeerders afschrikt: hoe zal het Europese beleid er na 2020 uitzien? Volgens Zervos is er dringend nood aan bindende en duidelijke klimaatdoelen tegen 2030.

Dat er nog steeds massaal subsidies betaald worden aan de fossiele brandstofsector, is een ander oud zeer. Volgens het Internationaal Energieagentschap IEA werd in 2011 wereldwijd voor 388 miljard euro aan subsidies uitgekeerd voor fossiele brandstoffen; dat is een de facto beloning van 82 euro per uitgestoten ton CO2. In datzelfde jaar moesten alle hernieuwbare energiebronnen samen het met amper 65 miljard aan subsidies stellen.

Uitdagingen

“De sector heeft te maken met verschillende uitdagingen die dringend aandacht vragen: het Europese beleid na 2020, met de verdere uitbouw van het stroomnet, de competiviteit en integratie van windenergie op de elektriciteitsmarkt als meest urgente,” zegt ook Fransesco Starace, ceo van energieproducent Enel Green Power. “Om een degelijke toekomst voor te bereiden, moeten de zaken ook nu al op orde gezet worden. De EU-lidstaten moeten dan ook de juiste beleidsmaatregelen nemen om de doelstellingen tegen 2020 te halen.”

Starace wijst erop dat er in de huidige economische malaise ‘erg interessante mogelijkheden zijn voor hernieuwbare energie in Oost-Europa en de Balkan, rond de Middellandse Zee en in opkomende economieën in Zuid-Amerika en Azië. De expertise die decennialang ontwikkeld is, moet gebruikt worden om kansen buiten de EU te verkennen’.

Ook de Ierse minister van Energie, Pat Rabbitte, huidig voorzitter van de Europese Energieraad, is ervan overtuigd dat windenergie een interessante investering is. “Er zijn uitdagingen, maar de groei van de sector in de laatste jaren toont dat het een veilige investering is.”

IPS

take down
the paywall
steun ons nu!