Een kwestie van geloof…
Antwerpen, Homoseksualiteit, Geloof, SP.A, Bart de wever, N-VA, Open VLD, Obediëntie -

Een kwestie van geloof…

dinsdag 5 februari 2013 19:52
Spread the love

Vlaanderen leerde afgelopen weekend opnieuw wat bij; Obediëntie. Een ietwat ouderwets woord dat jammer genoeg net te lang is om in scrabble punten op te leveren (1). Anders was het wel een woord om met uit te pakken.

Misschien was het daarom dat de Antwerpse burgervader het hanteerde. Dat het gewoon om iets als een geloof ging – obediëntie is vorm van een kloosterregel of een loge in de vrijmetselarij – was blijkbaar te eenvoudig (2). Een mooi woord waar God en Klein Pierke van versteld zouden staan past blijkbaar beter bij de nieuwe deftigheid en het pure intellect die De Wever wil uitstralen.

Geloof

Het gevolg was een kleine rel waarbij zowat alle partijen hun verontwaardiging te kennen gaven over ’s mans verklaring (3). Homoseksualiteit – want dat was het zogenaamde obediëntie of geloof waar het voor het N-VA-boegbeeld om ging – is geen geloofsovertuiging, klonk het. Je ben gewoon homoseksueel zoals een ander gewoon hetero is. Dat is wel iets anders dan het zogenaamd geloof – en dus de keuze – waar De Wever naar refereerde. Er is een feitelijk verschil tussen een homoseksueel en een overtuigde aanhanger katholiek, boeddhist of vrijzinnige.

De verontwaardiging van de desbetreffende partijen was gegrond. Net zoals het ontkennen van de meest elementaire fysica – de appel valt naar beneden en niet naar boven – een vanzelfsprekend weerwoord vereist, dienen ook andere misvattingen zoals in het kader van seksualiteit dat. Alleen jammer dat het debat daar eindigde.

Want waar de uitspraak met betrekking tot de kledijkeuze van mogelijks homoseksuele loketbedienden afgelopen weekend op een stortvloed van reacties kon rekenen, hanteert de N-VA van De Wever eenzelfde denkwijze ook in andere domeinen. Er is met andere woorden meer aan de hand. En ergens duikt ook weer hier de het geloof op.

De schaduw van 14/10

De hele kwestie ligt intussen al enkele maanden achter ons maar na de voorbije gemeenteraadsverkiezingen was er aardig wat te doen om wat bekend werd als de Schepen van Vlaamse zaken (4). In de gemeenten waar de N-VA na 14 oktober de leiding van de coalitie nam deden zgn. schepenen van Vlaamse zaken hun intrede.

Hoewel ook dat debat wat overschaduwd werd door andere zaken – zoals de onfrisse achtergrond van de voorgestelde Aalsterse schepen van Vlaamse zaken – lag daar reeds voor de andere partijen een mogelijkheid om de N-VA- denkwijze stevig aan de kaak te stellen (5). Want ook in deze ging het au fond om een kwestie van geloofsovertuigingen en hoe deze geuit mogen en moeten worden.

Het is een evidentie die sommigen – toevalligerwijs goeddeels dezelfde figuren – ook nog steeds niet willen inzien, maar in tegenstelling tot seksualiteit is de Vlaamse identiteit zoals deze door de N-VA gesleten wordt deels ook een kwestie van geloof hechten aan een bepaald verhaal, een bepaalde ideologie. Identiteit is niet iets waar je zomaar met geboren wordt maar het resultaat van een complex en continue proces waarbij zowel de context als de keuzes van het individu een rol spelen.

Ergens weet de N-VA dat wel. Om niet voor ouderwetse blut-und-boden-nationalisten te worden versleten heeft de partij het al tot in den treure herhaald; Vlaming zijn is een kwestie van gewoonten, van taal, van cultuur, niet van geboorte (6). Getuige daarvan de deur die de partij openzet naar zgn. nieuwe Vlamingen.

In het integratiedebat blijkt dit duidelijk, wie bij hun groep – de Vlamingen – wil horen, moet voor de N-VA zich onze cultuur – zeg maar onze rituelen, onze levensliturgie – eigen maken (7). De Vlaamse identiteit van en voor nieuwkomers is zo een vorm van een seculier geloof met een hele eigen set aan rituelen en geloofsartikelen. Eens je je die eigen gemaakt hebt hoor je bij de groep en maak je deel uit van de lotsgemeenschap. Er is net geen eerste of plechtige communie met gemoeid.

Bekeringsijver

Na 14 oktober werd duidelijk dat zich in de gemeente een hele resem hogepriesters en missionarissen van de Vlaamsnationale kerk van het seculier spreekgestoelte meester gemaakt hadden. Her en der klonk het dat men het Vlaams karakter van de gemeente in de verf zou zetten, vervlaamsen zeg maar (8). Met nieuwe symbolen (straatnaambordjes, vlaggen, …) en rituelen (11-juli-vieringen, opstellen van Vlaams manifest, …) zouden de gemeentebesturen de burgers van hun Vlaamse identiteit overtuigen. Ergens echode Jan Peumans’ oproep hiertoe van enkele jaren geleden (9).

Niemand maar ook niemand van de overige partijen stelde toen en nu de vraag hoe de Vlaamse bekeringsijver in de N-VA-gemeenten te rijmen valt met de nadruk die diezelfde N-VA nu in Antwerpen en elders op de neutraliteit van het gemeentebestuur legt (10).

De vraag is nochtans prangend gezien in tal van gemeenten (Aalst, Denderleeuw, Grimbergen, …) de gemeentebesturen nu volop inzetten op de verspreiding van wat au fond weinig meer dan een vorm van seculier geloof is. De gemeentebesturen worden door  de  N-VA ingezet om de ideologie, het geloof van de partij bij de burger ingang te laten vinden. Ergens is het en kwestie van een obediëntie gefinancierd met publieke middelen.

In sommige gevallen is men zelfs al begonnen met de verwijdering van wat blijkbaar nu als afgodsbeelden beschouwd wordt, zoals de Belgische vlag en de foto’s van het vorstenpaar uit de raadzaal in Aalst of de Belgische driekleur aan het gemeentehuis van Brasschaat (11). De tempels van het bestuur dienen blijkbaar van afgodsbeelden van het verkeerd geloof gezuiverd te worden. Er is dus meer dan een regenboog-t-shirt waar de N-VA niet met om kan.

Verzet

In plaats van zich nu en masse op De Wever te smijten omwille van diens uitspraken betreffende het vestimentair beleid voor het loketpersoneel, zouden de overige partijen zich best bezinnen over hoe ze het succes van de N-VA kunnen stoppen. Uiteraard, de strijd tegen homofobie is nodig, dat bleek de voorbije maanden ten overvloede. Maar meer bepaald naar de N-VA toe zit het probleem veel dieper dan de kledingkeuze van het Antwerps loketpersoneel.

Meer zelfs, in plaats van ronkende verklaringen af te leggen over het vestimentair beleid van ’t Stad zouden ze zich kunnen beraden over het feit of ze er wel zo goed aan doen in Antwerpen en elders verder mee te werken aan het beleid waar de N-VA voor staat. Willen ze verder meewerken aan het beleid van een partij waarvan de voorzitter recent nog te kennen gaf dat zijn denken en doen vooral ingegeven wordt door de overtuiging dat de mens van nature uit niet goed is (12)?

De tijd is gekomen om niet langer zich te beperken tot de occasionele debatjes aan de oppervlakte maar het debat fundamenteel aan te gaan. Het debat gaat niet over het al dan niet toelaten van en regenboog-t-shirt maar over welke ideologie daar achter schuilt. Welke ideologie en welk geloof en vooral, wat men daar tegenover zet.

—————————————————————————-

Referenties:

(1) De Morgen, 02 februari 2013, De Wever verbiedt ‘homokledij’ achter loket, http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1572716/2013/02/02/De-Wever-verbiedt-homokledij-achter-loket.dhtml

(2) Van Dale online zegt het woord niet te kennen, elders op het net vallen wel betekenissen en synoniemen terug te vinden: http://www.betekenis-definitie.nl/obedi%C3%ABntie

(3) De Standaard, 02 februari 2013, Coalitiepartner Open VLD: ‘De Wever maakt een grote denkfout’, http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130202_00455123&utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_term=dso&utm_content=article&utm_campaign=seeding

De Standaard, 02 februari 2013, Politici op Twitter: ‘Geaardheid is geen ideologische keuze’, http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130202_013

De Morgen, 02 februari 2013, Sp.a: “Homoseksualiteit is geen obediëntie”, http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1572849/2013/02/02/Sp-a-Antwerpen-Homoseksualiteit-is-geen-actieve-keuze.dhtml

(4) De Morgen, 20 november 2012, Vlaamse schepenen starten hun strijd, http://www.demorgen.be/dm/nl/3625/Verkiezingen-2012/article/detail/1536949/2012/11/20/Schepenen-voor-Vlaamse-Zaken-starten-hun-strijd.dhtml

(5) De Morgen, 16 november 2012, Van Overmeire blijft sp.a-toppers op de maag liggen, http://www.demorgen.be/dm/nl/3625/Verkiezingen-2012/article/detail/1535355/2012/11/16/Van-Overmeire-blijft-bij-sp-a-toppers-op-de-maag-liggen.dhtml

(6) Zie o.a. de website van de partij waar het volgende te lezen staat over asiel en migratie; […] N-VA is voor een rechtlijnig en rechtvaardig inburgeringsbeleid. De kennis van het Nederlands, van wetten en gewoonten is een belangrijke voorwaarde voor nieuwkomers om zich hier definitief te vestigen. De N-VA wil dat nieuwkomers in Vlaanderen het Vlaams burgerschap kunnen verwerven door een verplicht, maar helpend en rechtvaardig inburgeringsbeleid.[…], http://www.n-va.be/standpunten/asiel_inburgering_en_immigratie en De Wever, Bart, Een lotsgemeenschap op een culturele sokkel, 20 november 2009, […] Vlaming zijn we dus in wezen omdat de geschiedenis ons heeft gekneed tot een lotsgemeenschap van zes miljoen mensen die op ons lapje grond met elkaar een democratie vormen. Deze civiele gemeenschap rust echter ook op een culturele sokkel. […] http://www.n-va.be/nieuws/opinie/een-lotsgemeenschap-op-een-culturele-sokkel

(7) De Wever, Bart, Een lotsgemeenschap op een culturele sokkel, 20 november 2009, […] Van nieuwkomers mag verwacht worden dat zij zich deze culturele sokkel eigen maken. […] http://www.n-va.be/nieuws/opinie/een-lotsgemeenschap-op-een-culturele-sokkel

(8) N-VA, 20 oktober 2012, In Aalst moet de Vlaamse Leeuw weer klauwen, http://aalst.n-va.be/citaten/aalst-moet-de-vlaamse-leeuw-opnieuw-klauwen,

(9) Peumans, Jan, 11-juli-toespraak, 11 juli 2010, Identiteit en Autonomie, […] De Vlaamse deelstaat streeft ernaar om dat gebrek aan identiteit op te vullen en onderstut een Vlaamse identiteit die zou moeten leiden tot natievorming. Maar dat besef van gemeenschappelijke belangen is nog niet voldoende doorgedrongen om de gehele bevolking te overtuigen. Het belang van de media voor de identiteitsvorming kan trouwens nauwelijks worden overschat. […]

(10) Soortgelijk probleem dook ook op enkele jaren terug, toen Geert Bourgeois de VRT aanpakte over de steun die de openbare omroep bood aan Belgavox. Volgens Bourgeois kon dat niet omdat […] Het gaat om een initiatief dat de Belgische identiteit wil versterken. De VRT moet strikt neutraal zijn en zich onthouden van elke politieke stellingname. […]. 11-juli-vieringen zoals de Gulden Ontsporing mocht de zender dan weer wel uitzenden, ook al gaat het daarbij ook om het versterken van een bepaalde identiteit. Zie: Het Laatste Nieuws, 12 mei 2009, Bourgeois: “VRT-steun voor Belgavox kan niet”, http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/851791/2009/05/12/Bourgeois-VRT-steun-aan-Belgavox-concert-kan-niet.dhtml

(11) De Standaard, 31 januari 2013, Aalst weert Belgische vlag en koningspaar uit raadzaal, http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130131_020

Het Nieuwsblad, 21 januari 2013, Jan Jambon verhuist Belgische driekleur, http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130120_00440031

(12) De Standaard, 02 februari 2013, ‘De mens is niet goed van nature’, http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130201_00454147

take down
the paywall
steun ons nu!