Roundup
Nieuws, Europa, Milieu - Nina Holland

Reclame voor Roundup was misleidend

Monsanto heeft zich neergelegd bij het oordeel van de Nederlandse Reclame Code Commissie over een misleidende Roundup advertentie. Het bedrijf heeft geen beroep ingesteld tegen de uitspraak van de commissie van 11 december 2012. Deze reclame is misleidend in de stellingen dat het middel "geen bodemwerking zou kennen", "niet zou achterblijven in de grond" en "niet zou doordringen tot het grondwater", aldus de Reclame Code Commissie.

maandag 4 februari 2013 16:59
Spread the love

Monsanto heeft zich neergelegd bij het oordeel van de Reclame Code Commissie over een misleidende Roundup advertentie. Het bedrijf heeft geen beroep ingesteld tegen de uitspraak van de commissie van 11 december 2012. De advertentie ‘Roundup, de feiten’ verscheen in juni 2012 in de Telegraaf en De Vokskrant. Deze reclame is misleidend in de stellingen dat het middel “geen bodemwerking zou kennen”, “niet zou achterblijven in de grond” en “niet zou doordringen tot het grondwater”, aldus de Reclame Code Commissie.

De klacht tegen de reclame was ingediend door gifsoja.nl samen met Corporate Europe Observatory en Pesticide Action Network. De klacht werd onderbouwd met verwijzingen naar een serie wetenschappelijke onderzoeken uit verschillende landen.

Tjerk Dalhuisen, een van de indieners zegt “De advertentie probeerde de indruk te wekken dat Roundup onschadelijk is. Er stonden grove feitelijke onwaarheden in. Roundup is schadelijk voor het bodemleven en vormt een groot probleem voor de drinkwatervoorziening. Roundup richt overal in de wereld grote schade aan bij mens, dier en natuur.”

Kees Beaart, een van de mede-indieners, diende in de jaren ’90 meer dan tien keer met succes klachten in over misleidende reclame door Monsanto. “Het bedrijf weet heel goed hoe schadelijk haar producten zijn. De dosering die in de praktijk gebruikt wordt is dodelijk voor heel veel soorten kleine diertjes, waaronder vele voor de landbouw nuttige soorten. Begin deze eeuw wilde het CTB daarom Roundup verbieden. Na de verklaring van Monsanto dat bij toepassing van Roundup de vegetatie wordt vernietigd, en daarmee al die diertjes toch sterven, werd de toelating gewoon weer verlengd en was het zelfs niet langer verplicht “schadelijk voor niet-doelwit geleedpotigen” op de verpakking te vermelden.”

De uitspraak is te vinden op http://www.gifsoja.nl/Gifsoja/nieuws/Artikelen/2012/12/15_Reclame_Code_Commissie__Roundup_advertentie_Monsanto_is_misleidend_files/Uitspraak%20RCC%20Monsanto%20Roundup%20advertentie%20121211.pdf

De klacht is te vinden op
http://www.gifsoja.nl/Gifsoja/nieuws/Artikelen/2012/9/21_Klacht_tegen_misleidende_Roundup_reclame_van_Monsanto.html

Achtergrond

De advertentie van Monsanto reageerde op publicaties die wijzen op de schadelijkheid van het middel. Deze effecten zijn samengevat in de volgende publicatie van Greenpeace:
http://www.greenpeace.nl/Global/nederland/image/2011/publicaties/Executive%20summery_1.pdf

Meer informatie over Roundup:
http://home.wanadoo.nl/natuurverrijking/publicaties/glyfosaat_vervolg.htm#VOORAF

De advertentie werd geplaatst op het moment dat in de Tweede Kamer de discussie speelde over het Actieplan Duurzame Gewasbescherming en de uitvoering van de aangenomen motie Grashoff, die voorstelde het gebruik van glyfosaat te verbieden voor niet-commerciële doeleinden. Toenmalig Staatssecretaris Atsma meldde op 25 oktober 2011 aan de Tweede Kamer dat hij deze motie zou uitvoeren maar kwam daar later op gedeeltelijk op terug.

Roundup, het werkzame bestanddeel glyfosaat en het afbraakproduct AMPA zijn omstreden omdat op diverse plaatsen in het land de maximaal toegelaten normen voor drinkwater worden overschreden. Het middel wordt nog steeds door veel gemeentes toegepast voor bestrijding van onkruid, al neemt het aantal gemeentes dat overgaat tot milieuvriendelijke onkruidbestrijding toe. Verder wordt Roundup veel toegepast in de landbouw, ter bestrijding van onkruid maar ook om aardappelen en granen snel af te laten sterven voor de oogst van de knollen cq de zaden.

Terwijl de gezondheids- en milieueffecten van het middel steeds duidelijker in beeld komen overweegt de EU de toelating van de teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen die bestand zijn gemaakt tegen roundup. Dat zou een sterke toename van het gebruik van het middel betekenen, zo becijferde de wetenschapper Charles Benbrook in opdracht van Greenpeace.
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/agriculture/2012/438-Benbrook-Report-Summary.pdf

take down
the paywall
steun ons nu!