Pre-Nazisme: De rode loper voor Hitler

Pre-Nazisme: De rode loper voor Hitler

vrijdag 1 februari 2013 11:49
Spread the love

30 januari 1933: Hitler neemt de macht over in Duitsland. De meeste mensen associëren de opkomst van het fascisme in Duitsland met de opkomst van Hitler. Maar is dat wel zo? Even dieper graven in de geschiedenis toont aan dat dit helemaal niet klopt.

Die sich des Vergangenen nicht erinnern, sind dazu verurteilt, es noch einmal zu erleben”

(Santayana). (Wie zich het verleden niet herinnert is veroordeeld het nogmaals te beleven).

Het nationalisme ontwikkelt zich al heel vroeg in Duitsland, reeds in 1853 wordt een boek gepubliceerd ‘Die germanischen Arier’ waarin het blanke ras, en meer specifiek nog het Arische ras, als superieur worden beschouwd. “Geschichte gibt es nur bei den wei?en Völkern” (geschiedenis vindt men slechts bij de blanke volkeren). In ‘Deutsche Geschichte’ (Heinrich von Treitschke, 1879) wordt de lof gezongen van het Duits nationalisme en van de oorlog “die Befreiung des Vaterlandes von den fremden Unterdrückern” (de bevrijding van het vaderland van de vreemde onderdrukkers).

Ook het antisemitisme heeft dan al stevig wortel geschoten in vele Duitse geesten. Een spotprent uit 1900 ‘Gruss aus Borkum’ beeldt enkel joden uit, op een muziekfestival, allen karikaturaal afgebeeld.

Vanaf het begin van de 20[ste] eeuw verschijnt er een tijdschrift ‘Hammer’ (Parteilose Zeitschrift für nationales Leben) dat duidelijk nationalisch, antisocialistisch en antisemitisch is. Een greep uit de titels “ Die Sünden der sozialistischen Agitation”, “Die Judenfrage”, “Sind sie blond? Ra?e und Adel”, “Sind sie blond? Dann drohen ihnen Gefahren”…

Aan het einde van de eerste wereldoorlog doet een ander tijdschrift ‘der Dolchsto?’ een aanval op de socialisten, die volgens het tijdschrift de moraal van het Duitse leger hebben ondergraven en zo tot de nederlaag hebben geleid.

In 1912 wordt in Noord-Duitsland een ‘Germanenorde’ opgericht, die vanaf januari 1918 ook in München actief is. Om eventuele vervolging te voorkomen neemt deze Münchense Germanenorde in de zomer van 1918 de naam aan van ‘Thulegesellschaft’. De Germanenorde wordt als antisemitische geheime loge georganiseerd, naar het voorbeeld van de vrijmetselaars. “Nur ein bis in dritte Glied rassereiner Deutscher kann Mitglied werden. Besonderer Wert ist auf die Propaganda der Rassenkunde zu legen. Die Prinzipien der Alldeutschen sind auf die ganze germanische Rasse auszudehnen. Es mu? gegen alles Undeutsche gekämpft werden” – grondregels van de orde. (Slechts een rasechte Duitser in de derde graad kan lid worden. Er moet bijzondere waarde gehecht worden aan de propaganda van de rassenkennis. Deze Alduitse principes moeten uitgebreid worden naar het ganse germaanse ras. Er moet tegen al het ‘onduitse’ gestreden worden).

Het bekendste lid van deze Germanenorde is Rudolf He?, die later de SA (stoottroepen van het nazisme) zal oprichten.

Een ander lid, Karl Harrer, had binnen de orde een arbeiderskring opgericht voor arbeiders die de groep genegen waren. Op 5 januari 1919 volgt hieruit de stichting van de ‘Deutsche Arbeiterpartei’, met medewerking van Harrer.

Op 12 september 1919 komt een vertrouwensman van Hauptmann Mayr (Reichswehr-gruppenkommando IV) de vergadering bijwonen – een jonge Oostenrijker, die vanuit Wenen naar München is getrokken – zijn naam is Adolf Hitler. (Helga Grebing, “der Nazionalsozialismus, Ursprung und Wesen).

In 1920 wordt de ‘Deutsche Arbeiterpartei’ omgedoopt tot ‘Nazionalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei’ (NSDAP), onder leiding van Hitler. Het nazisme is geboren…

(Omdat de verdere geschiedenis van de NSDAP en Hitler genoegzaam bekend is, ga ik hier niet verder meer op in).

Bron : brochure KZ Dachau

take down
the paywall
steun ons nu!